580nfs1_red

2013 > 01

Sveriges samarbetsminister, Ewa Björling (Foto: Magnus Fröderberg, Norden.org) Sveriges samarbetsminister, Ewa Björling (Foto: Magnus Fröderberg, Norden.org)

Nordiska fackliga prioriteringar blir temat för ett möte mellan NFS och Sveriges samarbetsminister Ewa Björling, som under 2013 leder Nordiska ministerrådet. På mötet den 4 februari, där NFS generalsekreterare deltar tillsammans med de svenska medlemsorganisationernas (LO, TCO, Saco) ordförande, kommer vi framförallt att lyfta upp problemen med de många gränshinder som fortfarande finns på den gemensamma nordiska arbetsmarknaden.

 

NFS har, inom det nordiska samarbetet, varit en starkt pådrivande kraft för att konkreta åtgärder ska tas för att undanröja gränshinder på den gemensamma arbetsmarknaden i Norden. "Den gemensamma nordiska arbetsmarknadens firar 60-årsjubileum i 2014 och då bör målet vara att kunna fira en verklig gemensam arbetsmarknad utan gränshinder," säger NFS generalsekreterare Loa Brynjulfsdottir.

 

NFS arbetar på en rapport om de sociala trygghetssystemen i Norden och hur de fungerar för fackliga medlemmar som flyttar, eller pendlar, mellan de nordiska länderna. Där belyses bland annat problemen med arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen, samt system vid rehabilitering, arbetsskada och funktionsnedsättning. På mötet den 4 februari kommer NFS att uppmana samarbetsministern, som är en förkämpe för att undanröja gränshinder i Norden, att sätta tänderna i gränshinder kopplade till arbetslöshetsförsäkringar i Norden.

Läs hela inlägget »

Hur ser framtidens Europa ut och vilken roll kan de nordiska länderna spela? Den 19 februari hålls ett seminarium och bokpresentation om "Nordiska vägar ut ur krisen" på Rosenbad i Stockholm.

 

Seminariet inleds av Europaminister Birgitta Ohlsson. NFS ordförande, Sture Fjäder, är en av de som kommenterar boken och deltar i en paneldebatt med bland andra Bengt Lindroth, författare och journalist, Anders Wijkman debattör, Marie Granlund (S) EU-nämnden i Riksdagen, och Kristina Persson Global Utmaning. Moderator är Göran Rosenberg.

 

Seminariet är ett samarbete mellan Föreningen Norden, Global Utmaning och Nordiska ministerrådets informationskontor.

 

Tid: 19 februari kl 9- 12:00
Från 9:00 serveras kaffe/te och tilltugg, 9:30 inleder Birgitta Ohlsson,
Plats: Rosenbad konferens, Drottninggatan 1, Stockhom
Anmälan: Seminariet är gratis, men anmälan krävs. Anmäl dig här!

 

Läs hela inlägget »
Nordiska arbetsministrar samlade på Svalbard 2012 (Foto: Norden.org) Nordiska arbetsministrar samlade på Svalbard 2012 (Foto: Norden.org)

NFS arbete under våren kommer fokusera en hel del på att påverka det officiella nordiska samarbetet. Vi har därför sammanställt information om planerna för Nordiska Ministerrådets arbete på arbetslivsområdet 2013: Nordiska ministerrådet har antagit ett fyraårigt arbetsprogram för arbetslivsområdet 2013-2016, och det svenska ordförandeskapet presenterade nyligen ett sektorprogram för arbetslivsområdet 2013.

 

NFS gjorde inspel till båda programmen, där vi framförallt lyfte fram följande områden:

  • Gränshinder på den gemensamma nordiska arbetsmarknaden
  • Arbetskraftens rörlighet och social
  • Utveckling av statistik över arbetskraftens rörlighet inom och till Norden
  • Hållbart arbetsliv – psykisk arbetsmiljö och stress
  • Ungas möjligheter på arbetsmarknaden
  • Jämställdhet

 

Nordiska ministerrådets 4-åriga arbetsprogram för arbetslivsområdet 2013-2016

 

Nordiska ministerrådets arbetsprogram för arbetslivsområdet 2013-2016 är mycket brett och når över många viktiga samarbetsområden på arbetslivsområdet i Norden. NFS påpekade dock i kommentarer till det ursprungliga förslaget till program att det saknas en tydligare nordisk dimension i programmet med förslag på gemensamma nordiska lösningar och konkreta mål för det nordiska samarbetet. De konkreta målen hade framförallt behövts för att lösa de många gränshindren på den gemensamma nordiska arbetsmarknaden.

 

Glädjande nog har Nordiska ministerrådet för arbetsliv (MR-A) tagit in NFS förslag kring psykisk arbetsmiljö och stress. På arbetsmiljöområdet blir det allt viktigare att både lyfta fram den fysiska och den psykiska arbetsmiljön. Här har NMR satt fokus på de "nya" utmaningar i arbetsmiljön som ett högre tempo på arbetsmarknaden ger upphov till, såsom stressrelaterade symptom och en ständig tillgänglighet och därmed brist på återhämtning.

 

Kampen mot social dumpning och diskriminering på den nordiska arbetsmarknaden finns med som en egen punkt i arbetsprogrammet. MR-A har där tagit fasta på NFS förslag om bättre koordinering mellan relevanta myndigheter i de nordiska länderna, i syfte att bekämpa social dumpning. Den bristande översikten över arbetskraftens rörlighet är dock ett stort problem som inte tas upp.

 

Svenska ordförandeskapets sektorprogram för arbetslivsområdet 2013

 

Sektorprogrammet för arbetslivsområdet under det svenska ordförandeskapet fokuserar på Ett inkluderande arbetsliv med fokus på unga. NFS gjorde inspel till sektorprogrammet i slutet av augusti.

 

Ungas situation på arbetsmarknaden kommer vara ett övergripande tema under Sveriges ordförandeskap. Under ordförandeskapet anordnas därför ett jobbtoppmöte om unga som ska äga rum i Stockholm den 16 maj. Särskilt fokus kommer också läggas på:

  • Ungas arbetsmiljö.
  • Integrationen på arbetsmarknaden för utrikes födda.
  • Gränshinderarbetet.
Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.