580nfs1_red

Solidaritet med Åbo

Solidarisuuskirje Turkuun 18 elokuuta kohdistuneen iskun johdosta

Pohjolan Ammatillisessa Yhteisjärjestössä, joka edustaa 16 palkansaaja keskusjärjestöä ja niiden kautta 9 miljoonaa jäsentä Pohjolassa, haluamme tänään ilmaista tukemme ja solidarisuutemme Turkuun ja Suomeen eilen kohdistuneen julman iskun johdosta.
Tuomitsemme mitä vahvimmin Turussa 18 elokuuta tapahtuneen väkivataisen iskun.
Ajatuksemme ovat tänään uhrien ja heidän perheiden kanssa, selviytyneiden ja kaikkien niiden kanssa, jotka ovat työskennelleet ja hoitaneet tehtäviä selvittääkseen kauhean iskun seurauksia. Haluamme myös ilmaista solidarisuutemme Suomen ammattiyhdistyksille ja kaikkille jäsenille.
Ammattiyhdistysliike edustaa tasa-arvoa, solidarisuutta ja rauhaa. Turun teko on suunnattu näitä perusarvoja vastaan ja meidän on pidettävä lujasti yhtä vaaliaksemme niitä.
Pohjoismaiset ammattijärjestöt tuomitsevat kaiken muotoisen terrorin ja ja haluamme ilmaista tukemme kaikille, jota teko on koskettanut. Isku Turussa kohdistuu myös Pohjolaan ja Eurooppaan. Seisomme yhdessä Turun ja Suomen kanssa yhteisten perusarvojemme vapauden, avoimmuuden ja demokratian takana kun perusoikeukksiamme uhataan.   
 
Ragnhild Lied                               
Puheenjohtaja                            

Magnus Gissler
Pääsihteeri

Solidaritetsbrev med anledning av attacken i Åbo den 18 augusti

Nordens Fackliga samorganisation som representerar 16 fackliga centralorganisationer och genom dem 9 miljoner medlemmar i Norden, vill idag uttrycka vårt stöd och vår solidaritet till Åbo och Finland med anledning av gårdagens grymma attack.
Vi fördömer i det starkaste det våldsamma attentatet i Åbo den 18 augusti.
Våra tankar går idag till offren, deras familjer, de som överlevt attackerna och till dem som arbetat och haft uppgifter att ta hand om konsekvenserna av det fruktansvärda dådet. Vi vill också uttrycka vår solidaritet med de finska fackföreningarna och alla medlemmar.
Fackföreningsrörelsen representerar jämlikhet, solidaritet och fred. Attacken i Åbo är riktade mot dessa grundläggande principer och vi måste stå starkt samman för att värna om dem.
 
De nordiska facken fördömmer alla former av terror och vill utrycka vårt stöd för alla som berörts av attacken. Ett attentat i Åbo är ett attentat mot Norden och Europa. Vi står samlade med Åbo och Finland bakom de grundläggande rättigheterna om frihet, öppenhet och demokrati när våra grundläggande principer hotas.  
 
Ragnhild Lied                               
Ordförande                                 

Magnus Gissler
Generalsekreterare

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter