580nfs1_red

Europa og den nordiske aftalemodel

Lex Laval, Bemanningsdirektivet och EU-domstolens ökande inflytande i arbetsrätten. Inte sällan hamnar modellen med kollektivt förhandlade avtal på den gemensamma nordiska arbetsmarknaden i ren konflikt med detaljerad lagstiftning från Bryssel.

Denna problemställning behandlas i den nyligen publicerade antologin ”Europa och den nordiska avtalsmodellen: Det komplicerade samspelet mellan nordisk och europeisk arbetsrätt”, presenterad på Nordens fackliga Kongress i maj 2015 av jur. dr. Jens Kristiansen och professor vid Köpenhamns universitet.

Antologin inleds av J. Kristiansen som, med en generell analys av den nordiska avtalsmodellen i en europeisk kontext, behandlar det alltmer komplexa europeiska rättssystemet, förskjutningen av balansen i den nordiska modellen mellan lagstiftning och överenskommelser samt domstolarnas eskalerande betydelse i de nordiska arbetsrättsliga systemen. Antologin fortsätter därefter med flera konkreta och djuplodande bidrag från yrkesverksamma inom den nordiska avtalsmodellen, med skribenter från arbetstagar- såväl som arbetsgivarsidan. Här finner vi exempelvis ett avsnitt av Jens Kragh från FTF Danmark om minimumlöner, ett annat om bemanningsdirektivet (Gabriella Sebardt, Almega) och ett tredje om den beryktade Waxholmskonflikten och Lex Laval (Hans Tilly, Svenska Byggnadsarbetareförbundet).

Rapporten finns nu att beställa/hämta i både en fysisk och digital version, på skandinaviska såväl som engelska. Följ länkarna nedan:

Digitalt:
ENA-rapporten, digitalt, skandinavisk version
ENA-rapporten, digitalt, engelsk version 

Tryck:
ENA-rapporten, tryck, skandinavisk version
ENA-rapporten, tryck, engelsk version