580nfs1_red

2012 > 09

Det är med stor sorg som vi måste meddela att NFS tidigare administrativt ansvariga Inga-Britt Nilsson har avlidit, efter en kort tids sjukdom.

 

Inga-Britt, eller "Fru NFS" som vi kallade henne, började arbeta på NFS i april 1983, efter en lång karriär som ordförandesekreterare på svenska LO. Under sina 21 år på NFS, arbetade hon med fyra generalsekreterare; Lennart Forsebäck, Sune Ahlén, Bjørgulv Froyn och Tom Saxén.

 

I oktober 2004, gick Inga-Britt i pension men höll fram till sin död en tät kontakt med kollegorna på NFS och sin stora nordiska "fackliga familj". Hon bidrog också gärna med sin erfarenhet och kompetens när det behövdes, nu senast i sammanställningen av NFS 40-åriga historia inför Nordisk Facklig Kongress.

 

Inga-Britt var en mycket omtyckt och respekterad kollega som med fast och kärleksfull hand såg till att alla bitar i NFS verksamhet föll på plats. Med sitt varma och raka sätt, byggde hon också upp livslång vänskap med många inom den nordiska fackföreningsrörelsen.

 

Många av er instämmer nog med Sune Ahléns ord om Inga-Britt: "Inga-Britt fanns ju inom fackföreningsrörelsen under alla mina år. Utöver att hon var så professionell och ansvarsfull i sitt arbete var hon ju också en mycket lojal vän och fantastisk på att få människor att känna sig betydelsefulla."

 

Inga-Britt föddes den 15 oktober 1939 och somnade in den 26 september 2012 kl. 19.30. Inga-Britt blev änka redan för 12 år sedan då hennes man, ambassadör Manfred Nilsson, avled.

 

Våra tankar går till Inga-Britts många goda vänner.

Videoklippet nedan är en intervju med Inga-Britt Nilsson från våren 2012, som Nina Isaksson på NFS gjorde som en del i att dokumentera NFS historia inför 40-årsjubiléet. Har du problem med att se videon nedan kan du gå in direkt på vår kanal på YouTube: NordiskTV.

Läs hela inlägget »

Det har nu gått elva år sedan den 23 september 2001, då den svenske journalisten Dawit Isaak arresterades och fängslades utan rättegång i Eritrea.

 

Idag postar NFS ett uttalande från Nordisk Facklig Kongress om Dawit Isaak, en uppmaning om att frige Dawit Isaak och låta honom återförenas med sin familj i Sverige. Uttalandet skickas till Eritreas president, Issayas Afewerki.

 

Idag är våra tankar hos Dawit Isaak och hans familj.

 

Läs brevet till Eritreas president här.

Läs hela inlägget »
Etiketter: demokrati

Idag avslutades Nordisk Facklig Kongress, då NFS styrelse sammanträdde och antog en Framtidsdeklaration för ett hållbart arbetsliv - ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Framtidsdeklarationen borgar för en ny facklig strategi. Deklarationen avslutas med ett antal utfästelser, för att vi gemensamt ska uppnå målet om ett hållbart arbetsliv.

 

Hela deklarationen här.

 

"De nordiska fackens framtidsinriktade utfästelse är att arbeta för:

 

- Ett hållbart arbetsliv där såväl den sociala som de ekonomiska och ekologiska dimensionerna utvecklas på ett hållbart sätt;

- Goda förutsättningar för att upprätthålla, förankra och utveckla den nordiska kollektivavtalsmodellen;

- Att vara relevanta fackliga organisationer som genom ständig utveckling gör det möjligt att upprätthålla en hög facklig organisationsgrad;

- Social hållbarhet med välfärdssystem som stöder människor i de förändringar som krävs;

- Respekt för fackliga och andra mänskliga rättigheter överallt, vilket är grunden för social hållbarhet;

- Ekonomisk hållbarhet med företag, verksamheter, arbetsplatser och finansiella system som tål påfrestningar och kan återhämta sig efter de chocker som verkar komma allt tätare;

- Ekologisk hållbarhet med resilienta ekosystem, som kan förse oss med förnybara naturresurser och ekosystemtjänster;

- Att den nordiska arbetsmarknadsmodellen, och ILOs konventioner,ska respekteras inom EU-systemet;

- Att hitta lösningar och strategier för att säkra att anställda och företag arbetar under lika villkor på våra arbetsmarknader;

- En aktiv arbetsmarknads- och förhandlingspolitik för fler, bättre och grönare jobb;

- Att det goda arbetet ska komma fler till del genom att skapa en inkluderande arbetsmarknad med ett inkluderande arbetsliv;

- Jämställdhet och integration i arbetslivet;

- Full sysselsättning, trygghet i anställning och särskilda insatser mot ungdomsarbetslöshet;

- Mer arbetstagarinflytande när det gäller den egna arbetsmiljön;

- Att underlätta medlemmarnas arbetsvardag genom att verka för bättre villkor för dem som har otrygga eller stressiga jobb;

- Ett arbetsliv som gör det möjligt att kombinera arbete, familjeliv och privatliv, genom att bl.a. öka den arbetsflexibilitet som dagens livspusslande arbetstagare behöver under perioder i sitt arbetsliv"

Läs hela inlägget »
Loa Brynjulfsdottir, NFS generalsekreterare, på Nordisk Facklig Kongress Loa Brynjulfsdottir, NFS generalsekreterare, på Nordisk Facklig Kongress

Idag, den 19 september 2012, på kongressens sista dag, antog de nordiska fackliga ledarna ett uttalande på Nordisk Facklig Kongress, till stöd för den fängslade svenska journalisten Dawit Isaak.

 

"The Swedish journalist Dawit Isaak has been imprisoned in Eritrea for nearly eleven years, since September 23, 2001. Dawit Isaak has been held all these years without trial, despite the fact that Eritrean law forbids detention of a prisoner without charges for more than 30 days.

 

Freedom of expression is an inalienable part ot Human Rights and the possibility for journalists, all over the world, to conduct their professional tasks without fear for their personal security, is a key factor to uphold it.

 

The Council of Nordic Trade Unions (NFS) urges Issayas Afewerki, President of Eritrea, to order the immediate release of Dawit Isaak, who has been jailed simply for exercising his right to freedom  of expression.

 

We also appeal to Mr Afewerki to release Dawit Isaak on humanitarian grounds. Dawit Isaak's health is precarious, and we urge the Eritrean government to let him go home to Sweden to rejoin with his family and to receive medical treatment."

 

Läs hela inlägget »

Den 19 september antog Nordisk Facklig Kongress följande uttalande, till stöd för den strejkande vårdpersonalen i Norge:

 

Uttalelse fra NFS' 1. nordiske faglige kongress

STØTTE TIL STREIKENDE OMSORGSARBEIDERE I NORGE

Nordens Faglige Samarbeidsorganisasjon, NFS, samlet til kongress i Ålesund 18. - 19. september 2012, vil uttrykke sin sterke støtte til de streikende omsorgsarbeidere i Norge.

 

Omsorgsarbeidere i privatdrevne omsorgsinstitusjoner kjemper en rettferdig og prinsipielt viktig kamp for å oppnå pensjonsrettigheter og lønns- og arbeidsvilkår på samme nivå som deres kollegaer i offentlig sektor.

 

NFS oppfordrer arbeidsgiverne til å komme de streikende arbeidstakerne i møte, og tar avstand fra konkurranseutsetting som går på bekostning av arbeidstakernes lønns - og arbeidsvilkår.

Läs hela inlägget »

Hanne Bjurström, Norges arbetsmarknadsminister, talade på Nordisk Facklig Kongress idag, samtidigt som Välfärdsutskottet i hennes parti, Arbeiderpartiet, lanserade ett förslag om att barnbidrag och pension som betalas ut till utlandet ska betalas ut på det landets kostnadsnivå. Bjurström kommenterade inte förslaget i sitt tal, utan pratade om utmaningar för den nordiska modellen. Vi kan inte ta den nordiska modellen för given, vi måste anstränga oss för att organisera alla på arbetsmarknaden, och för att få alla arbetstagare att vilja ingå i trepartsdialog, som är kärnan i den nordiska modellen. Hon menade också att det är otroligt viktigt att alla de som idag arbetar i Norge, på hotell, på flygplatser, på restauranger, som rest långt för att arbeta i Norge, ska ha samma lön och villkor som sina norska kollegor på samma arbetsplatser. Bjurström, tillsammans med de andra nordiska arbetsmarknadsministrarna, har också beslutat på sitt möte på Svalbard förra veckan att kartlägga arbetskraftsmobilitet i Norden och vilka utmaningar som hänger samman med den. Ett beslut som gillas och stöds av NFS. På så sätt kan man ta reda på omfattningen av social dumpning i Norden, och hur den kan undvikas och förebyggas. När förslag dyker upp, som från Arbeiderpartiets Välfärdsutskott, är det otroligt viktigt att det finns siffror som beskriver omfattningen av det som sker, hur stor är arbetskraftsmobiliteten och hur fungerar den, så att diskussionen inte baseras på felaktiga uppgifter och fördomar. Arbeiderpartiet kommer att diskutera Välfärdsutskottets förslag på sitt Landsmöte.

Läs hela inlägget »

Förmiddagens sista talare på Nordisk Facklig Kongress var den isländska poeten, författaren och debattören Andre Snaer Magnason. Kanske inte den sortens person som man förväntar sig ska tala på en facklig kongress, och just därför så viktig. Han sammanfattade vad som ledde till Islands ekonomiska krasch, men pekade också på hur andra ekonomier, som Grönland och Norge, kan vara ute för samma öde.

 

På Island byggdes stora aluminiumsmältverk, stora energikrävande aluminiumsmältverk. Deras verksamhet utgjorde 20% av BNP på Island och gjorde på så sätt ekonomin mycket sårbar för vad som påverkade dem. För att förse smältverken med energi byggdes dammar och vattenkraftverk, och naturen förlorade många vackra naturliga vattenfall, och stora landrikedomar. Detta samtidigt som otroliga mängder aluminium "försvinner" i USA varje år, när ihopknycklade burkar hamnar på tippen istället för i återvinningen. Var det värt både Islands natur, och Islands ekonomi? Norge har en blomstrande olje- och gasindustri. Men vad händer när oljan tar slut? På samma sätt hotas Grönland när nu aluminiumindustrin är på väg dit. Deras verksamhet skulle fördubbla Grönlands BNP många gånger om, och Grönland blir då totalt beroende av verksamheten - då blir det svårt att värna naturen.

 

Här tycker Andre att fackförbunden måste göra en ny avvägning mellan arbetstillfällen under några få år, och de långsiktiga naturvärdena. Det är svårt många gånger när 2 000 arbetstillfällen står på spel, att säga nej. Kan fackföreningsrörelsen anta den utmaningen? Kan vi vara en del i att göra industrin mer hållbar? Behöver det innebära att säga nej till stora industrietableringar? Diskussionerna fortsätter.

Läs hela inlägget »

Sist ut i skaran av talare under Nordisk Facklig Kongress är Anne Skare Nielsen. Hon är framtidsforskare, och särskilt inriktad på frågor om ledarskap, framtidens arbetsmarknad, etik och "things that last". Skare Nielsen är en flitigt anlitad föreläsare,i Norden och utanför, och har bland annat föreläst på TEDx Öresund; en föreläsning som hon avslutade med orden "Remember to help each other, and have a party while you do it.".

 

Framtidsforskaren från Future Navigator kommer på Nordisk Facklig Kongress att tala om "Trender i samhället som påverkar den nordiska arbetsmarknadsmodellen och facken". Och just trender i samhället är Skare Nielsen expert på, och då handlar det inte om modenycker utan omvälvande samhällsförändringar och förändringar i hur människor uppfattar samhället.

 

Vad är det för trender som påverkar den nordiska arbetsmarknadsmodellen och facket? Ja, det får vi veta i Ålesund på onsdag!

 

Följ Anne Skare Nielsen på facebook.

Läs hela inlägget »

NFS generalsekreterare deltog på det årliga nordiska arbetsministermötet, som under det norska ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet (NMR) ägde rum i Longyearbyen på Svalbard 12-13 september.

 

Möten med arbetsministrarna ger NFS goda möjligheter att driva viktiga nordiska fackliga frågor, både i formella möten och vid mer informella tillställningar. Huvudfrågan vid Svalbardmötet var utmaningar och möjligheter med arbetskraftsmobilitet i Europa, ett område som NFS arbetat mycket med. De nordiska facken har tillsammans drivit kampen mot social dumpning och svart ekonomi, som tyvärr har ökat i och med tjänsters rörlighet över gränserna.

 

Konklusionen från mötet var att oacceptabelt låga löner och dåliga arbetsvillkor för arbetskraftsinvandrare är ett utbrett problem i Norden. Detta är något de nordiska arbetsministrarna ser allvarligt på och de beslutade därför om en gemensam nordisk kartläggning av arbetskraftsmobilitetens omfattning och art, samt problemen med social dumpning, för att framöver kunna rikta insatserna rätt. Man enades också om att samarbeta nordiskt kring implementeringen av EU:s utstationeringsdirektiv (implementeringsdirektivet).

 

NFS välkomnar arbetsministrarnas konstruktiva och konkreta samarbetsinitiativ. Informationen om mobilitet och social dumpning är mycket bristfällig men behovet av statistik på området stort eftersom tillförlitligt underlag är förutsättningen för att kunna vidta lämpliga åtgärder - både för att bekämpa social dumpning och för att underlätta rörligheten. Som ett led i att bekämpa de utmaningar som är kopplade till social dumpning, menar NFS också att länderna bör intensifiera insatserna mot svart arbete och svart ekonomi.

 

Förutom arbetskraftens rörlighet, diskuterades även problemen med ungdomsarbetslöshet i de nordiska länderna och kvinnors yrkesdeltagande på mötet med de nordiska arbetsministrarna.

Läs hela inlägget »

Judith Kirton-Darling är den drivande kraften inom EFS för "Just Transition", som kan sammanfattas som grön rättvis omställning. I ett Europa som härjas av finanskris, budgetunderskott och skuldberg, gäller det att inte tappa fokus på målet.

 

Med sin bakgrund i bland annat EMF (European Metalworkers' Federation) och ETUI, vet hon vad som står på spel. Om vi inte leder en rättvis och grön omställning, kommer den ske utan oss. Då sker den utan våra värderingar, utan våra perspektiv, och dessutom i efterdyningarna av åtstramningar och skuldkris. Det kommer inte Kirton-Darling låta ske, hon och EFS har en plan.

 

Under rubriken "Hållbar grön tillväxt som svar på Europas kris" på Nordisk Facklig Kongress i Ålesund nästa vecka, berättar Kirton-Darling mer om EFS arbete för Just Transition och en grön omställning som svar på Europas kris.Och om hur de nordiska facken kan hjälpa till.

Läs hela inlägget »
Sony Kapoor Sony Kapoor

En av sessionerna på Nordisk Facklig Kongress handlar om en hållbar ansvarstagande ekonomi. En av huvudtalarna där är indienfödde Sony Kapoor, tidigare investment banker hos Lehman Brothers men sedan 2003 omvänd kapitalist som propagerar för reformer av det finansiella systemet. Kapoor grundade tankesmedjan Re-Define och har varit rådgivare till norska utrikesdepartementet, Världsbanken, EU, UNDP och ett flertal regeringar. Kapoor har i flera år kritiserat finansvärlden, som han menar är ohållbar och kortsiktig i sitt tänkande, och kommit med förslag på alternativa lösningar, bland annat till den rådande finanskrisen.

 

Han ser krisen som till stora delar självförvållad. Det handlar om europeiska politiker som sedan 2010 jagat väljarstöd på hemmaplan genom att skälla på "lata greker" som inte gör rätt för sig. För att hitta "ljuset i slutet av tunneln" behövs enligt Kapoor omvälvande beslut, långsiktighet och en återupprättad trovärdighet bland europeiska politiker. En viktig beståndsdel i lösningen är det Kapoor kallar the New Green Deal, som handlar om att bygga ett grönt finansiellt system.

Läs hela inlägget »

Den som står för det socialpsykologiska perspektivet på arbetsmarknaden under Nordisk Facklig Kongress är Lars Dencik, professor i socialpsykologi vid Roskilde Universitet, Danmark.

 

Dencik är en återkommande samhällsdebattör och föreläsare som har gett ut flertalet publikationer, senast " Att växa upp i turbosamhället : nya villkor och utmaningar" som finns med i boken Familj, vardagsliv och modernitet (Ingrid & Staffan Höjer, red.) Göteborgs Universitet 2011. Där beskriver Dencik villkoren för barns uppväxt i det moderna föränderliga samhället:

 

"Idag lever vi i en värld som mer och mer liknar ett turbosamhälle. Förändringstakten inom i stort sett alla livsområden är snabb och blir allt snabbare. Det enda stabila är den ständiga förändringen. Och det enda vi kan veta om framtiden är att vi inte kan veta någonting om den – utom att den är oundviklig. Och full av överraskningar. Och att barnen är dömda att leva i den. Vad är utifrån det perspektivet viktigt för dem att ha med sig av psykologiska egenskaper och dispositioner? Vad behöver man när livet går i turbo som i ett Formel 1-lopp där specialbyggda bilar kör runt i ett rasande tempo. Man skulle kunna tro att det är bilarnas konstruktion som avgör hur de klarar sig genom loppen. Men så är det inte, har jag blivit upplyst om. Det som avgör utgången är vad som sker med bilen när den kör in för ett pit-stop. Ett pit-stop är den

korta paus som bilen måste göra för att tanka drivmedel, reparera små skavanker som uppstått samt att byta däck och andra vitala delar. Sättet hur man här, i depån, hanterar bilen, hur mycket drivmedel man väljer att tanka upp, hur man balanserar däcken och hur snabbt och bra man klarar att återställa bilen i fullgott skick osv. är vad som avgör loppets utgång."

Läs hela inlägget »
Anabella Rosemberg, ITUC Anabella Rosemberg, ITUC

Anabella Rosemberg representerar globala facket på Nordisk Facklig Kongress i Ålesund för att tala om klimatförändringen som en ödesfråga för löntagare i hela världen. Rosemberg är ansvarig för miljö- och arbetsmiljöfrågor på ITUC (International Trade Union Confederation) och på TUAC (Trade Union Advisory Committee to the OECD).

 

Inför Rio+20, koordinerade Rosemberg det fackliga arbetet och hon menar att fackföreningsrörelsen gjort stora framsteg när det gäller att integrera miljöfrågor i sina övriga politikområden. Samtidigt har den ekonomiska, sociala och miljömässiga krisen eskalerat och vi måste nu intensifiera våra insatser. Rosemberg betonar vikten av att knyta ihop våra olika kamper. Att uppnå ett rättvist, ambitiöst och bindande klimatavtal hänger ihop med kampen för social rättvisa och bra välfärdssamhällen. Fackens utmaning är att föra ihop de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna och vara med och bygga ett hållbart samhälle:

 

"Antingen är vi en del av den gröna omställningen eller också händer omvandlingen utan oss. Utan att vi påverkar det nya ekonomiska system som kommer uppstå. Vi kan välja att reagera eller att vara proaktiva och agera. Vill vi vinna, ska vi vara proaktiva," är Anabella Rosembergs slutsats.

Läs hela inlägget »
Tomas Ries Tomas Ries

Tomas Ries, lektor i strategi och säkerhetspolitik på Försvarshögskolan i Stockholm, inledningstalar på Nordisk Facklig Kongress i Ålesund den 18 september. Ries kommer att tala om framtidens hotbild mot välfärdssamhället, alltså de ekonomiska, sociala och ekologiska hot som sammantaget utgör en säkerhetspolitisk risk. Ries menar att det djupaste och mest allvarliga hotet vi står inför idag är den globala mijlökrisen, eftersom miljön är grunden som allt annat vilar på. I Ålesund kommer Ries att belysa vilka kedjeeffekter mijökrisen får på de sociala och ekonomiska dimensionerna.

 

Tomas Ries har lång och gedigen erfarenhet av utrikespolitiska frågor och säkerhetspolitik, med huvudfokus på framtida trender inom global säkerhet. Åren 2005-2010 var han direktör på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Dessförinnan var han forskare på Försvarshögskolan i Helsingfors 1997-2004. Ries har en PhD från Graduate Institute of International Affairs, Genève Universitet och en B.Sc. (Econ) från London School of Economics. Ries är även medlem i Carl Bildts strategiska rådgivande grupp, innehar flera styrelseuppdrag, m.m.

Läs hela inlägget »
Guy Ryder, ILOs tillträdande generaldirektör Guy Ryder, ILOs tillträdande generaldirektör

Guy Ryder, som i oktober tillträder som ILOs generaldirektör, mjukstartar genom att delta på Nordisk Facklig Kongress i Ålesund 18-19 september och tala på temat Hållbarhet i ett globalt perspektiv. Guy Ryder är den förste generaldirektören för ILO med facklig bakgrund. Efter valet i slutet av maj har gratulationerna strömmat in från hela världen. Guy Ryder lyckades samla ett brett stöd för sin kandidatur både bland fackföreningar, arbetsgivare och regeringar. En samlad nordisk fackföreningsrörelse ställde sig enhälligt bakom Guy Ryders kandidatur redan i november 2011.

 

Ryder har 30 års erfarenhet inom fackföreningsrörelsen, är utbildad vid Cambridgeuniversitetet, och påbörjade sin fackliga karriär som assistent på TUCs internationella avdelning. Han var under många år också generalsekreterare för de internationella fackliga samorganisationerna ICFTU och ITUC. Förväntningarna på den nye generaldirektören är höga. ILO är den enda inflytelserika internationella organisation där både arbetstagare, arbetsgivare och regeringar är representerade, och har av The Guardian sagts vara den enda inflytelserika organisation som har förmåga att påverka den makroekonomiska politik som drivs av regeringar, och få både trojkan (ECB, IMF och kommissionen) och EUs regeringar att skifta fokus från åtstramningar till mer framgångsrika metoder för att föra EU och världen ur krisen. Ansvaret vilar tungt på ILO att förvalta sitt inflytande väl. NFS välkomnar Guy Ryder till Ålesund, och hoppas att han hos oss finner inspiration att leda ILO i förändringsarbetet för ett hållbart arbetsliv: ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.