580nfs1_red

2012 > 02

Igår avslutades Europafackets (EFS) vinterskola i Köpenhamn – ett tvådagars toppmöte för Europas alla fackliga ledare för att diskutera fackens svar på krisen i Europa. Ledarna för 12 nordiska fackliga centralorganisationer var på plats i Köpenhamn och betonade samstämmigt vikten av organisering och rekrytering för att stärka trepartssamarbetet i Europa.

 

Inför vinterskolan hade den samlade fackföreningsrörelsen i Norden lyckats avstyra försök att göra europeisk lagstadgad minimilön till Europafackets politik. I krisens spår har röster höjts inom EFS för en gemensam europeisk minimilönepolitik men från NFS sida har vi försvarat de nordiska modellerna när det gäller parternas självständighet, löneförhandlingar och kollektivavtal.

 

De nordiska organisationerna på NFS vinterskola backade dock upp ett starkt mandat för EFS generalsekreterare att representera den europeiska fackliga rörelsen i trepartsförhandlingar på EU-nivå. Planen är att nu utnyttja den öppning som finns inom EU för att bidra med konkreta tillväxtinitiativ. EFS ska också ta fram en kort deklaration som tydligt pekar på vilket EU facken vill ha, nämligen ett EU som står upp för demokrati, trepartssamarbete, respekt för fackliga rättigheter, sysselsättning, innovation, investeringar och tillväxt.

 

Diskussionsunderlaget för EFS vinterskola finns här.

Läs hela inlägget »

De nordiska arbetstagarnas representant i ILOs styrelse, Trine Lise Sundnes, porträtteras i det senaste numret av tidskriften Arbeidsliv i Norden.

 

Trine Lise säger i intervjun bl.a. att det var i Europa som de viktigaste konventionerna som reglerar arbetslivet först infördes. Men nu hotas dessa rättigheter av europeiska länder, som ständigt är på jakt efter fler möjligheter att skära ned, på grund av den ekonomiska krisen.

Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.