580nfs1_red

2012 > 11

NFS styrelsemöte i Helsingfors den 20 november 2012 NFS styrelsemöte i Helsingfors den 20 november 2012

NFS verksamhetsplan för 2013 antogs av styrelsen den 20 november 2012. Utifrån NFS övergripande mål, kommer man under 2013 att särskilt prioritera arbetet kring:

  • Den nordiska kollektivavtalsmodellen.
  • Arbetskraftens rörlighet i Norden, Europa och globalt.
  • Hållbart arbetsliv - ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

NFS ska bland annat lyfta fram och sprida goda exempel på hur man i de nordiska länderna använt kollektivavtalen som verktyg för ekonomisk utveckling, grön omställning och för att underlätta för unga på arbetsmarknaden. Syftet med detta arbete, som genomförs inom ett NMR-projekt, är att stärka den nordiska kollektivavtalsmodellen genom utbyte av erfarenheter och spridning av information.

 

När det gäller arbetskraftens rörlighet, fortsätter NFS att prioritera arbetet mot social dumpning och kraven på bättre statistik över rörligheten till och inom Norden, vilket är en förutsättning för att kunna vidta riktade åtgärder mot problem som uppstår. NFS har, inom det nordiska samarbetet, varit en starkt pådrivande kraft för att konkreta åtgärder ska tas för att undanröja de många gränshindren på den gemensamma arbetsmarknaden i Norden. Det fackliga gränshinderarbetet ska intensifieras under 2013 med bland annat en rapport om de sociala trygghetssystemen i Norden och hur de fungerar för fackliga medlemmar som flyttar, eller pendlar, mellan de nordiska länderna.

 

Hållbart arbetsliv: Inför det nordiska jobbtoppmötet som hålls i maj 2013, görs ett gemensamt nordiskt fackligt utspel om sysselsättning, konkurrenskraft och ungas möjligheter på den gemensamma nordiska arbetsmarknaden.

Läs hela inlägget »
Etiketter: nfs, verksamhetsplan, 2013
(Foto: Silje Bergum Kinsten/norden.org ) (Foto: Silje Bergum Kinsten/norden.org )

Landsstyret Naalakkersuis höll idag ett möte med den fackliga landsorganisationen SIK om den föreslagna storskalaloven på Grönland. Naalakkersuis representerades av Ove Karl Berthelsen och från SIK deltog ordföranden Jess G. Berthelsen. På mötet enades parterna om att inleda en dialog kring den föreslagna storskalaloven och att inte göra offentliga uttalanden om de frågor som man diskuterar sinsemellan. 

 

De grönländska fackliga organisationerna SIK, AK och Imak har bedrivit en kampanj mot de förslag i storskalaloven som undergräver den grönländska - och nordiska - arbetsmarknadsmodellen, nämligen att företag inom utvinningsindustrin ska kunna teckna utländska kollektivavtal för arbetstagare från andra länder.

 

Josef Therkildsen från SIK har företrätt de tre fackliga organisationerna:

- Naalakkersuisut er ganske enkelt i gang med at tiltrække kinesisk kapital. Og det gør de ved at sælge ud af vores dyrekøbte demokratiske forhandlingsret til selv at bestemme, säger han till tidningen Sermitsiaq

 

NFS styrelse, som består av ledarna för alla fackliga centralorganisationer i Norden, uttalade sig igår i skarpa ordalag om förslagen att sanktionerna social dumpning på Grönland. "Arbetskraftens rörlighet får aldrig ske på bekostnad av arbetstagarnas rättigheter, varken i Norden eller i världen", säger NFS styrelse, och uppmanar det grönländska parlamentet Inatsisartut och landsstyret Naalakkersuisut att inte fatta beslut i strid med dessa principer.

 

NFS generalsekreterare, Loa Brynjulfsdottir, välkomnar de steg som nu tas i riktning mot en positiv och konstruktiv dialog mellan Naalakkersuisut och SIK: "Vi stöttar det arbete som de grönländska fackliga organisationerna gör för att upprätthålla den nordiska kollektivavtalsmodellen på Grönland - och i förlängningen i hela Norden!."

Läs hela inlägget »
NFS generalsekreterare Loa Brynjulfsdottir och NFS nyvalde ordförande Sture Fjäder. Foto: NFS NFS generalsekreterare Loa Brynjulfsdottir och NFS nyvalde ordförande Sture Fjäder. Foto: NFS

Den finländska akademikerorganisatonen Akavas ordförande Sture Fjäder utsågs till ordförande för Nordens fackliga samorganisation för 2013 vid dess styrelsemöte i Helsingfors den 20 november 2012.

 

– I kristider är det allt viktigare med nordiskt samarbete. Vi har drivit en hållbar finanspolitik, satsat på kompetens och välfärd. De nordiska länderna kan fungera som exempel för Europa och den övriga världen, säger Sture Fjäder.

 

På tisdagens möte beslöt styrelsen för NFS också att intensifiera sitt samarbete och att aktivt erbjuda beslutsfattare och politiker lösningar som främjar sysselsättningen och konkurrensförmågan. Nordiska ministerrådet ordnar nästa vår ett jobbtoppmöte om sysselsättningen i de nordiska länderna, till vilket fackföreningsrörelsen förbereder sina egna framställningar.

 

– Det nordiska samarbetet är inte enbart ett myndighetsprojekt, utan medborgarsamhället och fackföreningsrörelsen har en viktig roll i det. Samarbetet inom till exempel arbetsmarknadsfrågor bör stärkas, anser Sture Fjäder.

 

Sture Fjäder tillträder som ordförande vid årsskiftet 2012/2013. Sture Fjäder har under 2012 varit vice

ordförande i NFS. Han har varit ordförande för Akava sedan 2011. Han har lång erfarenhet av förtroendeuppdrag i Akava och har varit medlem i Akavas styrelse sedan 1995. Till sin utbildning är Fjäder ekonomiemagister och politices kandidat.

 

Pressmeddelande från Akava angående valet av Sture Fjäder till NFS ordförande.

 

Sture Fjäder Pohjolan palkansaajajärjestön puheenjohtajaksi

 

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: nfs, norden, sture fjäder
Ledamöter ur NFS styrelse. Foto:NFS Ledamöter ur NFS styrelse. Foto:NFS

När de nordiska fackföreningsledarna samlades i Helsingfors för NFS styrelsemöte, var naturligtvis SAS och förra veckans dramatik och förhandlingar på allas läppar. Det står alltmer klart att den nordiska kollektivavtalsmodellen utmanas från flera håll.

 

SAS agerande i samband med bolagets aktuella ekonomiska kris är ett exempel på hur stat och arbetsgivare agerar oklokt och kortsiktigt, och trott sig kunna göra vinster på att försöka sätta den nordiska modellen ur spel.

 

NFS tar ett stort ansvar för att stärka och utveckla den nordiska arbetsmarknadsmodellen, och de fackliga organisationer som deltagit i förhandlingarna om SAS har tagit ett stort ansvar för modellen. Behovet av att stärka SAS framtida konkurrenskraft understryker vikten av att samarbetet mellan de fackliga organisationerna i SAS utvecklas ytterligare.

 

De nordiska fackföreningsledarna, som tillsammans representerar närmare 9 miljoner fackanslutna, ställde sig enhälligt bakom uttalandet.

 

Läs hela uttalandet här.

Läs hela inlägget »
Josef Therkildsen, vice ordförande i grönländska SIK. Bild från sermmitsiaq.ag. Klicka för att komma till deras artikel om de grönländska fackförbundens reaktioner på storskalaloven. Josef Therkildsen, vice ordförande i grönländska SIK. Bild från sermmitsiaq.ag. Klicka för att komma till deras artikel om de grönländska fackförbundens reaktioner på storskalaloven.

NFs styrelse antog på dagens möte i Helsingfors ett uttalande angående det lagförslag som under hösten ska behandlas i Grönlands parlament Inatsisartut. Enligt lagförslaget ska företag som investerar miljarder i utvinningsindustrin på Grönland få teckna kollektivavtal med utländska fackliga organisationer, och således få undantag från grönländska kollektivavtal när de importerar arbetskraft utifrån till Grönland.

 

NFS styrelse är djupt oroad över vilka konsekvenser detta lagförslag får för Grönlands arbetsmarknad, och den nordiska arbetsmarknadsmodellen. NFS vill påminna om att det är arbetsmarknadens parter som förhandlar fram löner och villkor genom kollektivavtal. I Norden skall både anställda och företag arbeta under lika villkor.

 

- SIK är glada att vi har hela den nordiska fackliga rörelsen med oss i den här situationen. Nu hoppas vi att det grönländska parlamentet tar ansvar för den nordiska arbetsmarknadsmodellen, och ändrar sitt lagförslag, säger SIKs vice ordförande Jesef Therkildsen.

 

SIK är det fackförbund på Grönland som organiserar bland annat gruvarbetare. SIK är medlem i NFS.

Mer om de grönländska fackförbundens reaktioner på lagförslaget i den grönländska dagstidningen Sermitsiaq.


Läs hela uttalandet här.

Läs hela inlägget »
YS ledare Tore Eugen Kvalheim pratar med strejkande från Colosseumklinikken. Foto: www.ys.no YS ledare Tore Eugen Kvalheim pratar med strejkande från Colosseumklinikken. Foto: www.ys.no

Under sitt styrelsemöte i Helsingfors uttalade NFS styrelse idag stöd för de tandvårdsbiträden som strejkar vid Colosseumklinikken i Norge. Tandvårdsbiträdena strejkar sedan den 1 oktober, och bakgrunden är att de önskar kollektivavtal och rätt till pension i nivå med vad som är normalt på liknande arbetsplatser, något som arbetsgivaren tycker blir för dyrt.

 

De nordiska fackföreningsledarna understryker att kollektivavtal är själva grunden i nordiskt arbetsliv och den nordiska modellen.

 

Uttalandet på norska finns på YS hemsida.

 

Läs hela uttalandet här.

Läs hela inlägget »
Etiketter: kollektivavtal, strejk

Sysselsättning, tillväxt och hållbarhet, social dumpning och Nordens framtid är några av de frågor står på dagordningen när ordförandena från NFS 16 medlemsorganisationer samlas i Helsingfors på tisdag för ett styrelsemöte i NFS. Mötet leds av NFS vice ordförande, Sture Fjäder, tillika ordförande för Finlands akademikerorganisation Akava.

 

Styrelsen ska bland annat diskutera sysselsättnings- och tillväxtfrågor, samt hur de nordiska facken ska agera i frågan om Grönlands regerings planer på att dumpa löner och villkor för utländska arbetstagare i de stora utvinningsprojekt som snart inleds.

 

Nordens framtid är också på NFS styrelsedagordning, då forskaren Johan Strang från Helsingfors universitet presenterar sin bok Nordiska Gemenskaper, som han skrivit inför Nordiska rådets jubileum.

 

Internationella facket ITUCs generalsekreterare gästar också mötet för att diskutera ITUCs aktuella frågor och arbetet i ILO.

 

I NFS verksamhetsplan för 2013 föreslås bland annat uppföljning till den Nordiska Fackliga Kongress som hölls i Ålesund i september på temat hållbart arbetsliv. En fördjupning i gröna jobb och fackliga strategier ska göras på ett seminarium i Ilulissat på Grönland i april.

Läs hela inlägget »
Maria Grinnik, FNPR Ryssland Maria Grinnik, FNPR Ryssland

Socialdialogforumet Baltic Sea Labour Forum sammanträdde för sitt årliga rundabordsmöte i Hamburg för att diskutera både ungdomsarbetslösheten och arbetskraftens rörlighet i Östersjöregionen.

 

Medan den största delen av Östersjöregionen är drabbad av hög ungdomsarbetslöshet, över 20 %, är siffran i Danmark och Tyskland betydligt lägre, ca 7-8%. Danmarks arbetsgivarrepresentant Karen Royi presenterade den danska yrkesutbildningsmodellen och kom fram till slutsatsen att succén bakom den danska modellen är ett väl fungerande lärlingssystem där eleven tillbringar mycket tid på själva företaget.

 

Dock visar nya Eurostat-statistik den andra sidan av medaljen: I Danmark är andelen unga som är deltidsanställda också väldigt hög: endast 19 % av unga mellan 15-24 är heltidsanställda.

 

Tuija Oivo från det finska arbetsmarknadsdepartementet presenterade den nya ungdomsgarantin som träder i kraft från och med nästa år. Ungdomsgarantin tillförsäkrar en utbildnings-, praktik- eller arbetsverkstadsplats eller ett jobb för personer under 25 år och för nyutexaminerade personer under 30 år inom tre månader från anmälan som arbetslös. I ungdomsgarantin ingår också en utbildningsgaranti som tillförsäkrar en utbildningsplats för alla som just avslutat grundskolan.

 

I diskussionen om arbetskraftens rörlighet betonade STTK:s ordförande Mikko Mäenpää betydelsen av samarbetet mellan socialpartner, regeringar och andra organisationer för att bekämpa de negativa bieffekterna av den fria rörligheten i Östersjöregionen. Särskilda åtgärder är nödvändiga för att bekämpa den gråa ekonomin och social dumpning samt säkerställa arbetstagarnas rättigheter, särskilt när de jobbar i ett annat land.

 

Läs resolutionen här.

Läs hela inlägget »
Bente Sorgenfrey, FTFs ordförande Bente Sorgenfrey, FTFs ordförande

Bente Sorgenfrey omvaldes som ordförande för danska tjänstemannaorganisationen FTF när organisationen höll kongress i Köpenhamn 14-15 november.

 

Kongressen beslutade att under kommande treåriga kongressperiod sätta fokus på hur fackföreningsrörelsen kan utvecklas och hur FTF, LO och AC kan stärka sitt samarbete. FTF ska nu på olika sätt stödja sina medlemsförbund i arbetet med att rekrytera och behålla medlemmar, samt i att formulera argument för fackligt medlemskap. Just denna uppgift har FTF redan "tjuvstartat" med genom kampanjen Er du OK? – som drivs tillsammans med LO.

 

FTFs ordförande, Bente Sorgenfrey, säger såhär: "Når fagbevægelsen samlet set mister medlemmer, påvirker det hele fagbevægelsens legitimitet. Det er vigtigt, at vi udvikler os i FTF, at FTF understøtter organisationernes udvikling – og at vi også overvejer, hvordan vi bedst muligt kan samarbejde med AC og LO. Alt sammen for at vi kan yde den bedst mulige indsats til gavn for medlemmer – og påtage os et klart ansvar i samfundet".

 

NFS gratulerar Bente till omvalet och ser fram emot ett fortsatt bra nordiskt fackligt samarbete med ett FTF i ständig utveckling!

 

Läs mer på www.ftf.dk

Läs hela inlägget »
Etiketter: kongress, ftf

Idag, den 14 november, är utlyst en aktionsdag från Europafacket, EFS, för att uppmärksamma åtstramningspolitikens konsekvenser i Europa. Generalstrejk och demonstrationer tar plats i flera europeiska städer, för att protestera mot nedskärningar och kräva en bättre politik för Europa. EFS har lagt upp en karta över de aktiviteter som pågår under dagen.

 

Även de nordiska fackliga organisationerna deltar, genom olika aktiviteter. De norska fackförbunden har uttalat sitt stöd i ett uttalande, de svenska fackliga organisationerna håller ett gemensamt lunchseminarium idag, och det fackliga nätverket BASTUN, BAltic Sea Trade Union Network, stöder saken i ett gemensamt uttalande som avslutas med orden: 

 

"Together we call for a fair, democratic and social Europe and declare our solidarity with colleagues in all the countries of Europe – in North and South- East and West."

 

Nedan en uppmaning från EFS generalsekreterare Bernadette Ségol. "Nu är tiden att bry oss om tillväxt och sysselsättning. Vi kan inte vänta längre. Politiken som förts hittills har misslyckats, vi måste välja en annan väg."

 

Läs hela inlägget »

Europafacket, EFS, uppmanar sina medlemsorganisationer att delta i en europeisk aktionsdag den 14 november, en European day of action and solidarity. Dagen ska uppmärksamma den svångremspolitik som drabbat arbetare i länder över hela Europa, men som inte räddat länderna från kris och massarbetslöshet. Tack vare okloka nedskärningar, hamnar istället land efter land i recession. Politiken har gett upphov till ökande ojämlikhet, fattigdom, ungdomsarbetslöshet, och osäkra anställningar.

 

EUs syfte är ekonomisk och social utveckling. Det är dags att prioritera även det sociala EU-projektet, menar EFS. Därför upprepar man sitt krav på en social pakt för Europa, a social compact.

 

De nordiska fackliga organisationerna stöder EFS aktionsdag den 14 november. Även i Norden kommer diverse arrangemang att uppmärksamma aktionsdagen. Bland annat kommer danska FTF att uppmärksamma aktionsdagen under sin kongress den 14 november, och i Sverige arrangerar LO, TCO och Saco ett gemensamt seminarium på temat "Fackliga rättigheter och den ekonomiska krisen", där den grekiske fackföreningsledaren Andreas Stoimenidis ge sin bild av situationen i Grekland.

 

EFS aktionsdag på Facebook

Följ aktionsdagen på twitter med hashtagg: #14Nov2012

Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.