580nfs1_red

Hållbar utveckling

"En bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få tilfredsstille sine behov.", Gro Harlem Brundtland i Vår gemensamma framtid (Brundtlandrapporten)

Hållbar utveckling befinner sig i det nordiska hjärtat, inte minst genom den tidigare Norske statsminsterns bevingade ord.

Agenda 2030

För NFS befinner sig Agenda 2030 och målen om hållbar utveckling, inte minst genom mål åtta om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, i härtat av den nordiska modellen. 

Genom mål åtta kopplar Agenda 2030 den nordiska modellen med ILOs: Decent Work Agenda
 

Möte med Nordiska rådets arbetsgrupp för FN:s 2030-mål, 24 mars 2017