580nfs1_red

NFS ställer sig bakom Global Deal

En enhällig styrelse för Nordens Fackliga Samorganisation beslutade den 16 november att ansluta sig till Global Deal, ett initiativ för social dialog och bättre villkor på den globala arbetsmarknaden.

”Mer än hälften av världens arbetstagare befinner sig i osäkra anställningar, ofta instängda i en ond cirkel av lågproduktiva yrken med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Detta gäller i högre utsträckning kvinnor än män. Under de kommande 20 åren väntas dessutom den globala arbetskraften öka med 800 miljoner människor, vilket kräver stora ansträngningar för att skapa nya jobb. Att främja makroekonomisk stabilitet och gott investeringsklimat, sysselsättning och anständiga arbetsvillkor är viktiga faktorer för hållbar utveckling”, FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling

Målet med Global Deal är att de fördelar och vinster som genereras av globaliseringen skall komma fler till del. Social dialog är en viktig hörnsten för att uppnå detta. Erfarenheterna från Norden och den nordiska modellen visar att välfungerande arbetsmarknadsrelationer bidrar till anständiga arbeten, ökad jämlikhet och en inkluderande ekonomisk utveckling. Detta är till gagn för löntagare, företag och samhällen.

Ett exempel på hur detta kan gå till i praktiken är det globala ramavtalet mellan H&M och det globala facket IndustriAll, som omfattar cirka 1,6 miljoner arbetstagare – även hos underleverantörer – i klädföretaget. Detta innebär att löntagare får möjlighet till en lön att leva på och att organisera sig fackligt, vilket i förlängningen bidrar till anständiga arbeten och hållbar utveckling.

Sedan tidigare är just H&M ansluten till Global Deal, vid sidan av organisationer som Scania och Ica; Canada, Chile och Sverige; ILO och OECD; samt Europa- och Världsfacken. Initiativet lanserades i New York den 21 september i anslutning till den 71:a sessionen i FN:s generalförsamling.

Global Deal har ett nära samband med en lång nordisk tradition av kollektivavtal, starka parter på arbetsmarknaden och förhandlingsanda, vilket bidragit till jämlika och konkurrenskraftiga samhällen i Norden. Det är glädjande att vår styrelse ställt sig bakom Global Deal och förhoppningen är att initiativet kan bidra till att uppnå målen om anständiga arbeten och hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030", säger Magnus Gissler, generalsekreterare Nordens Fackliga Samorganisation.

Läs mer om Global Deal

NFS styrelsemöte i Köpenhamn, november 2016

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter