580nfs1_red

2012

Gruva på Grönland. Rättigheter European Environment Agency (EEA) / Foter / CC BY Gruva på Grönland. Rättigheter European Environment Agency (EEA) / Foter / CC BY

Den 7 december 2012 godkände Grönlands landsting Inatsisartut den storskalalag som är skräddarsydd för flera storskaliga utvinningsprojekt på Grönland.

 

Enligt lagförslaget ska företag som investerar 30 miljarder i utvinningsindustrin på Grönland få teckna kollektivavtal med utländska fackliga organisationer, och således få undantag från grönländska kollektivavtal när de importerar arbetskraft utifrån till Grönland.

 

NFS har tidigare yttrat sig om förslagen till storskalalag, både i april 2012 och i november 2012. NFS har varnat för att lagen sanktionerar social dumpning på Grönland. NFS har också påpekat att det är arbetsmarknadens parter som förhandlar fram löner och villkor genom kollektivavtal i Norden - och att både anställda och företag ska arbeta under lika villkor i Norden.

 

Storskalalagen tar hänsyn till de grönländska kollektivavtalade minimilönerna men arbetsgivaren kommer att ha möjlighet att dra av ca 20 % för bland annat resor, arbetskläder, kost och logi. Nivån på avdraget kommer att slås fast av det grönländska landstinget. Enligt lagen ska arbetsgivare även få ett undantag från att betala för övertid och semesterersättning.

 

Den grönländska storskalalagen strider inte bara mot den nordiska arbetsmarknadsmodellen utan förmodligen också mot ett antal ILO-konventioner, vilket kommer att granskas närmare.

 

För att storskalalagen ska kunna träda i kraft, måste det danska folketinget ge grönt ljus för arbetskraftsinvandringen till Grönland. För trots att Grönland har självstyre sedan 2009, hör landet fortfarande under Danmarks juridiska och sysslesättningsmässiga angelägenheter. Därför måste det till en särskild dansk lagstiftning för att Grönland ska kunna importera utländsk arbetskraft med utländska kollektivavtal och villkor.

 

Läs mer här!

Läs hela inlägget »
YS ordförande Tore Eugen Kvalheim och fackligt förtroendevald för tandvårdssekreterarna Ellinor Brattset, efter att de nåtts av beskedet att ett kollektivavtal träffats mellan Parat och Colosseumklini YS ordförande Tore Eugen Kvalheim och fackligt förtroendevald för tandvårdssekreterarna Ellinor Brattset, efter att de nåtts av beskedet att ett kollektivavtal träffats mellan Parat och Colosseumklini

Igår blev det klart att fackförbundet Parat, medlem i centralorganisationen YS, har skrivit under ett kollektivavtal tillsammans med Colosseumklinikken.

 

Sedan den 1 oktober har tandvårdssekreterarna vid Colosseumklinikken kämpat för att få till ett kollektivavtal med sin arbetsgivare. Igår blev det äntligen klart, och den strejk som pågått avbröts. Strejken har bland annat gällt rätt till kollektivavtalad pension.

 

NFS styrelse uttalade under sitt styrelsemöte den 20 november stöd för de strejkande tandvårdssekreterarena.

 

- Nu blir det jul, säger Ellinor Brattset, fackligt förtroendevald för tandvårdssekreterarna.

 

Läs mer om konflikten och det nya kollektivavtalet på YS hemsida.

Läs hela inlägget »
NFS styrelsemöte i Helsingfors den 20 november 2012 NFS styrelsemöte i Helsingfors den 20 november 2012

NFS verksamhetsplan för 2013 antogs av styrelsen den 20 november 2012. Utifrån NFS övergripande mål, kommer man under 2013 att särskilt prioritera arbetet kring:

 • Den nordiska kollektivavtalsmodellen.
 • Arbetskraftens rörlighet i Norden, Europa och globalt.
 • Hållbart arbetsliv - ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

NFS ska bland annat lyfta fram och sprida goda exempel på hur man i de nordiska länderna använt kollektivavtalen som verktyg för ekonomisk utveckling, grön omställning och för att underlätta för unga på arbetsmarknaden. Syftet med detta arbete, som genomförs inom ett NMR-projekt, är att stärka den nordiska kollektivavtalsmodellen genom utbyte av erfarenheter och spridning av information.

 

När det gäller arbetskraftens rörlighet, fortsätter NFS att prioritera arbetet mot social dumpning och kraven på bättre statistik över rörligheten till och inom Norden, vilket är en förutsättning för att kunna vidta riktade åtgärder mot problem som uppstår. NFS har, inom det nordiska samarbetet, varit en starkt pådrivande kraft för att konkreta åtgärder ska tas för att undanröja de många gränshindren på den gemensamma arbetsmarknaden i Norden. Det fackliga gränshinderarbetet ska intensifieras under 2013 med bland annat en rapport om de sociala trygghetssystemen i Norden och hur de fungerar för fackliga medlemmar som flyttar, eller pendlar, mellan de nordiska länderna.

 

Hållbart arbetsliv: Inför det nordiska jobbtoppmötet som hålls i maj 2013, görs ett gemensamt nordiskt fackligt utspel om sysselsättning, konkurrenskraft och ungas möjligheter på den gemensamma nordiska arbetsmarknaden.

Läs hela inlägget »
Etiketter: nfs, verksamhetsplan, 2013
(Foto: Silje Bergum Kinsten/norden.org ) (Foto: Silje Bergum Kinsten/norden.org )

Landsstyret Naalakkersuis höll idag ett möte med den fackliga landsorganisationen SIK om den föreslagna storskalaloven på Grönland. Naalakkersuis representerades av Ove Karl Berthelsen och från SIK deltog ordföranden Jess G. Berthelsen. På mötet enades parterna om att inleda en dialog kring den föreslagna storskalaloven och att inte göra offentliga uttalanden om de frågor som man diskuterar sinsemellan. 

 

De grönländska fackliga organisationerna SIK, AK och Imak har bedrivit en kampanj mot de förslag i storskalaloven som undergräver den grönländska - och nordiska - arbetsmarknadsmodellen, nämligen att företag inom utvinningsindustrin ska kunna teckna utländska kollektivavtal för arbetstagare från andra länder.

 

Josef Therkildsen från SIK har företrätt de tre fackliga organisationerna:

- Naalakkersuisut er ganske enkelt i gang med at tiltrække kinesisk kapital. Og det gør de ved at sælge ud af vores dyrekøbte demokratiske forhandlingsret til selv at bestemme, säger han till tidningen Sermitsiaq

 

NFS styrelse, som består av ledarna för alla fackliga centralorganisationer i Norden, uttalade sig igår i skarpa ordalag om förslagen att sanktionerna social dumpning på Grönland. "Arbetskraftens rörlighet får aldrig ske på bekostnad av arbetstagarnas rättigheter, varken i Norden eller i världen", säger NFS styrelse, och uppmanar det grönländska parlamentet Inatsisartut och landsstyret Naalakkersuisut att inte fatta beslut i strid med dessa principer.

 

NFS generalsekreterare, Loa Brynjulfsdottir, välkomnar de steg som nu tas i riktning mot en positiv och konstruktiv dialog mellan Naalakkersuisut och SIK: "Vi stöttar det arbete som de grönländska fackliga organisationerna gör för att upprätthålla den nordiska kollektivavtalsmodellen på Grönland - och i förlängningen i hela Norden!."

Läs hela inlägget »
NFS generalsekreterare Loa Brynjulfsdottir och NFS nyvalde ordförande Sture Fjäder. Foto: NFS NFS generalsekreterare Loa Brynjulfsdottir och NFS nyvalde ordförande Sture Fjäder. Foto: NFS

Den finländska akademikerorganisatonen Akavas ordförande Sture Fjäder utsågs till ordförande för Nordens fackliga samorganisation för 2013 vid dess styrelsemöte i Helsingfors den 20 november 2012.

 

– I kristider är det allt viktigare med nordiskt samarbete. Vi har drivit en hållbar finanspolitik, satsat på kompetens och välfärd. De nordiska länderna kan fungera som exempel för Europa och den övriga världen, säger Sture Fjäder.

 

På tisdagens möte beslöt styrelsen för NFS också att intensifiera sitt samarbete och att aktivt erbjuda beslutsfattare och politiker lösningar som främjar sysselsättningen och konkurrensförmågan. Nordiska ministerrådet ordnar nästa vår ett jobbtoppmöte om sysselsättningen i de nordiska länderna, till vilket fackföreningsrörelsen förbereder sina egna framställningar.

 

– Det nordiska samarbetet är inte enbart ett myndighetsprojekt, utan medborgarsamhället och fackföreningsrörelsen har en viktig roll i det. Samarbetet inom till exempel arbetsmarknadsfrågor bör stärkas, anser Sture Fjäder.

 

Sture Fjäder tillträder som ordförande vid årsskiftet 2012/2013. Sture Fjäder har under 2012 varit vice

ordförande i NFS. Han har varit ordförande för Akava sedan 2011. Han har lång erfarenhet av förtroendeuppdrag i Akava och har varit medlem i Akavas styrelse sedan 1995. Till sin utbildning är Fjäder ekonomiemagister och politices kandidat.

 

Pressmeddelande från Akava angående valet av Sture Fjäder till NFS ordförande.

 

Sture Fjäder Pohjolan palkansaajajärjestön puheenjohtajaksi

 

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: nfs, norden, sture fjäder
Ledamöter ur NFS styrelse. Foto:NFS Ledamöter ur NFS styrelse. Foto:NFS

När de nordiska fackföreningsledarna samlades i Helsingfors för NFS styrelsemöte, var naturligtvis SAS och förra veckans dramatik och förhandlingar på allas läppar. Det står alltmer klart att den nordiska kollektivavtalsmodellen utmanas från flera håll.

 

SAS agerande i samband med bolagets aktuella ekonomiska kris är ett exempel på hur stat och arbetsgivare agerar oklokt och kortsiktigt, och trott sig kunna göra vinster på att försöka sätta den nordiska modellen ur spel.

 

NFS tar ett stort ansvar för att stärka och utveckla den nordiska arbetsmarknadsmodellen, och de fackliga organisationer som deltagit i förhandlingarna om SAS har tagit ett stort ansvar för modellen. Behovet av att stärka SAS framtida konkurrenskraft understryker vikten av att samarbetet mellan de fackliga organisationerna i SAS utvecklas ytterligare.

 

De nordiska fackföreningsledarna, som tillsammans representerar närmare 9 miljoner fackanslutna, ställde sig enhälligt bakom uttalandet.

 

Läs hela uttalandet här.

Läs hela inlägget »
Josef Therkildsen, vice ordförande i grönländska SIK. Bild från sermmitsiaq.ag. Klicka för att komma till deras artikel om de grönländska fackförbundens reaktioner på storskalaloven. Josef Therkildsen, vice ordförande i grönländska SIK. Bild från sermmitsiaq.ag. Klicka för att komma till deras artikel om de grönländska fackförbundens reaktioner på storskalaloven.

NFs styrelse antog på dagens möte i Helsingfors ett uttalande angående det lagförslag som under hösten ska behandlas i Grönlands parlament Inatsisartut. Enligt lagförslaget ska företag som investerar miljarder i utvinningsindustrin på Grönland få teckna kollektivavtal med utländska fackliga organisationer, och således få undantag från grönländska kollektivavtal när de importerar arbetskraft utifrån till Grönland.

 

NFS styrelse är djupt oroad över vilka konsekvenser detta lagförslag får för Grönlands arbetsmarknad, och den nordiska arbetsmarknadsmodellen. NFS vill påminna om att det är arbetsmarknadens parter som förhandlar fram löner och villkor genom kollektivavtal. I Norden skall både anställda och företag arbeta under lika villkor.

 

- SIK är glada att vi har hela den nordiska fackliga rörelsen med oss i den här situationen. Nu hoppas vi att det grönländska parlamentet tar ansvar för den nordiska arbetsmarknadsmodellen, och ändrar sitt lagförslag, säger SIKs vice ordförande Jesef Therkildsen.

 

SIK är det fackförbund på Grönland som organiserar bland annat gruvarbetare. SIK är medlem i NFS.

Mer om de grönländska fackförbundens reaktioner på lagförslaget i den grönländska dagstidningen Sermitsiaq.


Läs hela uttalandet här.

Läs hela inlägget »
YS ledare Tore Eugen Kvalheim pratar med strejkande från Colosseumklinikken. Foto: www.ys.no YS ledare Tore Eugen Kvalheim pratar med strejkande från Colosseumklinikken. Foto: www.ys.no

Under sitt styrelsemöte i Helsingfors uttalade NFS styrelse idag stöd för de tandvårdsbiträden som strejkar vid Colosseumklinikken i Norge. Tandvårdsbiträdena strejkar sedan den 1 oktober, och bakgrunden är att de önskar kollektivavtal och rätt till pension i nivå med vad som är normalt på liknande arbetsplatser, något som arbetsgivaren tycker blir för dyrt.

 

De nordiska fackföreningsledarna understryker att kollektivavtal är själva grunden i nordiskt arbetsliv och den nordiska modellen.

 

Uttalandet på norska finns på YS hemsida.

 

Läs hela uttalandet här.

Läs hela inlägget »
Etiketter: kollektivavtal, strejk

Sysselsättning, tillväxt och hållbarhet, social dumpning och Nordens framtid är några av de frågor står på dagordningen när ordförandena från NFS 16 medlemsorganisationer samlas i Helsingfors på tisdag för ett styrelsemöte i NFS. Mötet leds av NFS vice ordförande, Sture Fjäder, tillika ordförande för Finlands akademikerorganisation Akava.

 

Styrelsen ska bland annat diskutera sysselsättnings- och tillväxtfrågor, samt hur de nordiska facken ska agera i frågan om Grönlands regerings planer på att dumpa löner och villkor för utländska arbetstagare i de stora utvinningsprojekt som snart inleds.

 

Nordens framtid är också på NFS styrelsedagordning, då forskaren Johan Strang från Helsingfors universitet presenterar sin bok Nordiska Gemenskaper, som han skrivit inför Nordiska rådets jubileum.

 

Internationella facket ITUCs generalsekreterare gästar också mötet för att diskutera ITUCs aktuella frågor och arbetet i ILO.

 

I NFS verksamhetsplan för 2013 föreslås bland annat uppföljning till den Nordiska Fackliga Kongress som hölls i Ålesund i september på temat hållbart arbetsliv. En fördjupning i gröna jobb och fackliga strategier ska göras på ett seminarium i Ilulissat på Grönland i april.

Läs hela inlägget »
Maria Grinnik, FNPR Ryssland Maria Grinnik, FNPR Ryssland

Socialdialogforumet Baltic Sea Labour Forum sammanträdde för sitt årliga rundabordsmöte i Hamburg för att diskutera både ungdomsarbetslösheten och arbetskraftens rörlighet i Östersjöregionen.

 

Medan den största delen av Östersjöregionen är drabbad av hög ungdomsarbetslöshet, över 20 %, är siffran i Danmark och Tyskland betydligt lägre, ca 7-8%. Danmarks arbetsgivarrepresentant Karen Royi presenterade den danska yrkesutbildningsmodellen och kom fram till slutsatsen att succén bakom den danska modellen är ett väl fungerande lärlingssystem där eleven tillbringar mycket tid på själva företaget.

 

Dock visar nya Eurostat-statistik den andra sidan av medaljen: I Danmark är andelen unga som är deltidsanställda också väldigt hög: endast 19 % av unga mellan 15-24 är heltidsanställda.

 

Tuija Oivo från det finska arbetsmarknadsdepartementet presenterade den nya ungdomsgarantin som träder i kraft från och med nästa år. Ungdomsgarantin tillförsäkrar en utbildnings-, praktik- eller arbetsverkstadsplats eller ett jobb för personer under 25 år och för nyutexaminerade personer under 30 år inom tre månader från anmälan som arbetslös. I ungdomsgarantin ingår också en utbildningsgaranti som tillförsäkrar en utbildningsplats för alla som just avslutat grundskolan.

 

I diskussionen om arbetskraftens rörlighet betonade STTK:s ordförande Mikko Mäenpää betydelsen av samarbetet mellan socialpartner, regeringar och andra organisationer för att bekämpa de negativa bieffekterna av den fria rörligheten i Östersjöregionen. Särskilda åtgärder är nödvändiga för att bekämpa den gråa ekonomin och social dumpning samt säkerställa arbetstagarnas rättigheter, särskilt när de jobbar i ett annat land.

 

Läs resolutionen här.

Läs hela inlägget »
Bente Sorgenfrey, FTFs ordförande Bente Sorgenfrey, FTFs ordförande

Bente Sorgenfrey omvaldes som ordförande för danska tjänstemannaorganisationen FTF när organisationen höll kongress i Köpenhamn 14-15 november.

 

Kongressen beslutade att under kommande treåriga kongressperiod sätta fokus på hur fackföreningsrörelsen kan utvecklas och hur FTF, LO och AC kan stärka sitt samarbete. FTF ska nu på olika sätt stödja sina medlemsförbund i arbetet med att rekrytera och behålla medlemmar, samt i att formulera argument för fackligt medlemskap. Just denna uppgift har FTF redan "tjuvstartat" med genom kampanjen Er du OK? – som drivs tillsammans med LO.

 

FTFs ordförande, Bente Sorgenfrey, säger såhär: "Når fagbevægelsen samlet set mister medlemmer, påvirker det hele fagbevægelsens legitimitet. Det er vigtigt, at vi udvikler os i FTF, at FTF understøtter organisationernes udvikling – og at vi også overvejer, hvordan vi bedst muligt kan samarbejde med AC og LO. Alt sammen for at vi kan yde den bedst mulige indsats til gavn for medlemmer – og påtage os et klart ansvar i samfundet".

 

NFS gratulerar Bente till omvalet och ser fram emot ett fortsatt bra nordiskt fackligt samarbete med ett FTF i ständig utveckling!

 

Läs mer på www.ftf.dk

Läs hela inlägget »
Etiketter: kongress, ftf

Idag, den 14 november, är utlyst en aktionsdag från Europafacket, EFS, för att uppmärksamma åtstramningspolitikens konsekvenser i Europa. Generalstrejk och demonstrationer tar plats i flera europeiska städer, för att protestera mot nedskärningar och kräva en bättre politik för Europa. EFS har lagt upp en karta över de aktiviteter som pågår under dagen.

 

Även de nordiska fackliga organisationerna deltar, genom olika aktiviteter. De norska fackförbunden har uttalat sitt stöd i ett uttalande, de svenska fackliga organisationerna håller ett gemensamt lunchseminarium idag, och det fackliga nätverket BASTUN, BAltic Sea Trade Union Network, stöder saken i ett gemensamt uttalande som avslutas med orden: 

 

"Together we call for a fair, democratic and social Europe and declare our solidarity with colleagues in all the countries of Europe – in North and South- East and West."

 

Nedan en uppmaning från EFS generalsekreterare Bernadette Ségol. "Nu är tiden att bry oss om tillväxt och sysselsättning. Vi kan inte vänta längre. Politiken som förts hittills har misslyckats, vi måste välja en annan väg."

 

Läs hela inlägget »

Europafacket, EFS, uppmanar sina medlemsorganisationer att delta i en europeisk aktionsdag den 14 november, en European day of action and solidarity. Dagen ska uppmärksamma den svångremspolitik som drabbat arbetare i länder över hela Europa, men som inte räddat länderna från kris och massarbetslöshet. Tack vare okloka nedskärningar, hamnar istället land efter land i recession. Politiken har gett upphov till ökande ojämlikhet, fattigdom, ungdomsarbetslöshet, och osäkra anställningar.

 

EUs syfte är ekonomisk och social utveckling. Det är dags att prioritera även det sociala EU-projektet, menar EFS. Därför upprepar man sitt krav på en social pakt för Europa, a social compact.

 

De nordiska fackliga organisationerna stöder EFS aktionsdag den 14 november. Även i Norden kommer diverse arrangemang att uppmärksamma aktionsdagen. Bland annat kommer danska FTF att uppmärksamma aktionsdagen under sin kongress den 14 november, och i Sverige arrangerar LO, TCO och Saco ett gemensamt seminarium på temat "Fackliga rättigheter och den ekonomiska krisen", där den grekiske fackföreningsledaren Andreas Stoimenidis ge sin bild av situationen i Grekland.

 

EFS aktionsdag på Facebook

Följ aktionsdagen på twitter med hashtagg: #14Nov2012

Läs hela inlägget »
Finlands samarbetsminister Alexander Stubb på väg upp i talarstolen. Bild: Benjamin Suomela - norden.org Finlands samarbetsminister Alexander Stubb på väg upp i talarstolen. Bild: Benjamin Suomela - norden.org

Under onsdagsmorgonen debatterade Nordiska rådets 64:e session gränshinder. Det var tydligt att debatten engagerade många, och mötesordförande fick flera gånger be talarna att hålla sig kort för att mötet skulle kunna hålla tiden. Debatten gällde gränshinderarbetet i stort, men också de 17 förslag för att lösa gränshinder som presidiet lagt fram.

 

Dessa förslag behandlade bland annat rätten att rösta, en nordisk konvention om partnerskap, att EG-direktiv i de nordiska länderna ska likriktas ex. angående byggregler, att möjligheten till praktikplatser ska öppnas, att rehabiliteringsinsatser ska koordineras mellan länderna, m.m.

 

Flera ministrar och parlamentariker ondgjorde sig över att i takt med att gränshinder avlägsnas, så tillkommer lika många eller kanske fler. Debatten innehöll många konkreta problem och förslag på lösningar. Alexander Stubb, Finlands samarbetsminister, framförde förslaget att statsministrarna till 2013 års session ska lägga fram en deklaration om gränshinder, för att på så sätt öka farten i debatten. Förslaget mötte gillande från flera håll, bland annat från Cristina Husmark Pehrsson, vice ordförande i Nordiska Rådets svenska delegation.

 

The Nordic countries - even cooler than you think

Flera talare menade också att Norden och nordiska frågor numera syns alltmer i debatten, vilket är bra för det nordiska samarbetet. Norden har blivit coolt, och Finlands samarbetsminister föreslog skämtsamt en ny slogan: "The Nordic countries – even cooler than you think".Att Norden och nordiska frågor uppmärksammas understryker också hur viktigt det är att Norden undanröjer de gränshinder som finns. Ewa Björling, Sveriges samarbetsminister, påminde om varför det är viktigt att avskaffa gränshinder – för att värna hela Nordens konkurrenskraft.

 

Inofficiellt världsrekord i omorganisering

Ett annat förslag som skulle beslutas om, gäller den gränshinderombudsman som S-gruppen fört fram. Flera talare upprepade förslaget, men Gränshinderforums ordförande Ole Norrback varnade för flera omorganiseringar. Han menade att det nordiska samarbetet troligen har det inofficiella världsrekordet i omorganiseringar. Istället är det mer och tydligare politisk styrning som behövs, och då inte bara att vänta ytterligare ett år på ytterligare en deklaration från statsministrarna, utan tydlig politisk styrning varje dag på alla våra regeringskanslier. Tydligen satte han fingret på en öm punkt, för genast kom inlägg om svårigheterna i att få andra departement att lyssna på samarbetsministrarna, och prioritera gränshinderfrågorna.

 

Beslut

Sessionen godkände presidiets 17 förslag. Vidare godkände man förslaget om en ombudsmannainstans på nordisk nivå. För exakt innehåll i förslagen, hänvisas till Nordiska rådets egen dokumentation, och protokollet från sessionen, som läggs upp på norden.org.

 

Slutligen avslutar vi med ett citat från Ole Norrback, Gränshinderforums ordförande: "Bästa politiker. Använd makten när ni har den."

Läs hela inlägget »
Bild: Magnus Fröderberg - norden.org Bild: Magnus Fröderberg - norden.org

Under tisdagen inleddes Nordiska Rådets 64:e session med statsministerdebatt. De flesta nordiska länder var representerade genom sina statsministrar. Jens Stoltenberg uteblev dock på grund av förhinder i sista minuten. Inte mindre än 3/8 av statsministerpanelen var kvinnor, Helle Thorning-Schmidt från Danmark, Jóhanna Sigurðardóttir från Island, och Camilla Gunell från Åland.

 

Livad debatt om ungdomsarbetslöshet

Tvärt emot mina förväntningar, blev debatten under statsministrarnas toppmöte både livlig och intressant. Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt fick flera skarpa frågor från parlamentarikerna i rådet kring Sveriges höga ungdomsarbetslöshet, och om det verkligen var rätt att Sverige fick lita till god ekonomisk tillväxt i sitt grannland Norge för att de unga skulle få jobb. Norge, Danmark och Finland har alla någon form av ungdomsgaranti, men Sverige har ännu inte infört något liknande. Reinfeldt svarade att arbetslösheten bland ungdomar i Sverige varit hög under de senaste 20 åren, och att problemet stod att finna i utbildningssystemet snarare än på arbetsmarknaden i sig, därför jobbar den svenska regeringen aktivt med utbildningspolitiken för att förbättra skolan. Han tillade också att han hoppades att de svenska ungdomarna var välkomna till Norge, annars fick väl Norge hitta på regler som stänger dem ute. Norges utrikesminister Espen Barth Eide försäkrade att Sverige gärna fick sända fler ungdomar, och att de var mycket välkomna. Han tillade också att i och med EES-avtalet är naturligtvis ungdomar från hela Europa också välkomna till Norge för att arbeta, då de också omfattas av EES-avtalet.

 

Grönlandsfrågan – social dumpning eller ekonomisk utveckling?

En brännande fråga på den nordiska agendan just nu är Grönland och utvinningsindustrin. Ur ett fackligt perspektiv var det därför extra intressant att lyssna på Jens B. Frederiksen för Grönlands regering. Han talade om att Grönlands regering arbetar för att Grönland ska bli ekonomiskt självständigt, och att de gör det genom att ta tillvara på Grönlands potential inom energi och mineralproduktion. Under debatten ställdes flera frågor kring det lagförslag som diskuteras på Grönland, storskala-loven, och om den kommer leda till social dumpning när utländska arbetare tvingas arbeta för löner långt under nivåerna i de grönländska kollektivavtalen. Också Danmarks ansvar för den grönländska arbetskraftsinvandringen togs upp. Frederiksen replikerade att lagförslaget är långt mer nyanserat och att man även tar hänsyn till arbetstagarens andra förmåner, inte bara inkomsten. Han menade att lagförslaget inte kommer att leda till social dumpning och tillade att den vidare debatten kommer att föras på Grönland. Thorning-Schmidt lät lättad när hon i sin tur svarade att Danmarks regering inte kommer att lägga sig i det grönländska lagförslaget, den processen ska skötas av självstyret på Grönland och således ska förslaget debatteras och beslutas av det grönländska folket.

 

Gränshinder och andra aktuella frågor

Det är få debatter på nordisk nivå, där inte gränshinder nämns, så inte heller på toppmötet. En parlamentariker saknade konkreta åtgärder för att lösa gränshinder på nordisk nivå. Danmarks statsminister Thorning-Schmidt underströk tydligt att Danmarks regering är hängivna i arbetet mot gränshinder. Det är tydligt att den danska regeringen ser gränshinder som en av de viktigaste frågorna på nordisk nivå, och det bådar gott för gränshinderarbetet.

 

Flera andra, aktuella, politiska frågor debatterades. Bland annat frågan om vinster i välfärden och privatiseringar av välfärdstjänster, som är ett kontroversiellt ämne i mer eller mindre alla de nordiska länderna. Islands statsminister Sigurðardóttir inledde sitt anförande med att berätta om hur Island under sitt stålbad för att komma ur krisen, värnade om välfärden, men också att de var tvungna att ta svåra beslut och prioritera även inom välfärden för att få landet på rätt köl. Finlands statsminister Jyrki Katainen problematiserade den demografiska utvecklingen i Norden, med en allt åldrande befolkning. Flera nickade igenkännande när han beskrev demografins utmaningar för välfärdssamhället. Statsministrarna var alla överens om att den nordiska modellen innebär just ett välfärdssamhälle, men flera var också noga med att påpeka att varje land måste anpassa modellen till sin situation och sina utmaningar, och att det som fungerar i ett land inte automatiskt också fungerar i ett annat.

 

Färöarna beskylldes för att ha infört plattskatt, men Kaj Leo Johannesen tillbakavisade detta och förklarade att man sett över sitt skattesystem och infört trappsteg för tre olika skattesatser. Motivet var att Färöarna ville vara mer konkurrenskraftiga gällande arbetskraften, och han menade, lite skämtsamt men ändå, att fler nordiska länder hade skäl att se över sina skattesystem.

 

Även miljöfrågor berördes under debatten. Ålands Camilla Gunell tackade särskilt för att svenska fritidsbåtar snart inte längre tillåts att tömma ut sitt avfall direkt i det känsliga Östersjön, och hon efterlyste en större nordisk harmonisering i regelverk och lagstiftning, till exempel gällande fisket, just för att rädda vårt känsliga innanhav. Åland satsar också på att bli 100% självförsörjande på el, genom en utbyggd vindkraft. Gunell avslutade med en vädjan om att Norden tillsammans ska gå i bräschen för grön tillväxt och hållbar utveckling, och stärka vårt redan gröna varumärke.

 

Temat för debatten var "Utmaningar för den nordiska välfärdsmodellen", en sammanfattning av statsministrarnas inlägg finns på norden.org.

Läs hela inlägget »
Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt (Foto: Magnus Frderberg/norden.org ) Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt (Foto: Magnus Frderberg/norden.org )

Sveriges statsminister presenterade programmet för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 på Nordiska rådets session under tisdagen. Under huvudtemat Den nordiska modellen i en ny tid, kommer Sverige under sitt ordförandeår att prioritera:

 • Ungdomsarbetslösheten, som blir temat för jobbtoppmötet i maj
 • Stärkt konkurrenskraft - genom innovation och näringspolitik
 • Ett hållbart samhälle
 • De demografiska utmaningarna

Ungdomsarbetslöshet

Svenska ordförandeskapet vill stärka den fria nordiska rörligheten och den gemensamma arbetsmarknaden genom att undanröja gränshinder. Detta kan i sin tur också bidra till att bryta "utanförskapet" som svenska regeringen kallar arbetslösheten.

 

Under rubriken "Fler unga i arbete i Norden" vill Sverige under 2013 genomföra ett brett utbyte av erfarenheter mellan de nordiska länderna om metoder för att underlätta ungdomars väg in i arbetslivet. En genomlysning kommer att göras av ländernas åtgärder inom skatte-, utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken. Detta är också temat för det jobbtoppmöte som samlar statsministrarna från de nordiska länderna och ungdomsorganisationer, arbetsmarknadens parter och andra samhällsaktörer i maj 2013.

 

Situationen på den nordiska arbetsmarknaden för personer med utländsk bakgrund kommer att lyftas fram särskilt under ordförandeåret. Hit hör också frågan om kompletterande utbildningar för akademiker med utländsk utbildning och bedömning av utländsk avslutad högskoleutbildning.

 

Jämställdhet i arbetslivet kommer också att finnas med som ett tema under ordförandeåret. Här avser man särskilt belysa vilka ekonomiska konsekvenser ett ojämställt arbetsliv kan få på individ- och familjenivå.

 

Stärkt konkurrenskraft

Innovation är samlingsbegreppet som används i ordförandeprogrammet för det breda näringspolitiska och samhälleliga nytänkande som ska säkra konkurrenskraften och den nordiska modellen.

 

Att Sverige här satsar på gruvnäringen som fokusområde har kritiserats av många inom det nordiska samarbetet, som menar att gruvnäringen inte har en tydlig nordisk dimension utan är ett svenskt särintresse. En stor del av den nordiska prioriteringsbudgeten går till samarbetsprojektet NordMin under tre år.

 

Ett hållbart samhälle

Ett nytt nordiskt styrdokument för hållbar utveckling kommer att träda i kraft 2013 och ska utgöra en övergripande ram för det tvärsektoriella samarbetet mellan ministerråden på hållbarhetsområdet. Ordförandeprogrammet konstaterar att den nordiska välfärdsmodellen måste vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. Den måste bygga på livskraftiga ekosystem, hållbar konsumtion och produktion, forskning, utbildning och innovation.

 

Demografiska utmaningar

Ett nytt nordiskt samarbetsprogram inom arbetslivsområdet, som NFS gjort inspel till, kommer att börja gälla under 2013. Det kommer att fokusera både på den demografiska utvecklingen och på de långsiktiga utmaningar som följer av globaliseringen.

 

Sektorsamarbete och ny prioriteringsbudget

Sveriges ordförandeskap vill främja samarbetet över sektorsgränserna i Nordiska ministerrådet för att kunna fokusera på strategiska områden och göra politiska prioriteringar. Detta är en välbehövlig utveckling, då de olika ministerråden ofta jobbar med olika aspekter av samma frågor, som till exempel ungdomsarbetslösheten, utan att samråda med varandra eller samarbeta.

 

En nyhet på budgetfronten i och med det svenska ordförandeskapet, är att globaliseringsposten och ordförandeposten slås ihop till en gemensam prioriteringsbudget. Den olyckliga konsekvensen av detta är att medborgarorganisationer inte längre kommer kunna ansöka om medel för mindre projekt och konferenser.

 

Viktiga möten och evenemang under ordförandeåret

 • Jobbtoppmöte med fokus på ungdomsarbetslöshet
 • Informellt ministermöte inom integrationsområdet
 • Konferens om kompletterande utbildningar för akademiker med utländsk utbildning och bedömning av utländsk avslutad högskoleutbildning
 • Seminarium om FNs barnkonvention med fokus på kunskaps- och erfarenhetsutbyte för att stärka den nordiska tillämpningen av konventionen
 • Konferens om Nordens framtida näringspolitikInformellt ministermöte om gränshinder på byggområdet
 • Nordiska ministerrådets femte konferens om hållbar utveckling, där man vill visa sambandet mellan hållbar utveckling och den nordiska sociala modellen
 • Konferens om den nordiska socialförsäkringsmodellen.EU-ministermöte på temat Norden-EU.
Läs hela inlägget »
Johan Strang, Helsinki universitet Johan Strang, Helsinki universitet

När Nordiska rådet nu firar 60-årsjubileum, lanserar man en jubileumsbok med visioner för det framtida nordiska samarbetet. Nordiska Gemenskaper, skriven av Johan Strang vid Centrum för Norden-studier vid Helsingfors universitet (CENS), presenterades på en paneldebatt i Helsingfors idag. Och det är nya och delvis banbrytande tankar han levererar.

 

Strang föreslår att de nordiska länderna, istället för den rigida ministerrådsstrukturen, bildar gemenskaper för viktiga nordiska politikområden som utrikes- och försvarspolitik, miljö, välfärd, energi och forskning. En gemenskap skulle baseras på avtal mellan länderna och ledas av ett ministerråd, medan Nordiska rådet skulle bilda utskott för varje gemenskap.

 

En nordisk gemenskap skulle vara en slags mellanväg mellan nuläget och förslaget om en nordisk förbundsstat, förklarar Strang. –Det skulle vara ett flexibelt och målinriktat ministersamarbete i kombination med en folklig förankring. Ett samarbete som fokuserar på konkreta och synliga resultat och bedrivs i nya och flexibla former kan ge det nordiska samarbetet en ny guldålder, menar Johan Strang.

 

Nordiska Forum

Folkrörelserna och medborgarorganisationerna kan vara en lösning på problemet med det demokratiska underskottet i det nordiska samarbetet. Det officiella nordiska samarbetet bör därför utnyttja denna potential genom att involvera t ex Föreningarna Norden och NFS mer i det politiska arbetet.

För att åstadkomma en samhällelig debatt behövs olika slags nordiska debattforum. Modellen för Johan Strangs Nordiska Forum har tagit inspiration från den svenska organisationen Folk & Försvars, som ordnar debatter, seminarier, konferenser, studieresor och utbildning för olika målgrupper från skolelever till journalister.

 

Organisationernas Nordiska Råd

NFS generalsekreterare, Loa Brynjulfsdottir, deltog på seminariet där Nordiska Gemenskaper presenterades och lyfte fram behovet av en bättre koppling mellan det folkligt förankrade organisationssamarbetet i Norden och det officiella nordiska samarbetet. De nordiska facken har fått tillgång till det officiella samarbetet genom hårt och enträget arbete. Det skulle dock behövas en mer formell plattform för folkrörelser i Norden, till exempel ett Organisationernas Nordiska Råd, som skulle kunna sätta ett välbehövligt tryck på det officiella nordiska samarbetet att lösa nordiska problem som gränshinder.

Läs hela inlägget »

Inför Nordiska Rådets 64:e session i Helsingfors arrangerade Pohjola-Norden, finska Föreningen Norden, ett välbesökt halvdagsseminarium om "Arbete och arbetskraft i Norden".

 

Seminariet var välbesökt, 700 deltagare slöt upp för att lära sig mer om statistik och trender på den nordiska arbetsmarknaden. Talarlistan var både lång och tung, med både statsminister Jyrki Katainen, hans statsrådskollega arbetsmarknadsminister Lauri Ihalainen, Direktör Sari Baldauf från Stiftelsen Tukikummit, och inspirerande Christina Dahlblom från Dahlblom & Sparks Oy. Vi fick höra mer om bl a Finlands ungdomsgaranti, Danmarks flexicurity 2.0, och om 80-talisternas, generation Y, intåg på arbetsmarknaden.

 

Skillnader i Norden

Generaldirektör Juhana Vartiainen från VATT, som tidigare varit på svenska Konjunkturinstitutet, jämförde och åskådliggjorde skillnaderna på de nordiska arbetsmarknaderna, och arbetsmarknadsminister Ihalainen var inne på samma ämne. Finlands största problem är att arbetskraften långsamt minskar, medans den i Sverige ökar något. Norge och Sverige står rustade inför de demografiska förändringarna med stora pensionsavgångar, till stor del på grund av invandringen till länderna. Finland och Sverige har problem med en stor ungdomsarbetslöshet, i Danmark men även Norge ser det mycket bättre ut bland ungdomarna. Även bland äldre är det stora skillnader mellan de nordiska länderna, Sverige och Norge har en relativt hög sysselsättning bland äldre, medans Finland och Danmark kommer betydligt sämre ut. Arbetsmarknadsminister Ihalainen påpekade också att arbetslösheten i Finland blir allt manligare, och bland de sysselsatta stiger andelen kvinnor. Det är ett problem i vardanda och något att hålla ögonen på, även för de andra nordiska länderna!

Läs hela inlägget »
Finlands riksdag Eduskunta, där Nordiska Rådets session äger rum Finlands riksdag Eduskunta, där Nordiska Rådets session äger rum

Välfärdsstatens utmaningar behandlas i många olika sammanhang under Nordiska rådets session som inleds på måndag, då nordiska parlamentariker och ministrar samlas i Helsingfors. Även NFS deltar på sessionen.

 

Nordiska rådet har till sitt 60-årsjubileum beställt en debattbok där utrikes- och försvarspolitiken får särskild uppmärksamhet. Författaren Johan Strang (Centrum för Norden-studier, CENS) ger i boken Nordiska gemenskaper, en vision för samarbetet förslag på hur det framtida nordiska samarbetet kunde omorganiseras på högsta politiska nivå. Strang presenterar sina slutsatser för NFS styrelse vid dess sammanträde i Helsingfors den 20 november.

 

Under det nordiska toppmötet om välfärdsstatens utmaningar som inleder sessionen på tisdagen diskuterar de nordiska statsministrarna och Nordiska rådet en rad utmaningar som de nordiska välfärdsstaterna står inför. Ökad invandring ses som en dellösning på arbetskraftsbristen, och toppmötet går bland annat in på beredskapen att hantera den ökade migrationen.

 

Den rekordhöga ungdomsarbetslösheten i Norden lyfts upp vid seminariet En hållbar välfärdsstat - ska de unga betala priset för krisen? på onsdagen. I Norden är 5–10 procent av de unga i åldern 15–24 varken aktiverade i studier eller jobb. Mellan två och tre procent är helt utanför arbetslivet och lyfter förtidspension. Samtidigt söker sig tusentals unga sydeuropéer mot Norden i hopp om studier och bättre jobbmöjligheter.

Läs hela inlägget »
Etiketter: nordisk råd

Grönländska landsstyret, Naalakkersuisut, har lagt fram ett lagförslag som ska reglera förhållandena vid anläggning av storskaliga utvinningsprojekt på Grönland. I förslaget öppnas det upp för att företag inom utvinningsindustrin inte ska behöva följa grönländska kollektivavtal när de importerar arbetskraft utifrån till Grönland. Ren social dumpning, med andra ord.

 

Utvinning av järnmalm och andra naturresurser på Grönland ger upphov till en grundläggande principdiskussion om den nordiska kollektivavtalsmodellen som hela den fackliga rörelsen i Norden bör engagera sig i. NFS har tidigare uppmanat landsstyret att se till så att alla människor på den grönländska arbetsmarknaden behandlas lika – oavsett var de kommer ifrån – och att stå upp för kollektivavtalsmodellen.

 

Både grönländska landsorganisationen SIK och arbetsgivarorganisationen GA har protesterat mot lagförslaget. Arbetsgivarna är oroliga för de lokala företagens konkurrenskraft när villkoren blir olika för olika företag på Grönland.

 

De utvinningsprojekt som är aktuella nu är dels företaget London Minings gruvprojekt i närheten av Nuuk och dels ett vattenkraftverk vid Maniitsoq, som ska producera energi till ett aluminiumsmältverk som Alcoa vill bygga. I projekten ska det användas utländsk arbetskraft i storleksordningen 2000 personer. I London Minings fall finns det starka kinesiska intressen i företaget och man kan räkna med att det blir kinesisk arbetskraft som importeras till Grönland.

 

Enligt lagförslaget skulle de utländska arbetarna kunna anställas på kinesiska villkor, men minst få en lön om 80 danska kronor i timmen, vilket är den lägsta lönen på Grönland. Däremot skulle företagen få rätt att ta betalt för resor, transporter, logi och andra saker av arbetarna. I praktiken innebär det att gruvarbetarnas ersättning kan bli mycket låg, kring 30 kronor i timmen, enligt grönländska SIK.

 

Lagprocessen pågår för närvarande i det Grönländska landstinget.

 

Flera länkar:

 

Artikel i Arbetet

Miljö & Klima

Läs hela inlägget »
Elin Björg Jónsdóttir, BSRB, och Gylfi Arnbjörnsson, ASÍ (Bild: ASÌ) Elin Björg Jónsdóttir, BSRB, och Gylfi Arnbjörnsson, ASÍ (Bild: ASÌ)

Båda de isländska centralorganisationerna, BSRB och ASI, höll sina kongresser under oktober månad. NFS deltog på båda kongresserna.

 

Tjänstemannaorganisationen BSRB firade sitt 70-årsjubileum och höll kongress 10-12 oktober 2012. Kongressen fokuserade på en framtid byggd på jämlikhet och välfärd. Jämställdhetsfrågorna och det oförklarade lönegapet mellan män och kvinnor stod högt på dagordningen och både Islands statsminister Jóhanna Sigurdardóttir, som öppningstalade, och BSRB-ledaren Elín Björg Jónsdóttir poängterade att löneskillnaderna är helt oacceptabla. EU-frågorna lyste dock med sin frånvaro på kongressen, trots att Island nu förhandlar om medlemskap i EU.

 

Isländska landsorganisationen ASÍ höll kongress i Reykjavik den 17-19 oktober. Under mottot "Prioritering av sysselsättning och välfärd", diskuterade kongressen bostadsfrågor, pensionsfrågor, arbetsmarknadspolitik och avtalsfrågor. EU-frågorna debatterades också och kongressen underströk vikten av att EU-förhandlingarna måste slutföras så snart som med målsättningen att uppnå ett så bra anslutningsavtal som möjligt, som folket sedan får rösta om.

 

Både ASÍs ordförande Gylfi Arnbjörnsson och BSRBs ordförande Elín Björg Jónsdóttir blev omvalda av respektive kongress. Båda hade motkandidater men segrade överlägset. Grattis, Gylfi och Elín Björg!

Läs hela inlägget »
Etiketter: asi, bsrb, island, kongress
Från Europafackets styrelsemöte den 17 oktober. Bilden tillhör EFS. Från Europafackets styrelsemöte den 17 oktober. Bilden tillhör EFS.

Under sitt styrelsemöte den 17-18 oktober diskuterade Europafacket en mängd aktuella frågor, såsom bankunion, arbetstidsdirektivet och EU2020-strategin. Under hela mötet hängde krisen som en skugga över frågorna. På uppmaning av de spanska fackliga organisationerna, samlades styrelsen bakom inte bara ett gemensamt uttalande men också en gemensam aktionsdag, för att rikta uppmärksamheten mot de åtstramningsåtgärder som i flera länder lett till djupare kris och recession, snarare än återhämtning. Istället för åtstramningar, efterlyser Europafacket åtgärder för hållbar tillväxt och ett socialt Europa. Återigen upprepar Europafacket att de vill ha ett socialt protokoll för den europeiska unionen.

 

Europafacket uppmanade sina organisationer att anordna aktioner, såsom seminarier, demonstrationer eller andra åtgärder, i solidaritet med de länder som står inför recession och större ekonomisk kris, den 14 november 2012.

 

Danska FTF har kongress den 14 november, och kommer då att uppmärksamma aktionsdagen.

 

Deklarationen "ETUC day of action and solidarity for a Social Compact for Europe" finns att läsa på Europafackets hemsida.

Läs hela inlägget »
Etiketter: europafacket, finanskris
Wanja Lundby-Wedin avtackas av EFS generalsekreterare Bernadette Ségol. Wanja Lundby-Wedin avtackas av EFS generalsekreterare Bernadette Ségol.

Europafacket avslutade sin mötesdag den 17 oktober med att avtacka 4 styrelseledamöter som av olika anledningar lämnar organisationen. En av dem, förre styrelseledamoten men också förre ordförande för EFS, var svenska Wanja Lundby-Wedin, som också fick en personlig minnestavla som gåva för sina imponerande 18 år som aktiv inom Europafacket. Stort tack, Wanja!

 

Lundby-Wedin fortsätter vara engagerad, numera i styrelsen för FairTrade International.

Läs hela inlägget »
BASTUN Moskva

Det fackliga Österjönätvärket BASTUN (Baltic Sea Trade Union Network) höll sitt första möte under det ryska ordförandeskapet den 9-10 oktober i Moskva.

 

Nätverket godkände programmet för det ryska ordförandeskapet som präglas av ILO och Decent Work samt arbetskraftens rörlighet i Östersjöregionen.

 

Själva mötet koncentrerade sig på ILO-frågor och inbjudna gäster var bland annat Kari Tapiola, Trine Lise Sundes samt Sergejus Glovackas. Utvecklingen i centrala Asien väcker oro och det finns nya neoliberala tendenser i många länder i regionen. Men inte häller facket i länderna kring Östersjön har det lätt med låg organisationsgrad och en socialdialog som påminner mer om en monolog. Även arbetsgivarnas ändrade attityder gentemot ILO debatterades flitigt.

 

Under en intensiv debatt kom man fram till att facket måste öka samarbetet när det gäller ILO-frågor och att inte låta ett system som har fungerat i nästan hundra år kollapsa.

 

Estlands fackliga centralorganisations ordförande Harri Taliga gav en lägesrapport angående den Baltiska organiseringsakademin BOA, som började sin verksamhet i våras. Man ser redan de första positiva resultaten i form av nya medlemmar som har rekryterats i olika branscher såsom transport, metall och tjänstesektoren.

 

Nätvärket stödde även BASTUNs medverkan som observatör i Baltic Sea Labour Forum. Forumet kommer att anordna en rondabordskonferens i Hamburg den 15 november där alla NFS medlemsorganisationer är välkomna att delta. Konferensen kommer att fokusera på ungdomsarbetslöshet och arbetskraftens rörlighet i Östersjöområdet.

 

Kontakta mika.domisch@nfs.net för mer information.

Läs hela inlägget »

Idag tillträder Guy Ryder, som ILOs generaldirektör. Som sista resa innan han tillträdde besökte Guy Ryder Nordisk Facklig Kongress i Ålesund den 18 september där han höll ett anförande om Hållbarhet i ett globalt perspektiv. Guy Ryder är den förste generaldirektören för ILO med facklig bakgrund. Ryder lyckades samla ett brett stöd för sin kandidatur både bland fackföreningar, arbetsgivare och regeringar. En samlad nordisk fackföreningsrörelse ställde sig enhälligt bakom Guy Ryders kandidatur redan i november 2011.

 

I Ålesund lyckades Maria Karlman Noleryd och Nina Isaksson från NFS att få en intervju med den blivande generaldirektören. I intervjun tackar Guy Ryder de nordiska fackföreningarna för deras stöd och om att det är möjligt att kombinera arbetstillfällen och samtidigt arbeta för att minska klimatpåverkan, för en hållbar framtid.

 

 

Läs hela inlägget »

Det är med stor sorg som vi måste meddela att NFS tidigare administrativt ansvariga Inga-Britt Nilsson har avlidit, efter en kort tids sjukdom.

 

Inga-Britt, eller "Fru NFS" som vi kallade henne, började arbeta på NFS i april 1983, efter en lång karriär som ordförandesekreterare på svenska LO. Under sina 21 år på NFS, arbetade hon med fyra generalsekreterare; Lennart Forsebäck, Sune Ahlén, Bjørgulv Froyn och Tom Saxén.

 

I oktober 2004, gick Inga-Britt i pension men höll fram till sin död en tät kontakt med kollegorna på NFS och sin stora nordiska "fackliga familj". Hon bidrog också gärna med sin erfarenhet och kompetens när det behövdes, nu senast i sammanställningen av NFS 40-åriga historia inför Nordisk Facklig Kongress.

 

Inga-Britt var en mycket omtyckt och respekterad kollega som med fast och kärleksfull hand såg till att alla bitar i NFS verksamhet föll på plats. Med sitt varma och raka sätt, byggde hon också upp livslång vänskap med många inom den nordiska fackföreningsrörelsen.

 

Många av er instämmer nog med Sune Ahléns ord om Inga-Britt: "Inga-Britt fanns ju inom fackföreningsrörelsen under alla mina år. Utöver att hon var så professionell och ansvarsfull i sitt arbete var hon ju också en mycket lojal vän och fantastisk på att få människor att känna sig betydelsefulla."

 

Inga-Britt föddes den 15 oktober 1939 och somnade in den 26 september 2012 kl. 19.30. Inga-Britt blev änka redan för 12 år sedan då hennes man, ambassadör Manfred Nilsson, avled.

 

Våra tankar går till Inga-Britts många goda vänner.

Videoklippet nedan är en intervju med Inga-Britt Nilsson från våren 2012, som Nina Isaksson på NFS gjorde som en del i att dokumentera NFS historia inför 40-årsjubiléet. Har du problem med att se videon nedan kan du gå in direkt på vår kanal på YouTube: NordiskTV.

Läs hela inlägget »

Det har nu gått elva år sedan den 23 september 2001, då den svenske journalisten Dawit Isaak arresterades och fängslades utan rättegång i Eritrea.

 

Idag postar NFS ett uttalande från Nordisk Facklig Kongress om Dawit Isaak, en uppmaning om att frige Dawit Isaak och låta honom återförenas med sin familj i Sverige. Uttalandet skickas till Eritreas president, Issayas Afewerki.

 

Idag är våra tankar hos Dawit Isaak och hans familj.

 

Läs brevet till Eritreas president här.

Läs hela inlägget »
Etiketter: demokrati

Idag avslutades Nordisk Facklig Kongress, då NFS styrelse sammanträdde och antog en Framtidsdeklaration för ett hållbart arbetsliv - ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Framtidsdeklarationen borgar för en ny facklig strategi. Deklarationen avslutas med ett antal utfästelser, för att vi gemensamt ska uppnå målet om ett hållbart arbetsliv.

 

Hela deklarationen här.

 

"De nordiska fackens framtidsinriktade utfästelse är att arbeta för:

 

- Ett hållbart arbetsliv där såväl den sociala som de ekonomiska och ekologiska dimensionerna utvecklas på ett hållbart sätt;

- Goda förutsättningar för att upprätthålla, förankra och utveckla den nordiska kollektivavtalsmodellen;

- Att vara relevanta fackliga organisationer som genom ständig utveckling gör det möjligt att upprätthålla en hög facklig organisationsgrad;

- Social hållbarhet med välfärdssystem som stöder människor i de förändringar som krävs;

- Respekt för fackliga och andra mänskliga rättigheter överallt, vilket är grunden för social hållbarhet;

- Ekonomisk hållbarhet med företag, verksamheter, arbetsplatser och finansiella system som tål påfrestningar och kan återhämta sig efter de chocker som verkar komma allt tätare;

- Ekologisk hållbarhet med resilienta ekosystem, som kan förse oss med förnybara naturresurser och ekosystemtjänster;

- Att den nordiska arbetsmarknadsmodellen, och ILOs konventioner,ska respekteras inom EU-systemet;

- Att hitta lösningar och strategier för att säkra att anställda och företag arbetar under lika villkor på våra arbetsmarknader;

- En aktiv arbetsmarknads- och förhandlingspolitik för fler, bättre och grönare jobb;

- Att det goda arbetet ska komma fler till del genom att skapa en inkluderande arbetsmarknad med ett inkluderande arbetsliv;

- Jämställdhet och integration i arbetslivet;

- Full sysselsättning, trygghet i anställning och särskilda insatser mot ungdomsarbetslöshet;

- Mer arbetstagarinflytande när det gäller den egna arbetsmiljön;

- Att underlätta medlemmarnas arbetsvardag genom att verka för bättre villkor för dem som har otrygga eller stressiga jobb;

- Ett arbetsliv som gör det möjligt att kombinera arbete, familjeliv och privatliv, genom att bl.a. öka den arbetsflexibilitet som dagens livspusslande arbetstagare behöver under perioder i sitt arbetsliv"

Läs hela inlägget »
Loa Brynjulfsdottir, NFS generalsekreterare, på Nordisk Facklig Kongress Loa Brynjulfsdottir, NFS generalsekreterare, på Nordisk Facklig Kongress

Idag, den 19 september 2012, på kongressens sista dag, antog de nordiska fackliga ledarna ett uttalande på Nordisk Facklig Kongress, till stöd för den fängslade svenska journalisten Dawit Isaak.

 

"The Swedish journalist Dawit Isaak has been imprisoned in Eritrea for nearly eleven years, since September 23, 2001. Dawit Isaak has been held all these years without trial, despite the fact that Eritrean law forbids detention of a prisoner without charges for more than 30 days.

 

Freedom of expression is an inalienable part ot Human Rights and the possibility for journalists, all over the world, to conduct their professional tasks without fear for their personal security, is a key factor to uphold it.

 

The Council of Nordic Trade Unions (NFS) urges Issayas Afewerki, President of Eritrea, to order the immediate release of Dawit Isaak, who has been jailed simply for exercising his right to freedom  of expression.

 

We also appeal to Mr Afewerki to release Dawit Isaak on humanitarian grounds. Dawit Isaak's health is precarious, and we urge the Eritrean government to let him go home to Sweden to rejoin with his family and to receive medical treatment."

 

Läs hela inlägget »

Den 19 september antog Nordisk Facklig Kongress följande uttalande, till stöd för den strejkande vårdpersonalen i Norge:

 

Uttalelse fra NFS' 1. nordiske faglige kongress

STØTTE TIL STREIKENDE OMSORGSARBEIDERE I NORGE

Nordens Faglige Samarbeidsorganisasjon, NFS, samlet til kongress i Ålesund 18. - 19. september 2012, vil uttrykke sin sterke støtte til de streikende omsorgsarbeidere i Norge.

 

Omsorgsarbeidere i privatdrevne omsorgsinstitusjoner kjemper en rettferdig og prinsipielt viktig kamp for å oppnå pensjonsrettigheter og lønns- og arbeidsvilkår på samme nivå som deres kollegaer i offentlig sektor.

 

NFS oppfordrer arbeidsgiverne til å komme de streikende arbeidstakerne i møte, og tar avstand fra konkurranseutsetting som går på bekostning av arbeidstakernes lønns - og arbeidsvilkår.

Läs hela inlägget »

Hanne Bjurström, Norges arbetsmarknadsminister, talade på Nordisk Facklig Kongress idag, samtidigt som Välfärdsutskottet i hennes parti, Arbeiderpartiet, lanserade ett förslag om att barnbidrag och pension som betalas ut till utlandet ska betalas ut på det landets kostnadsnivå. Bjurström kommenterade inte förslaget i sitt tal, utan pratade om utmaningar för den nordiska modellen. Vi kan inte ta den nordiska modellen för given, vi måste anstränga oss för att organisera alla på arbetsmarknaden, och för att få alla arbetstagare att vilja ingå i trepartsdialog, som är kärnan i den nordiska modellen. Hon menade också att det är otroligt viktigt att alla de som idag arbetar i Norge, på hotell, på flygplatser, på restauranger, som rest långt för att arbeta i Norge, ska ha samma lön och villkor som sina norska kollegor på samma arbetsplatser. Bjurström, tillsammans med de andra nordiska arbetsmarknadsministrarna, har också beslutat på sitt möte på Svalbard förra veckan att kartlägga arbetskraftsmobilitet i Norden och vilka utmaningar som hänger samman med den. Ett beslut som gillas och stöds av NFS. På så sätt kan man ta reda på omfattningen av social dumpning i Norden, och hur den kan undvikas och förebyggas. När förslag dyker upp, som från Arbeiderpartiets Välfärdsutskott, är det otroligt viktigt att det finns siffror som beskriver omfattningen av det som sker, hur stor är arbetskraftsmobiliteten och hur fungerar den, så att diskussionen inte baseras på felaktiga uppgifter och fördomar. Arbeiderpartiet kommer att diskutera Välfärdsutskottets förslag på sitt Landsmöte.

Läs hela inlägget »

Förmiddagens sista talare på Nordisk Facklig Kongress var den isländska poeten, författaren och debattören Andre Snaer Magnason. Kanske inte den sortens person som man förväntar sig ska tala på en facklig kongress, och just därför så viktig. Han sammanfattade vad som ledde till Islands ekonomiska krasch, men pekade också på hur andra ekonomier, som Grönland och Norge, kan vara ute för samma öde.

 

På Island byggdes stora aluminiumsmältverk, stora energikrävande aluminiumsmältverk. Deras verksamhet utgjorde 20% av BNP på Island och gjorde på så sätt ekonomin mycket sårbar för vad som påverkade dem. För att förse smältverken med energi byggdes dammar och vattenkraftverk, och naturen förlorade många vackra naturliga vattenfall, och stora landrikedomar. Detta samtidigt som otroliga mängder aluminium "försvinner" i USA varje år, när ihopknycklade burkar hamnar på tippen istället för i återvinningen. Var det värt både Islands natur, och Islands ekonomi? Norge har en blomstrande olje- och gasindustri. Men vad händer när oljan tar slut? På samma sätt hotas Grönland när nu aluminiumindustrin är på väg dit. Deras verksamhet skulle fördubbla Grönlands BNP många gånger om, och Grönland blir då totalt beroende av verksamheten - då blir det svårt att värna naturen.

 

Här tycker Andre att fackförbunden måste göra en ny avvägning mellan arbetstillfällen under några få år, och de långsiktiga naturvärdena. Det är svårt många gånger när 2 000 arbetstillfällen står på spel, att säga nej. Kan fackföreningsrörelsen anta den utmaningen? Kan vi vara en del i att göra industrin mer hållbar? Behöver det innebära att säga nej till stora industrietableringar? Diskussionerna fortsätter.

Läs hela inlägget »

Sist ut i skaran av talare under Nordisk Facklig Kongress är Anne Skare Nielsen. Hon är framtidsforskare, och särskilt inriktad på frågor om ledarskap, framtidens arbetsmarknad, etik och "things that last". Skare Nielsen är en flitigt anlitad föreläsare,i Norden och utanför, och har bland annat föreläst på TEDx Öresund; en föreläsning som hon avslutade med orden "Remember to help each other, and have a party while you do it.".

 

Framtidsforskaren från Future Navigator kommer på Nordisk Facklig Kongress att tala om "Trender i samhället som påverkar den nordiska arbetsmarknadsmodellen och facken". Och just trender i samhället är Skare Nielsen expert på, och då handlar det inte om modenycker utan omvälvande samhällsförändringar och förändringar i hur människor uppfattar samhället.

 

Vad är det för trender som påverkar den nordiska arbetsmarknadsmodellen och facket? Ja, det får vi veta i Ålesund på onsdag!

 

Följ Anne Skare Nielsen på facebook.

Läs hela inlägget »

NFS generalsekreterare deltog på det årliga nordiska arbetsministermötet, som under det norska ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet (NMR) ägde rum i Longyearbyen på Svalbard 12-13 september.

 

Möten med arbetsministrarna ger NFS goda möjligheter att driva viktiga nordiska fackliga frågor, både i formella möten och vid mer informella tillställningar. Huvudfrågan vid Svalbardmötet var utmaningar och möjligheter med arbetskraftsmobilitet i Europa, ett område som NFS arbetat mycket med. De nordiska facken har tillsammans drivit kampen mot social dumpning och svart ekonomi, som tyvärr har ökat i och med tjänsters rörlighet över gränserna.

 

Konklusionen från mötet var att oacceptabelt låga löner och dåliga arbetsvillkor för arbetskraftsinvandrare är ett utbrett problem i Norden. Detta är något de nordiska arbetsministrarna ser allvarligt på och de beslutade därför om en gemensam nordisk kartläggning av arbetskraftsmobilitetens omfattning och art, samt problemen med social dumpning, för att framöver kunna rikta insatserna rätt. Man enades också om att samarbeta nordiskt kring implementeringen av EU:s utstationeringsdirektiv (implementeringsdirektivet).

 

NFS välkomnar arbetsministrarnas konstruktiva och konkreta samarbetsinitiativ. Informationen om mobilitet och social dumpning är mycket bristfällig men behovet av statistik på området stort eftersom tillförlitligt underlag är förutsättningen för att kunna vidta lämpliga åtgärder - både för att bekämpa social dumpning och för att underlätta rörligheten. Som ett led i att bekämpa de utmaningar som är kopplade till social dumpning, menar NFS också att länderna bör intensifiera insatserna mot svart arbete och svart ekonomi.

 

Förutom arbetskraftens rörlighet, diskuterades även problemen med ungdomsarbetslöshet i de nordiska länderna och kvinnors yrkesdeltagande på mötet med de nordiska arbetsministrarna.

Läs hela inlägget »

Judith Kirton-Darling är den drivande kraften inom EFS för "Just Transition", som kan sammanfattas som grön rättvis omställning. I ett Europa som härjas av finanskris, budgetunderskott och skuldberg, gäller det att inte tappa fokus på målet.

 

Med sin bakgrund i bland annat EMF (European Metalworkers' Federation) och ETUI, vet hon vad som står på spel. Om vi inte leder en rättvis och grön omställning, kommer den ske utan oss. Då sker den utan våra värderingar, utan våra perspektiv, och dessutom i efterdyningarna av åtstramningar och skuldkris. Det kommer inte Kirton-Darling låta ske, hon och EFS har en plan.

 

Under rubriken "Hållbar grön tillväxt som svar på Europas kris" på Nordisk Facklig Kongress i Ålesund nästa vecka, berättar Kirton-Darling mer om EFS arbete för Just Transition och en grön omställning som svar på Europas kris.Och om hur de nordiska facken kan hjälpa till.

Läs hela inlägget »
Sony Kapoor Sony Kapoor

En av sessionerna på Nordisk Facklig Kongress handlar om en hållbar ansvarstagande ekonomi. En av huvudtalarna där är indienfödde Sony Kapoor, tidigare investment banker hos Lehman Brothers men sedan 2003 omvänd kapitalist som propagerar för reformer av det finansiella systemet. Kapoor grundade tankesmedjan Re-Define och har varit rådgivare till norska utrikesdepartementet, Världsbanken, EU, UNDP och ett flertal regeringar. Kapoor har i flera år kritiserat finansvärlden, som han menar är ohållbar och kortsiktig i sitt tänkande, och kommit med förslag på alternativa lösningar, bland annat till den rådande finanskrisen.

 

Han ser krisen som till stora delar självförvållad. Det handlar om europeiska politiker som sedan 2010 jagat väljarstöd på hemmaplan genom att skälla på "lata greker" som inte gör rätt för sig. För att hitta "ljuset i slutet av tunneln" behövs enligt Kapoor omvälvande beslut, långsiktighet och en återupprättad trovärdighet bland europeiska politiker. En viktig beståndsdel i lösningen är det Kapoor kallar the New Green Deal, som handlar om att bygga ett grönt finansiellt system.

Läs hela inlägget »

Den som står för det socialpsykologiska perspektivet på arbetsmarknaden under Nordisk Facklig Kongress är Lars Dencik, professor i socialpsykologi vid Roskilde Universitet, Danmark.

 

Dencik är en återkommande samhällsdebattör och föreläsare som har gett ut flertalet publikationer, senast " Att växa upp i turbosamhället : nya villkor och utmaningar" som finns med i boken Familj, vardagsliv och modernitet (Ingrid & Staffan Höjer, red.) Göteborgs Universitet 2011. Där beskriver Dencik villkoren för barns uppväxt i det moderna föränderliga samhället:

 

"Idag lever vi i en värld som mer och mer liknar ett turbosamhälle. Förändringstakten inom i stort sett alla livsområden är snabb och blir allt snabbare. Det enda stabila är den ständiga förändringen. Och det enda vi kan veta om framtiden är att vi inte kan veta någonting om den – utom att den är oundviklig. Och full av överraskningar. Och att barnen är dömda att leva i den. Vad är utifrån det perspektivet viktigt för dem att ha med sig av psykologiska egenskaper och dispositioner? Vad behöver man när livet går i turbo som i ett Formel 1-lopp där specialbyggda bilar kör runt i ett rasande tempo. Man skulle kunna tro att det är bilarnas konstruktion som avgör hur de klarar sig genom loppen. Men så är det inte, har jag blivit upplyst om. Det som avgör utgången är vad som sker med bilen när den kör in för ett pit-stop. Ett pit-stop är den

korta paus som bilen måste göra för att tanka drivmedel, reparera små skavanker som uppstått samt att byta däck och andra vitala delar. Sättet hur man här, i depån, hanterar bilen, hur mycket drivmedel man väljer att tanka upp, hur man balanserar däcken och hur snabbt och bra man klarar att återställa bilen i fullgott skick osv. är vad som avgör loppets utgång."

Läs hela inlägget »
Anabella Rosemberg, ITUC Anabella Rosemberg, ITUC

Anabella Rosemberg representerar globala facket på Nordisk Facklig Kongress i Ålesund för att tala om klimatförändringen som en ödesfråga för löntagare i hela världen. Rosemberg är ansvarig för miljö- och arbetsmiljöfrågor på ITUC (International Trade Union Confederation) och på TUAC (Trade Union Advisory Committee to the OECD).

 

Inför Rio+20, koordinerade Rosemberg det fackliga arbetet och hon menar att fackföreningsrörelsen gjort stora framsteg när det gäller att integrera miljöfrågor i sina övriga politikområden. Samtidigt har den ekonomiska, sociala och miljömässiga krisen eskalerat och vi måste nu intensifiera våra insatser. Rosemberg betonar vikten av att knyta ihop våra olika kamper. Att uppnå ett rättvist, ambitiöst och bindande klimatavtal hänger ihop med kampen för social rättvisa och bra välfärdssamhällen. Fackens utmaning är att föra ihop de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna och vara med och bygga ett hållbart samhälle:

 

"Antingen är vi en del av den gröna omställningen eller också händer omvandlingen utan oss. Utan att vi påverkar det nya ekonomiska system som kommer uppstå. Vi kan välja att reagera eller att vara proaktiva och agera. Vill vi vinna, ska vi vara proaktiva," är Anabella Rosembergs slutsats.

Läs hela inlägget »
Tomas Ries Tomas Ries

Tomas Ries, lektor i strategi och säkerhetspolitik på Försvarshögskolan i Stockholm, inledningstalar på Nordisk Facklig Kongress i Ålesund den 18 september. Ries kommer att tala om framtidens hotbild mot välfärdssamhället, alltså de ekonomiska, sociala och ekologiska hot som sammantaget utgör en säkerhetspolitisk risk. Ries menar att det djupaste och mest allvarliga hotet vi står inför idag är den globala mijlökrisen, eftersom miljön är grunden som allt annat vilar på. I Ålesund kommer Ries att belysa vilka kedjeeffekter mijökrisen får på de sociala och ekonomiska dimensionerna.

 

Tomas Ries har lång och gedigen erfarenhet av utrikespolitiska frågor och säkerhetspolitik, med huvudfokus på framtida trender inom global säkerhet. Åren 2005-2010 var han direktör på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Dessförinnan var han forskare på Försvarshögskolan i Helsingfors 1997-2004. Ries har en PhD från Graduate Institute of International Affairs, Genève Universitet och en B.Sc. (Econ) från London School of Economics. Ries är även medlem i Carl Bildts strategiska rådgivande grupp, innehar flera styrelseuppdrag, m.m.

Läs hela inlägget »
Guy Ryder, ILOs tillträdande generaldirektör Guy Ryder, ILOs tillträdande generaldirektör

Guy Ryder, som i oktober tillträder som ILOs generaldirektör, mjukstartar genom att delta på Nordisk Facklig Kongress i Ålesund 18-19 september och tala på temat Hållbarhet i ett globalt perspektiv. Guy Ryder är den förste generaldirektören för ILO med facklig bakgrund. Efter valet i slutet av maj har gratulationerna strömmat in från hela världen. Guy Ryder lyckades samla ett brett stöd för sin kandidatur både bland fackföreningar, arbetsgivare och regeringar. En samlad nordisk fackföreningsrörelse ställde sig enhälligt bakom Guy Ryders kandidatur redan i november 2011.

 

Ryder har 30 års erfarenhet inom fackföreningsrörelsen, är utbildad vid Cambridgeuniversitetet, och påbörjade sin fackliga karriär som assistent på TUCs internationella avdelning. Han var under många år också generalsekreterare för de internationella fackliga samorganisationerna ICFTU och ITUC. Förväntningarna på den nye generaldirektören är höga. ILO är den enda inflytelserika internationella organisation där både arbetstagare, arbetsgivare och regeringar är representerade, och har av The Guardian sagts vara den enda inflytelserika organisation som har förmåga att påverka den makroekonomiska politik som drivs av regeringar, och få både trojkan (ECB, IMF och kommissionen) och EUs regeringar att skifta fokus från åtstramningar till mer framgångsrika metoder för att föra EU och världen ur krisen. Ansvaret vilar tungt på ILO att förvalta sitt inflytande väl. NFS välkomnar Guy Ryder till Ålesund, och hoppas att han hos oss finner inspiration att leda ILO i förändringsarbetet för ett hållbart arbetsliv: ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Läs hela inlägget »

Den 18-20 juni håller Nordisk Union for Hotel- Restauration, Catering og Turistbranchen, NU HRCT, sitt sommarseminarium i Skagen, Danmark. Seminariet sätter fokus på det nordiska och det globala samarbetet, solidaritetsarbete och gränsöverskridande pendling. Maria Noleryd från NFS deltar på seminariet, och pratar om de nordiska arbetsmarknadernas likheter och skillnader, om det nordiska samarbetet i NFS och NFS arbete med bland annat gränshinderfrågor.

 

Sommarseminariet syftar bland annat till att diskutera hur NU HRCT kan bidra till att informera om det nordiska samarbetet och göra det nordiska samarbetet synligt för varje enskild medlem.

Läs hela inlägget »

EU-kommissionen har kommit med sina landsspecifika rekommendationer. Sverige får rekommendationen att uppmuntra större löneflexibilitet, särskilt i de nedre löneskalorna. För vissa skulle det kunna leda till en lönesänkning, menar LO, TCO och Saco. Det är på gränsen till vad som är förenligt med respekten för parternas autonomi, menar de i en gemensam debattartikel i Dagens Industri.

  

"Denna inblandning i nationell ­lönebildning är oacceptabel. Dels ­saknar EU enligt fördraget befogenheter vad gäller löneförhållanden, dels ­respekterar inte rekommendationerna internationella normer till skydd för grundläggande fackliga rättig­heter. Det spanska exemplet ­visar på risken med att låta EU:s ­institutioner lägga sig i lönepolitiken. Arbetsmarknadsparternas autonomi är central för oss. [...] Vi förutsätter att den svenska ­regeringen står upp för den svenska modellen och agerar mot kommissionens rekommendationer. Detta gäller närmast vid rådsmötena för arbetsmarknadministrarna och finans­ministrarna den 21–22 juni och inte minst vid toppmötet den 28–29 juni i Bryssel. Det är nödvändigt för att värna den svenska kollektivavtals­modellen." skriver Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande, LO, Eva Nordmark, ordförande, TCO, och Göran Arrius, ordförande, Saco.

 

I Danmark har FTF ställt sig bakom de svenska fackens krav, i ett brev till statsminister Helle Thorning-Schmidt där man uppmanar den danska regeringen att stå upp för den danska avtalsmodellen och stå emot EUs försök till inblandning i lönebildningen.

 

De finska facken har velat få in en skrivning om att de finska rekommendationerna ska ta form "in cooperation with social partners", även det för att värna kollektivavtalsmodellen. Rekommendationerna kommer att diskuteras på toppmötet den 28-29 juni.

Läs hela inlägget »

"En grön omställning är nödvändig för Östersjönområdets utveckling" sade Danmarks statsminister Helle Thoring-Schmidt, i sitt välkomsttal på Baltic Development Forum Summit i Köpenhamn idag.

 

Europa och Östersjöområdet står inför många utmaningar med situationen som råder i Europa. Att i detta arbete fånga upp och använda oss av en grön utvekling är därför nödvändigt för att skapa ett hållbart samhälle menar Thoring-Schmidt. Även Johannes Hahn, kommissionär för regionalpolitik, tryckte på vikten av grön tillväxt kring Östersjöområdet för att skapa en konkurrenskraftig region.

 

Forumet, som också är Europeiska kommissionens tredje årliga möte kring EUs Östersjöstrategim syftar till att under tre dagar föra samman forskare, myndigheter, politiker, NGOs och företagare kring Östersjöområdet för att utbyta erfarenheter och skapa möten för att främja smarta, gröna, alternativ för utvekling. Från BASTUN/NFS deltar Nina Isaksson.

Läs hela inlägget »
Etiketter: östersjön, bastun

Under sitt styrelsemöte den 5-6 juni beslutade Europafacket (EFS) att man vill ha en social pakt för Europa. Europas unika sociala modell är hotad i tider av åtstramning och ekonomisk kris, varför Europafackets medlemsorganisationer enhälligt ställt sig bakom kravet på en social pakt. Pakten ska lägga fast att sociala rättigheter måste vara prioriterade framför ekonomiska friheter. EU är en union för både ekonomiska och sociala framsteg. Det är genom social dialog vi kommer att finna rättvisa och effektiva lösningar på den ekonomiska krisen, och ändå ser vi att den sociala dialogen hotas i kristider. EFS kallar på Europas arbetsgivarorganisationer, EUs institutioner, nationella regeringar och andra organisationer att delta i en diskussion angående EFS förslag om en social pakt för Europa. EFS beslöt också att bedriva en aktiv kampanj för  den sociala pakten.

 

Den sociala pakten har varit på EFS dagordning under en längre tid. En av de svåra frågorna har rört huruvida lagstadgade minimilöner skulle inkluderas i den social pakten och på vilket sätt. NFS fick under hösten 2011 i uppdrag av NFS styrelse att samordna de nordiska organisationernas arbete med  minimilönefrågan i Europafacket. I och med den slutgiltiga skrivningen i förslaget till social pakt som tar hänsyn till de nordiska synpunkterna, sätts nu en punkt för samordningsarbetet.

 

Alla EFS medlemsorganisationer står bakom förslaget till social pakt. Europafacket påbörjar nu arbetet med att föra upp den sociala pakten på EUs dagordning.

Läs hela inlägget »
Från stiftelsemötet av NFS 1972. Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek Från stiftelsemötet av NFS 1972. Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

NFS stadgar antogs vid det grundande möte den 14 mars 1972. Ändringar har gjorts i omgångar och senast på styrelsemötet den 24 april 2012. I de reviderade stadgarna slås NFS grundläggande värderingar fast, liksom NFS vision att "främja ett hållbart, inkluderande och rättvist arbetsliv, till gagn för enskilda löntagare, socialt, ekonomiskt och ekologiskt, i Norden, Europa och globalt."

 

Arbetet med att ta fram de nya stadgarna har pågått det senaste året i NFS stadgegrupp, som letts av TCOs förre ordförande Sture Nordh. Inom NFS har det funnits en bred samsyn kring den huvudsakliga inriktningen för stadgerevisionen. NFS värdegrund, syfte, uppgift och mandat har förtydligats och stadgarna har moderniserats. Utan att göra stadgarna för detaljerade, har även frågor kring rollfördelning, ansvar och tvistelösning tagits upp.

 

De nya stadgarna finns här.

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: stadgar, nfs

Torsdagen den 25 maj gick 35 000 offentliganställda i Norge ut i en storstrejk, som sedan dess trappats upp ytterligare. LO, YS och Unio strejkar för att säkra lönenivåer som bidrar till att man kan rekrytera och behålla kompetenta medarbetare i offentlig sektor. Konflikten gäller också att den offentliga sektorn har alltför många arbetstagare som är projektanställda eller har andra typer av otrygga jobb, och att de tillfälligt inhyrda arbetstagarna har alltför dåliga arbetsvillkor. Från fackligt håll kräver man dessutom högre ersättning för jobb under obekväm arbetstid.

 

Unios ledare, Anders Folkestad, säger att om inte lönegapet mellan offentlig och privat sektor ska bli ännu större, måste arbetsgivarna i stat och kommuner lägga mer pengar på bordet.

 

I helgen godtog statsanställda inom LO, YS och Akademikerne medlarnas senaste lönebud och en del av strejken i Norge är därmed över. Unio avvisade dock budet och varslade om upptrappning av sin del av strejken från och med torsdag.

 

Läs mer hos Unio, YS och LO.

Läs hela inlägget »
Internationella arbetsorganisationen, ILO, är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. Organisationen har en trepartsstruktur och består av regeringar, arbetstagare och arbetsgivare Internationella arbetsorganisationen, ILO, är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. Organisationen har en trepartsstruktur och består av regeringar, arbetstagare och arbetsgivare

Just nu pågår ILOs 101:e arbetskonferens i Genève och en stor tvist mellan arbetstagargruppen och arbetsgivargruppen är i uppsegling.

 

Igår lade arbetsgivarna in veto när det gäller arbetet att förhandla fram den lista som Applikationskommittén ska behandla under årets arbetskonferens. Arbetsgivarna vägrar att ta med fall som rör C 87 om föreningsfriheten och föreningsrätten med motivet att de inte vill behandla frågor som rör strejkrätten. Arbetstagargruppens enhälliga svar blev att säga nej till denna utpressning. Arbetsgivarna har under många år ifrågasatt ILOs Expertkommitté, dess mandat och den juris prudence som under de dryga femtio år som Expertkommittén funnits arbetat fram när det gäller strejkrätten som en erkänd del av C 87.

 

De nordiska representanterna i kommittén anser att arbetsgivarnas veto och utpressning är helt förkastligt och oacceptabelt.

 

Läs hela inlägget »
Anna Sophie Liebst, Hallå Norden och Johan Lindblad, Nordiska Ministerrådet Anna Sophie Liebst, Hallå Norden och Johan Lindblad, Nordiska Ministerrådet

Så löd budskapet när de Nordiska branschfederationerna och Nordens Fackliga Samorganisation idag träffades för en Nordisk Workshop i Stockholm.

 

Anna Sophie Liebst från Hallå Norden, informerade om sitt arbete med att guida människor som flyttar eller pendlar över gränserna i Norden i gränshinderdjungeln. Hon menade att det på hög politisk nivå hålls många "festtal" om vikten av att lösa gränshinder men att det är få som faktiskt arbetar med att lösa dem.

 

- Vi måste hitta konkreta lösningar säger Anna Sophie.

 

Gränshinder kostar men det kommer även att vara kostsamt att lösa gränshindren. Johan Lindblad från Gränshinderforum/Nordiska ministerrådet var inne på samma linje och menade att myndigheterna idag endast tar ansvar för sina egna frågor, det finns idag ingen myndighet som har ett övergripande ansvar för att människor inte hamnar i kläm mellan de nordiska länderna.

 

Det ska vara enkelt att jobba över gränserna i Norden och inte som idag när komplexiteten läggs i händerna på enskilda arbetstagare att lösa. Individer som drabbas av gränshinder ska inte behöva stå för kostnaderna för de problem som uppstår för att länderna inte lyckats hitta lösningar. Vi måste hitta lösningar där staterna tar ansvar för att människor går "skadefria" från gränshinderproblem genom att lösa frågorna på en övergripande nivå sinsemellan, menade flera av mötesdeltagarna. Under hösten 2012 kommer NFS att ta fram facklig rapport om gränshinder och hur vi i facken kan bidra till att lösa gränshinder.

Läs hela inlägget »
Karl-Petter Thorwaldsson, ny LO-ordförande i Sverige Karl-Petter Thorwaldsson, ny LO-ordförande i Sverige

Under LO-kongressen i Stockholm i helgen valdes Karl-Petter Thorwaldsson till LOs ordförande. Thorwaldsson blir LOs fjortonde ordförande sedan organisationen bildades 1898. Karl-Petter Thorwaldsson har tidigare varit ombudsman på IF Metall och är ordförande i ABF. Han har under drygt 30 år arbetat med samhällsfrågor inom politik, folkbildning och fackföreningsrörelse. Tobias Baudin, Kommunal, valdes till 1:e vice ordförande och ny 2:e vice ordförande är Ingela Edlund, SEKO. Till ny avtalssekreterare valdes Torbjörn Johansson.

 

NFS gratulerar den nya LO-ledningen till valet och ser fram emot samarbetet inom NFS. Samtidigt vill vi passa på att tacka LOs avgående ledning, framförallt Wanja Lundby-Wedin och Ulla Lindqvist, som suttit i NFS styrelse, för ett fantastiskt samarbete i alla år.

Läs hela inlägget »
Etiketter: lo sverige, lo-kongress
Guy Ryder, ILOs nyvalde generaldirektör (foto: eduinternational) Guy Ryder, ILOs nyvalde generaldirektör (foto: eduinternational)

NFS gratulerar den nyvalde generaldirektören i ILO, Guy Ryder, som var de nordiska fackens kandidat till posten. Idag valdes han, i hård konkurrens med åtta andra kandidater, av ILOs governing body.

 

NFS ordförande Roar Flåthen är mycket nöjd med valet av Guy Ryder: "At en arbeidstakerrepresentant ble valgt, er historisk. Guy Ryder var fagbevegelsens representant både i Norge og i Norden, men har samlet støtte langt utover fagbevegelsens rekker".

 

Trine Lise Sundnes, som representerar de nordiska facken i ILOs governing body, var på plats i Geneve vid valet av Guy Ryder. Hon menar att det är en historisk händelse att fackföreningsrörelsens kandidat väljs till generaldirektör för ILO. "Guy Ryder er rett person til å videreutvikle ILOs viktige arbeid for sosial rettferdighet og anstendig arbeid i verden", säger Trine Lise.

 

Guy Ryder är för tillfället vice generaldirektör för ILO och var tidigare generalsekreterare för IFS (Internationella Fackliga Samorganisationen). Guy Ryder var både NFS och IFS förslag till ny generaldirektör för ILO.

Läs hela inlägget »
Etiketter: ilo, guy ryder

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.