580nfs1_red

2012 > 03

Baltic Sea Labour Network BASTUN höll sitt vårmöte i Tallinn den 27-28 mars 2012 där huvudtemat var minimilöner i Norden och de baltiska länderna. Mötet gästades av Line Eldring forskare från Fafo som presenterade deras nyutkomna rapport om minimilöner (engelsk version finns här) och Jan Lundin från Östersjöstaternas Råd (CBSS) som berättade om deras verksamhet och om det nystartade forumet för social dialog i östersjöområdet (Baltic Sea Labour Forum).

 

Ryssland (KTR och FNPR) tar över ordförandeskapet i BASTUN från och med den 1 juli 2012. Ordförandeskapet följer Östersjöstaternas råds rotationsordning. Förslag på teman för verksamhetsåret är bl.a. pensionsreformer, ILO, OECDs guidelines för multinationella företag, svart ekonomi och korruption. Planen är att nästa BASTUN-möte ska hållas i samband med ILOs konferens om Decent work som hålls i december i Moskva.

Läs hela inlägget »
Etiketter: östersjön, bastun
Line Eldring, forskare på Fafo Line Eldring, forskare på Fafo

Forskningsinstitutet Fafo fick förra året i uppdrag av de nordiska LO-organisationerna, ASÍ och SAK, att göra en utredning om lagstadgad minimilön i Europa. Nu är denna efterlängtade rapport, som tittar närmare på utformningen av de olika minimilönesystemen i Europa, publicerad. Rapporten som går under namnet Lovfestet minstelønn: Norden og Europa är skriven av Fafo-forskarna Line Eldring och Kristin Alsos. Under 2000-talet har frågan om lagstadgad minimilön fått förnyad aktualitet i Europa. De fleste europeiska länder har system för lagstadgad minimilön, medans detta varit en helt främmande tanke i nordiska sammanhang.

 

Rapporten publiceras inom kort även på engelska och tyska.

Läs hela inlägget »
Jess G. Berthelsen (ordförande) och Josef Therkildsen (vice ordförande), SIK Grönland Jess G. Berthelsen (ordförande) och Josef Therkildsen (vice ordförande), SIK Grönland

Nordiska Rådet höll temasession om Arktis i Reykjavik 22-23 mars 2012. I samband med sessionen mötte NFS och grönländska SIK Nordiska Rådets miljöutskott för att få politisk uppbackning för en nordisk klimatskola på Grönland. SIKs ordförande Jess G. Berthelsen höll också ett anförande i Nordiska Rådets näringsutskott, där han påtalade risken för social dumpning i samband med import av arbetskraft till storskaliga gruvprojekt på Grönland. SIK och grönländska arbetsgivarorganisationen GA befarar att grönländska regeringen kommer tillåta undantag från gällande grönländska kollektivavtal och därmed underminera den grönländska och nordiska kollektivavtalsmodellen.

 

Grönländska tidningen Sermitsiaq rapporterar om ett uttalande från Socialdemokraterna i Nordiska Rådet som önskar att både Nordisk Råd och Nordisk Ministerråd är uppmärksamma på de utmaningar som det arktiska området står inför när behovet av utländsk arbetskraft uppstår.

Läs hela inlägget »

Det norska ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet 2012, Nordens Fackliga Samorganisation (NFS) och Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) bjuder in till en nordisk trepartskonferens om den gemensamma nordiska arbetsmarknaden och gränshinder i Oslo den 19 april 2012.

 

En välfungerande nordisk arbetsmarknad ska underlätta för arbetstagare i de nordiska länderna, så att de enkelt ska kunna arbeta i hela Norden. Det är därför viktigt att förebygga och undanröja gränshinder på den gemensamma nordiska arbetsmarknaden. Det norska ordförandeskapet vill därför, tillsammans med arbetsmarknadens parter, fortsätta det arbete som påbörjats på nordisk nivå genom att diskutera och finna konkreta lösningar på olika gränshinder.

Konferansen om gränshinder på den nordiska arbetsmarknaden är ett gemensamt arrangemang mellan det norska ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet 2012, Nordens Fackliga Samorganisation NFS och Næringslivets Hoveorganisasjon NHO. För mer information och anmälningsformulär, klicka här!

Läs hela inlägget »
Roar Flåthen tillsammans med Norges samarbetsminister Rigmor Aasrud, John G. Bernander (NHO) och Espen Stedje (Foreningen Norden). Foto: Jon Marius Nilsson /Foreningen Norden Roar Flåthen tillsammans med Norges samarbetsminister Rigmor Aasrud, John G. Bernander (NHO) och Espen Stedje (Foreningen Norden). Foto: Jon Marius Nilsson /Foreningen Norden

Den gemensamma nordiska arbetsmarknaden firar 60-årsjubileum år 2014. Om vi vill kunna fira en gemensam nordisk arbetsmarknad värd namnet, måste vi lösa de gränshinder som finns inom Norden på arbetsmarknadsområdet. Det var huvudbudskapet från NFS ordförande Roar Flåthen när han höll det inledande talet på ett öppet möte med alla de nordiska samarbetsministrarna under temat "Den nordiske drømmen - veldferdsstaten i et nordisk perspektiv." Mötet, som arrangerades av Norges ordförandeskap i Nordiska Ministerrådet tillsammans med Föreningen Norden, ägde rum den 21 februari 2012 i Litteraturhuset i Oslo och drog rekordpublik.

 

Läs gärna också Roar Flåthens debattartikel om "Grenseløst nordisk samarbeid" i tidningen Nationen och titta på filmklipp från debatten i Litteraturhuset.

Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.