580nfs1_red

NFS arbetar vidare med Östersjöagendan

Idag, 6 november, träffades sekretariaten för NFS/BASTUN och CBSS för att diskutera framtidens verksamhet och kommande samarbete inom ramen för Östersjöområdet.

Utöver den korta diskussionen gällande vad organisationerna arbetar med idag, och hur strukturerna fungerar, diskuterades i första hand samhällsfrågor som är relevanta för båda organisationerna. Frågor som FN:s Agenda 2030, med fokus på mål åtta: ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”, som ligger starkt på NFS agenda och samarbetet mellan BASTUN-nätverket och BSLF för att hitta nya sätt att samarbeta och aktivera medlemmarna i båda organisationerna i en gemensam dialog.

I samband med mötet presenterade NFS sin ”Action Plan for Baltic-Nordic cooperation 2018–2021” samt den projektrapport ”Workers’ rights in the Baltics” som ligger som botten för planen. Planen är ett verktyg för de fackliga organisationerna i Baltikum och Norden att utöka och utveckla samarbetet i området. Slutligen konkretiserades diskussionerna under mötet i ett beslut att koordinera BSLF:s möte på våren i samband med BASTUN:s vårmöte, så att de följer direkt på varandra. Detta kommer att genomföras under våren 2019 i Hamburg, Tyskland, där BASTUN:s vårmöte arrangeras 18–19 Mars.

På mötet deltog (från vänster till höger i bilden): José Pérez Johansson (NFS, utredare), Daria Akhutina (CBSS, Senior Adviser), Magnus Gissler (NFS, generalsekreterare), Maira Mora (CBSS, Director General of the Secretariat), Jenny Tabermann (NFS, utredare), Bernd Hemingway (CBSS, Deputy Director General of the Secretariat)

Baltic Sea Trade Union Network (BASTUN) är ett forum för fackliga centralorganisationer från Österjöområdet att samlas för att utbyta information och diskutera gemensamma intressen. Målet för BASTUN är att påverka politiskt och socialtoch koordinera gemensamma projekt för att uppmärksamma relevanta frågor i området på det internationella planet. BASTUN är en strategisk samarbetspartner för CBSS.

The Council of the Baltic Sea States (CBSS), grundat 1992, är ett parlamentariskt samarbetsorgan mellan de elva medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland, Sverige och Tyskland. Idag jobbar CBSS med frågor omkring samhällelig säkerhet, hållbarhet, innovationer och utbildning samt förebyggandet av människohandel. CBSS har sitt permanenta sekretariat i Stockholm.

Baltic Sea Labour Forum (BSLF) är en struktur inom CBSS som fokuserar på arbetslivsfrågor inom ramen för Östersjöområdet. BSLF består av medlemmar i samtliga medlemsländer i CBSS som representerar olika aktörer på arbetsmarknaden, såväl arbetsgivare som arbetstagare och statliga representanter. BSLF ordnar årligen en Annual Round Table diskussion.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter