580nfs1_red

2013 > 04

Styret i NFS – Nordens Faglige Samorganisasjon – forventer at nasjonale skattemyndigheter sørger for at alle selskaper betaler de skatter og avgifter de skal til landene selskapet har baser i. NFS-styret forventer også at de ansatte får de sosiale og trygderettigheter de har krav på.

NFS forventer også at myndigheter som har ansvar for kontroll av luftfarten utfører den jobben de er satt til å gjøre.

 

NFS-styret er svært bekymret for de alvorlige manglene ved lønns- og arbeidsvilkår i det irske lavprisflyselskapet Ryanair, som nylig er avdekket og synliggjort i Norge.

 

Läs hela uttalandet här.

Uttalande från NFS styrelse om Ryanair_antaget 130425

Läs hela inlägget »

Den nordiska arbetsmarknadsmodellen där arbetsmarknadens parter självständigt förhandlar fram löner och villkor genom kollektivavtal, är en av hörnstenarna i våra nordiska välfärdssamhällen. Tar vi bort en hörnsten, riskeras hela bygget. Därför är arbetet för att upprätthålla och värna om den nordiska arbetsmarknadsmodellens likabehandlingsprincip så avgörande. Grönland är en del av Norden, och också av den nordiska modellen.

 

Det är därför mycket anmärkningsvärt att Grönland, genom sin Storskalalag, är berett att frångå den nordiska arbetsmarknadsmodellen och medverka till social dumpning för att tillmötesgå utländska investerare. Det är djupt problematiskt att utländska företag som investerar i den grönländska utvinningsindustrin kan tillåtas att frångå grönländska kollektivavtal. Vi har förståelse för att Grönland är i behov av utländska investeringar och att utländsk arbetskraft kan behövas för etableringen av storskaliga utvinningsprojekt. Men arbetskraftens rörlighet får aldrig ske på bekostnad av arbetstagarnas rättigheter. Detta är ett allvarligt avsteg från den nordiska arbetsmarknadsmodellen, där villkoren på arbetsmarknaden avtalas mellan parterna.De nordiska regeringarna, inklusive Grönlands landsstyre, måste ta vara på och utveckla våra samarbetstraditioner för att ytterligare förbättra arbetsmarknaden och stärka konkurrenskraften. Norden måste satsa på full sysselsättning, och motverka social dumpning.Samtidigt bör man eftersträva en hållbar tillväxt, ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

 

Läs hela uttalandet här.

Uttalande från NFS styrelse_antaget 130425

 

 

Läs hela inlägget »

Nordens Fackliga Samorganisation, NFS, söker generalsekreterare från och med senast den 1 augusti 2013.

 

Uppdraget som generalsekreterare för NFS innebär att du ska leda NFS kansli, vara föredragande för styrelsen och representera NFS utåt. Generalsekreteraren utses av NFS styrelse för en period på fyra år, med möjlighet till förlängning.

 

Som generalsekreterare ska du:

 • ha ett genuint intresse för att leda och utveckla en politiskt styrd facklig verksamhet
 • kunna skaffa dig överblick över utvecklingen i omvärlden och att se de strategiskt viktiga frågorna för facklig verksamhet
 • kunna prioritera utifrån en helhetsbild, fatta tydliga beslut, delegera och följa upp
 • ha god förmåga att lyssna in och respektera medlemsorganisationernas värderingar och så långt möjligt hitta gemensam grund
 • inspirera, motivera och utveckla dina medarbetare för en god arbetsmiljö
 • ha förmåga att samla hela kansliet kring mål och prioriteringar
 • vara kostnadsmedveten och resultatorienterad
 • kunna kommunicera mål och prioriteringar tydligt både inåt i organisationen och utåt

Önskvärd bakgrund och profil:

 • omfattande erfarenhet av fackligt arbete
 • erfarenhet av nordiskt och internationellt samarbete
 • relevant utbildning
 • mycket goda kunskaper i något av språken danska/norska/svenska (som är arbetsspråk)
 • goda kunskaper i engelska och gärna också i annat större europeiskt språk
 • god kommunikatör, såväl i skrift som i tal

Personliga egenskaper:

 • politisk fingertoppskänsla
 • drivande, tydlig och kommunikativ
 • smidighet i umgänge med andra människor
 • goda nätverk eller förmåga att skapa sådana

 

NFS VISION, MANDAT OCH UPPGIFTER

 

Nordenfacket NFS är en samarbetsorganisation för de fackliga centralorganisationerna i Norden. NFS har sexton medlemsorganisationer bestående av Landsorganisationerna, Tjänstemannaorganisationerna och Akademikerorganisationerna i de nordiska länderna. Därmed representerar NFS nästan 9 miljoner fackligt anslutna i hela Norden. NFS uppgift är att trygga ett nära samarbete mellan de anslutna medlemsorganisationerna. Samarbetet skall främja de fackligt organiserades intresse i vid mening, genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och samverkan kring gemensamma mål.

 

NFS vision är ett hållbart, inkluderande och rättvist arbetsliv för alla. NFS vill därför

 • värna de mänskliga rättigheterna, särskilt de fackliga fri- och rättigheterna
 • främja nordiskt, europeiskt och globalt samarbete som syftar till att stärka arbetstagarnas rättigheter och villkor
 • bidra till att den nordiska kollektivavtalsmodellen utvecklas och förstärks
 • bidra till full sysselsättning och ett hållbart arbetsliv

NFS företräder medlemsorganisationerna i det nordiska samarbetet och har som organisation ett självständigt mandat att söka påverka Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet. Inom internationella fackliga organisationer skall NFS vara arena för medlemsorganisationernas samarbete och koordinera deras arbete och inspel när det mandatet ges.

 

NFS sekretariat, med säte i Stockholm, har fyra anställda: generalsekreteraren, två handläggare/utredare och en tjänsteman med ansvar för ekonomi och administration.

 

För mer information om NFS, se hemsidan www.nfs.net

 

 

Upplysningar om tjänsten lämnas av Loa Brynjulfsdottir, NFS generalsekreterare, loa@nfs.net, tel +46 70 589 29 39.

 

Välkommen med ansökan senast måndagen den 6 maj 2013 till NFS, Drottninggatan 75, S-111 60 Stockholm eller till eva@nfs.net. Eventuella intervjuer äger rum den 15 maj 2013 i Stockholm.

 

 

Läs hela inlägget »
NFS generalsekreterare Loa Brynjulfsdottir (foto: Emil Hamlin) NFS generalsekreterare Loa Brynjulfsdottir (foto: Emil Hamlin)

NFS generalsekreterare Loa Brynjulfsdottir slutar som generalsekreterare för NFS till sommaren. Den 1 september tillträder hon som chef för internationella enheten på LO i Sverige.

 

Loa Brynjulfsdottir säger att det ska bli en spännande och rolig utmaning att få vara med att utveckla LOs internationella verksamhet och delta i det förändringsarbete som LO-ledningen dragit igång.

 

- Det har ändå inte varit helt lätt att tacka ja till detta fina jobberbjudande, eftersom jag känner att jag inte riktigt är "klar" med Nordenfacket NFS. Vi har under de senaste 2 åren gjort en fantastisk resa tillsammans, byggt en stark och stabil grund för organisationen, förtydligat NFS mandat, gjort om strukturen för att kunna arbeta som ett team och storsatsat på bra verksamhet. I allt detta har den nordiska fackliga visionen om ett hållbart, inkluderande och rättvist arbetsliv för alla varit ledstjärnan. Nu måste allt detta nya få sätta sig och utvecklas ytterligare.

 

NFS presidium håller ett extrainsatt möte idag för att diskutera kravprofil för ny generalsekreterare.

 

Men fram till sommaren satsar Loa Brynjulfsdottir helhjärtat på Nordenfacket NFS omfattande verksamhet, som bl.a. innehåller Grönlandskonferens och nordiskt arbetsmarknadsmöte, samt lansering av en film om kollektivavtal i Norden och arbetet med ett nordiskt fackligt omställningsinitiativ.

 

Läs hela inlägget »
Aleqa Hammond (foto: nanoq.gl) Aleqa Hammond (foto: nanoq.gl)

Aleqa Hammond öppningstalar på Nordenfacket NFS Grönlandskonferens i Ilulissat den 24 april. Hammond, som den 5 april tog över som premiärminister på Grönland, är den första kvinnan på posten. Hon leder det socialdemokratiska grönländska partiet Siumut, som gick till val med löften om beskattning av utländska gruvföretag som vill utvinna mineralfyndigheter på Grönland.

 

Aleqa Hammond har, efter att hon tillträdde som landstyreformand (Grönlands motsvarighet till premiärminister) sagt att fackliga organisationer ska säkras förhandlingsrätt om och när de storskaliga utvinningsprojekten kommer igång. Hon tycker också att det är viktigt att grönlänningar inte utesluts från anställning i kommande storskalaprojekt, även om de endast talar grönländska.

 

Läs Arbeidsliv i Nordens porträtt av Aleqa Hammond här.

 

Läs hela inlägget »
Ilulissat, Grönland. Bild från www.gronlandsresor.se Ilulissat, Grönland. Bild från www.gronlandsresor.se

För första gången i dess 40-åriga historia åker NFS till Grönland. Under den 23-25 april befinner sig ett 50-tal konferensdeltagare inklusive NFS styrelse i Ilulissat, på Grönland, för att lära sig mer om Grönlands näringsliv och arbetsmarknad, samt diskutera hållbar tillväxt och hållbart arbetsliv.

 

Grönland befinner sig vid ett vägskäl, man har just beslutat om den s k storskalaloven, och grönlänningarna hoppas att värdefulla gruvor på Grönland ska inbringa inkomster så att Grönland kan bli självständigt från Danmark. Gruvutvinningen förutsätter att arbetskraft kommer utifrån till Grönland, och detta sätter press både på Grönlands samhällsliv och på arbetsmarknaden i Grönland. NFS har tidigare flera gånger uttalat att alla arbetstagare på Grönland bör omfattas av goda kollektivavtal och arbetsvillkor, oavsett om de är utstationerade till Grönland eller bor där permanent.

 

På Grönland är även klimatförändringarna skrämmande tydliga. I Ilulissat ligger också Ilulissat isfjord, ett skådespel över naturens dramatiska krafter. En uppvärmning av jorden på några få grader får konsekvenser över hela jordklotet, och de konsekvenserna märks först på Grönland.

 

Under konferensen kommer de fackliga organisationerna att diskutera på vilket sätt facket kan medverka till ett hållbarare arbetsliv, ekonomiskt och socialt, såväl som ekologiskt.

Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.