580nfs1_red

Framtidens arbetsmarknad diskuteras i G20

Idag träffas G20-ländernas arbetsmarknadsministrar i Bad Neuenahr för att diskutera framtidens arbetsmarknad utifrån globala utmaningar såsom globalisering, digitalisering och teknologisk utveckling. Andra utmaningar på agendan är jämställdhet, integration och etablering för flyktingar, ungdomsarbetslöshet och globala leverantörskedjor.

Under Nordiska rådets session i oktober 2016 informerade Norges statsminister Erna Solberg rådet att Norge bjudits in av Angela Merkel att delta under årets G20-möten i Tyskland.

- Nordens Fackliga Samorganisation är en förespråkare av ökat nordiskt samarbete i förhållande till G20. Vi välkomnade därför att Norge bjudits in till G20-sammanhangen i Tyskland, säger Magnus Gissler, generalsekreterare på Nordens Fackliga Samorganisation.

Det norska deltagandet innebär också ett ökat nordiskt fackligt inflytande på den globala agendan och NFS norska medlemsorganisationer, LO Norge, Unio och YS, har därför deltagit i dialogforumet mellan Labour 20 och Angela Merkel. Ur ett nordiskt fackligt perspektiv är de stigande ekonomiska ojämlikheterna i världen problematiskt, eftersom det bidrar till minskad tillväxt och ökad social oro.

- Vi menar att norden har erfarenheter som är av stor betydelse för hur samhällets resurser fördelas över befolkningen, bland annat vad avser social dialog, sysselsättningspolitik, jämställdhet, integration och utbildning samt hur man ur ett brett perspektiv hanterar den digitala och den teknologiska utvecklingen genom en väl fungerande omställning. Detta är erfarenheter som kan gagna G20-samarbetet väl, säger Gissler.

I en global kontext samlar G20-länderna 85 % av den samlade bruttonationalprodukten och cirka 80 % av världshandeln. G20 har av sina deltagarländer beskrivits som ”the premier forum for our international economic cooperation”. De beslut som tas inom ramen för G20-samarbetet har därför stor betydelse för det som sedan multilateralt diskuteras och beslutas om i FN-systemet och andra internationella organ, såsom ILO, OECD, IMF och Världsbanken.

Etiketter: g20

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter