580nfs1_red

NFS Kalender 2018

Juni 2018

28 maj–8 juni - ILO 107th Session of the International Labour Conference - Geneve
9 juni – ILO 333rd Session of the Governing Body
25 juni - NFS Europautskott - Bryssel
26-27 juni - EFS styrelse - Bryssel

Augusti 2018

24 augusti - Expertseminarium om Ordning och reda på arbetsmarknaden (MR-A)
28 augusti - NFS presidium - videolänk

Oktober 2018

2-3 oktober - NFS WDDW-konferens/BASTUN Autumn meeting - Riga
17-19 oktober - BSRB kongress - Reykjavik
22 oktober - PERC - Bryssel
22 oktober - NFS Europautskott - Bryssel
23-24 oktober - EFS styrelse - Bryssel
24-26 oktober – ASI congress - Reykjavik
25 oktober–8 november - ILO 334th Session of the Governing Body - Geneve
30-31 oktober - YS årliga konferens (inkl. ordförandeval) - Oslo

November 2018

25 oktober–8 november - ILO 334th Session of the Governing Body - Geneve
7 november - NFS presidium - videolänk
14-15 november – FTF kongress - Köpenhamn
20-21 november - NFS styrelse - Oslo

December 2018

2-7 december - IFS kongress - Köpenhamn
17 december - NFS Europautskott - Bryssel
18-19 december - EFS styrelse - Bryssel

NFS Kalender 2019

April 2019

24-25 april - NFS styrelse - Köpenhamn

Maj 2019

14-15 maj - TCO kongress - Stockholm
21-24 maj – EFS kongress - Wien

Juni 2019

10-21 juni – ILO 100-årsjubileum - Geneve 

September 2019

3-5 september – Nordisk Facklig Kongress - Malmö

November 2019

26-27 november – NFS styrelse - Stockholm

nyheter