580nfs1_red

2012 > 01

Med den nya ekonomiska styrningen i EU, har frågan om europeiska minimilöner hamnat på agendan i Europa. Frågan kommer att tas upp på Europafacket EFS vinterskola i Köpenhamn den 7-8 februari 2012.

 

De fackliga organisationerna i Norden vill bidra till diskussionen på ett konstruktivt sätt, och samtidigt försvara de nordiska modellerna när det gäller parternas självständighet, löneförhandlingar och kollektivavtal. Den 17 januari 2012 stod NFS värd för ett seminarium om minimilöner som hölls i LO-Danmarks lokaler i Köpenhamn. Seminariets syfte var att diskutera minimilöner i Europa och de alternativa lösningar som finns. Seminariet fungerade också som en nordisk förberedelse inför EFS Vinterskola.

 

Läs sammanfattningen från seminariet här.

Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.