580nfs1_red

NFS Kalender 2019

November 2019

26-27 november – NFS styrelse - Stockholm

December 2019

16 december - NFS Europautskott - Bryssel
17-18 december - EFS styrelse - Bryssel

NFS Kalender 2020

Mars 2020

8 mars – NFS Europautskott – Bryssel
9-10 mars – EFS styrelse - Bryssel
25-26 mars – BASTUN Spring meeting – St. Petersburg
27 mars – BSLF Round Table – St. Petersburg

April 2020

22 april - NFS styrelse - Reykjavik (21 & 23 är resdagar)

Maj 2020

20-21 maj – IFS Executiv buro (presidium) - Rom

Juni 2020

1-3 juni – FFC kongress - Helsingfors
2 juni – NFS Europautskott – Bryssel
3-4 juni – EFS styrelse - Bryssel
12-15 juni – LO Sverige kongress - Stockholm

Oktober 2020

20 oktober - NFS Europautskott – Bryssel
21-22 oktober – EFS styrelse - Bryssel
21-23 oktober – ASI kongress - Reykjavik

November 2020

17 november - NFS styrelse – Helsingfors
23 november – IFS General Council (styrelse) - Georgien

nyheter