580nfs1_red

2011 > 12

NFS seminarium om minimilöner den 17 januari 2012 i Köpenhamn

 

Med den nya ekonomiska styrningen i EU, har frågan om europeiska minimilöner hamnat på agendan i Europa. Frågan kommer att tas upp på Europafacket EF' vinterskola i Köpenhamn den 7-8 februari 2012.

 

De fackliga organisationerna i Norden vill bidra till diskussionen på ett konstruktivt sätt, och samtidigt försvara de nordiska modellerna när det gäller parternas självständighet, löneförhandlingar och kollektivavtal.

 

NFS håller ett internt fackligt seminarium om minimilöner i Köpenhamn den 17 januari 2012. Seminariets syfte är att diskutera minimilöner i Europa och de alternativa lösningar som finns. Seminariet ska också fungera som en nordisk förberedelse inför EFS Vinterskola.

 

Alla NFS medlemsorganisationer är välkomna att delta med 5 representanter vardera. Platserna kan om så önskas delegeras vidare till de egna förbunden. De nordiska yrkessekreteriaten inbjuds att skicka 1 representant vardera. I mån av plats kan ytterligare anmälningar tas emot. (Obs. seminariet är nu fullt - uppdaterat 120104).

 

Forskningsinstitutet Fafo håller på att göra en utredning om minimilöner, som kommer att presenteras på seminariet.

 

Tid: Tisdagen den 17 januari 2012 kl. 10.30 - 15.00 (kaffe och mingel från kl. 10.00)

 

Plats: LO Danmark, Islands Brygge 32D i Köpenhamn.

 

Logi: För den som anländer på kvällen den 16 januari (och har meddelat NFS detta) finns rum reserverade på hotell Copenhagen Island helt nära konferenslokalen.

 

Tolkning: Mellan skandinaviska och finska.

 

Kontakt: Mika Domisch, NFS

Läs hela inlägget »
Guy Ryder (foto: Bea Uhart) Guy Ryder (foto: Bea Uhart)

En samlad nordisk fackföreningsrörelse har, vid NFS styrelsemöte den 16 november 2011, enhälligt beslutat att stödja Guy Ryders kandidatur till posten som ILOs generaldirektör. Guy Ryder är för närvarande vice generaldirektör för ILO och var tidigare generalsekreterare för IFS (Internationella Fackliga Samorganisationen). Guy Ryder är också IFS förslag till ny generaldirektör. Se Guy Ryders CV här.

 

Guy Ryder har i en mailkorrespondens, uttryckt sin uppskattning för NFS stöd: "I would like to thank you and all colleagues for this very important expression of support from the NFS. I don't think I need to explain to you how much it means to me – personally and professionally".

Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.