580nfs1_red

NFS Kalender 2018

Februari 2018

7 februari - NFS presidium - videolänk

Mars 2018

6 mars - PERC - Bryssel
6 mars - NFS Europautskott - Bryssel
7-8 mars - EFS styrelse - Bryssel
13-14 mars - BASTUN Spring Meeting - Stockholm
8–22 mars – ILO 332nd Session of the Governing Body - Geneve
28 mars - IFS extra EB - Bryssel

April 2018

11 april - NFS presidium - Stockholm
12-13 april - Nordiskt arbetsmarknadsministermöte (MR-A) - Stockholm
13 april - Konferens om Etablering på arbetsmarknaden för utrikes födda (MR-A)
25-26 april - NFS styrelse - Helsingfors

Maj 2018

15-16 maj – Konferens om Framtidens arbetsmarknad (MR-A)
23 maj - IFS extra EB - London
24–25 maj – ILO Committee on Freedom of Association - Geneve
28 maj–8 juni – ILO 107th Session of the International Labour Conference - Geneve

Juni 2018

28 maj–8 juni - ILO 107th Session of the International Labour Conference - Geneve
9 juni – ILO 333rd Session of the Governing Body
25 juni - NFS Europautskott - Bryssel
26-27 juni - EFS styrelse - Bryssel

Augusti 2018

24 augusti - Expertseminarium om Ordning och reda på arbetsmarknaden (MR-A)
28 augusti - NFS presidium - videolänk

Oktober 2018

17-19 oktober - BSRB kongress - Reykjavik
22 oktober - PERC - Bryssel
22 oktober - NFS Europautskott - Bryssel
23-24 oktober - EFS styrelse - Bryssel
24-26 oktober – ASI congress - Reykjavik
25 oktober–8 november - ILO 334th Session of the Governing Body - Geneve
30-31 oktober - YS årliga konferens (inkl. ordförandeval) - Oslo

November 2018

25 oktober–8 november - ILO 334th Session of the Governing Body - Geneve
7 november - NFS presidium - videolänk
14-15 november – FTF kongress - Köpenhamn
20-21 november - NFS styrelse - Oslo

December 2018

2-7 december - IFS kongress - Köpenhamn
17 december - NFS Europautskott - Bryssel
18-19 december - EFS styrelse - Bryssel

NFS Kalender 2019

Maj 2019

14-15 maj - TCO kongress - Stockholm
21-24 maj – EFS kongress - Wien

Juni 2019

10-21 juni – ILO 100-årsjubileum - Geneve 

September 2019

3-5 september – Nordisk Facklig Kongress - Malmö

nyheter