580nfs1_red

2012 > 05

Anna Sophie Liebst, Hallå Norden och Johan Lindblad, Nordiska Ministerrådet Anna Sophie Liebst, Hallå Norden och Johan Lindblad, Nordiska Ministerrådet

Så löd budskapet när de Nordiska branschfederationerna och Nordens Fackliga Samorganisation idag träffades för en Nordisk Workshop i Stockholm.

 

Anna Sophie Liebst från Hallå Norden, informerade om sitt arbete med att guida människor som flyttar eller pendlar över gränserna i Norden i gränshinderdjungeln. Hon menade att det på hög politisk nivå hålls många "festtal" om vikten av att lösa gränshinder men att det är få som faktiskt arbetar med att lösa dem.

 

- Vi måste hitta konkreta lösningar säger Anna Sophie.

 

Gränshinder kostar men det kommer även att vara kostsamt att lösa gränshindren. Johan Lindblad från Gränshinderforum/Nordiska ministerrådet var inne på samma linje och menade att myndigheterna idag endast tar ansvar för sina egna frågor, det finns idag ingen myndighet som har ett övergripande ansvar för att människor inte hamnar i kläm mellan de nordiska länderna.

 

Det ska vara enkelt att jobba över gränserna i Norden och inte som idag när komplexiteten läggs i händerna på enskilda arbetstagare att lösa. Individer som drabbas av gränshinder ska inte behöva stå för kostnaderna för de problem som uppstår för att länderna inte lyckats hitta lösningar. Vi måste hitta lösningar där staterna tar ansvar för att människor går "skadefria" från gränshinderproblem genom att lösa frågorna på en övergripande nivå sinsemellan, menade flera av mötesdeltagarna. Under hösten 2012 kommer NFS att ta fram facklig rapport om gränshinder och hur vi i facken kan bidra till att lösa gränshinder.

Läs hela inlägget »
Karl-Petter Thorwaldsson, ny LO-ordförande i Sverige Karl-Petter Thorwaldsson, ny LO-ordförande i Sverige

Under LO-kongressen i Stockholm i helgen valdes Karl-Petter Thorwaldsson till LOs ordförande. Thorwaldsson blir LOs fjortonde ordförande sedan organisationen bildades 1898. Karl-Petter Thorwaldsson har tidigare varit ombudsman på IF Metall och är ordförande i ABF. Han har under drygt 30 år arbetat med samhällsfrågor inom politik, folkbildning och fackföreningsrörelse. Tobias Baudin, Kommunal, valdes till 1:e vice ordförande och ny 2:e vice ordförande är Ingela Edlund, SEKO. Till ny avtalssekreterare valdes Torbjörn Johansson.

 

NFS gratulerar den nya LO-ledningen till valet och ser fram emot samarbetet inom NFS. Samtidigt vill vi passa på att tacka LOs avgående ledning, framförallt Wanja Lundby-Wedin och Ulla Lindqvist, som suttit i NFS styrelse, för ett fantastiskt samarbete i alla år.

Läs hela inlägget »
Etiketter: lo sverige, lo-kongress
Guy Ryder, ILOs nyvalde generaldirektör (foto: eduinternational) Guy Ryder, ILOs nyvalde generaldirektör (foto: eduinternational)

NFS gratulerar den nyvalde generaldirektören i ILO, Guy Ryder, som var de nordiska fackens kandidat till posten. Idag valdes han, i hård konkurrens med åtta andra kandidater, av ILOs governing body.

 

NFS ordförande Roar Flåthen är mycket nöjd med valet av Guy Ryder: "At en arbeidstakerrepresentant ble valgt, er historisk. Guy Ryder var fagbevegelsens representant både i Norge og i Norden, men har samlet støtte langt utover fagbevegelsens rekker".

 

Trine Lise Sundnes, som representerar de nordiska facken i ILOs governing body, var på plats i Geneve vid valet av Guy Ryder. Hon menar att det är en historisk händelse att fackföreningsrörelsens kandidat väljs till generaldirektör för ILO. "Guy Ryder er rett person til å videreutvikle ILOs viktige arbeid for sosial rettferdighet og anstendig arbeid i verden", säger Trine Lise.

 

Guy Ryder är för tillfället vice generaldirektör för ILO och var tidigare generalsekreterare för IFS (Internationella Fackliga Samorganisationen). Guy Ryder var både NFS och IFS förslag till ny generaldirektör för ILO.

Läs hela inlägget »
Etiketter: ilo, guy ryder
Hege Herø, YS, och Karin Enodd, LO Norge Hege Herø, YS, och Karin Enodd, LO Norge

NFS strategigrupp, som sammanträdde i Stockholm den 15 maj, gästades av ordförandena i kvinnokommittéerna från Europafacket EFS och Pan-European Regional Council PERC. Historiskt nog leds nu båda kommittéerna av nordiska representanter: Karin Enodd (LO Norge) är ordförande i EFS kvinnokommitté och Hege Herø, YS, leder PERCs kvinnokommitté.

Läs hela inlägget »
Etiketter: perc, efs, kvinnokommittén

Efter att NFS styrelse i april riktade en skarp uppmaning till grönländska landsstyret Naalakkersuisut och dess ordförande Kuupik Kleist att inte sanktionera social dumpning i samband med import av arbetskraft till storskaliga utvinningsprojekt på Grönland, tackade Kuupik Kleist i sitt 1 maj-tal grönländska SIK för deras mod att visa vägen för den internationella fackliga rörelsen:

 

"Vi arbejder for at åbne døren for flere mineaktiviteter i disse år. Jeg glæder mig over, at SIK og Grønlands Arbejdsgiverforening ved flere lejligheder sammen har meldt ud om, at man ikke vil tillade social dumping i tilknytning til de kommende storskalaprojekter, helt på linje med Naalakkersuisut´s holdning. Jeg vil gerne af den grund rette en særlig tak til SIK for, at det har udvist mod til at bane vejen for den internationale fagbevægelse."

 

Experter menar dock att Naalakkersuisut lägger upp till social dumpning eftersom man talar om att utländsk arbetskraft ska arbeta under "internationella löne- och anställningsvillkor".

Läs hela inlägget »

NFS har skickat in kommentarer på SOU 2011:74 I gränslandet – Social trygghet vid gränsarbete i Norden. Delbetänkandet social trygghet vid gränsarbete i Norden är en del av den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.

 

Gränshinderfrågor är högt prioriterade av NFS och man uttrycker därför sin uppskattning för arbetet med gränshinderfrågor som den parlamentariska kommittéen lagt ned. NFS uppmuntrar den svenska regeringen att aktivt fortsätta sitt arbete mot gränshinder, särskilt inom ramen för bilateralt arbete och inom Nordiska ministerrådet:

 

"Gränshinderforum är ett forum där gränshinder identifieras. Lösningarna på gränshinder ligger ofta utanför Gränshinderforum", står det i kommentaren, som vidare påpekar vikten av "att regeringen inte skjuter över gränshinderfrågor på Gränshinderforum, utan att man tar gränshindren vidare till Nordiska ministerrådet, där också lösningar kan komma till."

 

Läs hela NFS kommentar här.

Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.