580nfs1_red

Theresa May söker samarbete med Norden

Storbritanniens premiärminister Theresa May talade den 30 oktober inför Nordiska rådets 87 ledamöter, med det ansvarsfulla förtroendeuppdraget att representera 27 miljoner medborgare i Norden, och en fulltalig nordisk statsministerrepresentation bestående av Stefan Löfvén, Katrín Jakobsdóttir, Erna Solberg, Juha Sipilä och Lars Løkke Rasmussen.

- Intressant i sammanhanget är att det var länge sedan Nordiska rådets session besöktes av en utländsk delegation av den här digniteten och frågan är om detta kommer att bli en trendsättare för framtiden. Nordiska rådet, liksom Nordiska ministerrådet, har under lång tid eftersträvat att göra sig mer relevanta internt i Norden men även globalt. Uppenbart är i alla fall att Theresa May söker allianser för nya sammanhang i tidsepoken post-Brexit. Hon talade specifikt om att man vill stärka sitt samarbete med Nordiska rådet, vilket måste tolkas som att det även inkluderar Nordiska ministerrådet, säger Magnus Gissler, generalsekreterare på Nordens Fackliga Samorganisation.

Redan före det officiella öppnandet presenterades emellertid besökets nyhet på en pressträff med Theresa May och Erna Solberg, där de meddelade att Norge och Storbritannien bilateralt kommit fram till att praxis ska fortsätta gälla. Avtalets intention är att norrmän och britter fortsatt skall få bo och verka i varandras länder, även om Storbritannien ramlar ur EU utan ett avtal om den framtida relationen.

Efter öppnandet inledde Theresa May sitt tal med att beskriva de geografiska och historiska banden mellan Norden och Storbritannien, gemensam kultur och inte minst en gemensam värdegrund kring ledord som demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Även säkerhet och rättstatsens principer var i detta sammanhang viktiga och hon tackade de Nordiska länderna för solidariteten vid de ryska aggressionerna på brittisk mark med kemvapen.

På ett konkret plan menade May att Norden och Storbritannien kan samarbeta i försvaret av en internationell ordning baserad på regler, protokoll och fördrag i syfte att skydda demokratin och säkerheten för medborgarna och garantera stabila länder. Hon ser gärna att Norden och Storbritannien också samverkar för att bistå länder som har det sämre ställt och talade om bistånd och investeringar för hållbar utveckling. Miljö och klimat, med stora utmaningar kring plast i haven och utsläpp av fossila bränslen, var en annan huvudpunkt där hon såg Nordisk-Brittiskt samarbete och hon menade att våra länder och regioner behöver utveckla gemensam politik och technologi som kan hantera dessa utmaningar.

Avslutningsvis berörde hon även Brexit och Storbritanniens fortsatta roll i världen. Storbritannien kommer fortsätta vara en del av FN och NATO, av The Northern Future Forum, The Nordic Plus Group of development ministers, Northern Group of Defence Ministers och Arktiska rådet. Vad avser Nordiska rådet omfamnar May möjligheten att arbeta bilateralt i framtiden. Kring samarbete med EU, EEA och EFTA handlar det om att eftersträva partnerskap som tar avstamp i de önskemål som britterna uttryckte i folkomröstningen.

I den efterföljande frågestunden, där företrädare för Mittengruppen, Den socialdemokratiska gruppen, Den konservativa gruppen, Nordisk grön vänster och Nordisk frihet, fick möjlighet att ställa varsin fråga betonades ämnen som rörlighet för våra medborgare, samarbeten kring examina och yrkeskvalifikationer, arbete och studier, klimat, miljö, fortsatt frihandel och huruvida det brittiska folket kommer att få en möjlighet att säga sitt igen samt om Brexit kommer att utgöra ritningen för hur andra länder kan ta sig ur unionen.

Läs mer på Nordiska ministerådets hemsida och i protokoll från sessionen

Theresa May i Stortinget, Nordiska Rådets Session 2018. Fotograf: Sara Johannessen (Nordiska ministerrådet).

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter