580nfs1_red

2011 > 11

Vid styrelsemötet i Nordens Fackliga Samorganisation den 16 november 2011 utsåg styrelsen Loa Brynjulfsdottir till ny generalsekreterare för NFS. Posten som generalsekreterare är en förtroendepost och Loa valdes enhälligt. Generalsekreteraren utses på fyra års mandat.

 

-Det är med stor stolthet och glädje som jag tar mig an det här viktiga uppdraget, säger Loa. Jag ser fram emot ett bra samarbete med alla NFS medlemsorganisationer i nystarten av NFS. NFS Framtidsgrupp har mejslat ut inriktningen för NFS de kommande åren. Med det arbetet i ryggen, kommer vi nu att kickstarta moderniseringen av NFS. Vår ambition är att lyfta NFS genom proffsigt arbete, öppenhet och dialog.

Foto: Emil Hamlin

Loa Brynjulfsdottir är banbrytande i NFS både som första Islänningen och första kvinnan på generalsekreterarposten. Nu leds alla de tre internationella fackliga samorganisationerna av kvinnor, då även Europafacket och den Internationella Fackliga Samorganisationen ITUC har kvinnliga generalsekreterare.

I tillägg till ny generalsekreterare har NFS under hösten också anställt två nya handläggare/utredare: Maria Noleryd (Sverige), som bl.a. har ansvar för EU-frågor, och Mika Domisch (Finland), med särskilt ansvar för östersjöfrågor och bekämpningen av social dumpning. I linje med NFS nya arbetsformer, kommer de olika arbetsområdena att vara mer överlappande än tidigare. Eva Carp, som är ansvarig för ekonomi och administration, utgör den sista brickan i NFS kansli och hon står också för den nödvändiga kontinuitet som behövs i organisationen.

Läs hela inlägget »

Vid NFS styrelsemöte i Hamburg den 16 november 2011 valdes LO Norges ledare Roar Flåthen till NFS ordförande för 2012. Vice ordförande blir Sture Fjäder som leder finska Akava.

Foto: Trond Isaksen

Under 2012 firar NFS 40-årsjubileum, vilket kommer att firas vid den verksamhetskonferens som äger rum i Norge hösten 2012, då vi har norskt ordförandeskap både i NFS och i Nordiska Ministerrådet.

NFS övergripande mål är att främja ett hållbart arbetsliv, både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Under kommande år kommer NFS särskilt att prioritera arbete kring den nordiska kollektivavtalsmodellen, gröna jobb och grön ekonomi, samt arbetskraftens rörlighet i Norden, Europa och globalt.

Läs hela inlägget »

Samarbetet med arbetslivet parter är centralt i ordförandeprogrammet för Nordiska ministerrådet 2012.

 

NFS välkomnar programmet för Norges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2012, som presenterades av Norges statsminister, Jens Stoltenberg, vid Nordiska rådets session i Köpenhamn igår. Under sitt ordförandeår vill Norge fokusera på utvecklingen av en hållbar välfärdsstat i ett nordiskt perspektiv. Hållbarhetsbegreppet är centralt i programmet och man lyfter särskilt fram ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet.

Foto: Johannes Jansson/norden.org

NFS har bidragit med konkreta inspel och initiativ till programmet, som ligger väl i linje med de nordiska fackliga prioriteringarna för 2012. Vi välkomnar särskilt att Norge i ordförandeprogrammet poängterar att samarbetet med arbetslivets parter är centralt. Nordens Fackliga Samorganisation kommer att göra sitt yttersta för att bidra till detta samarbete.

Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.