580nfs1_red

Grundläggande rättigheter hotade i Litauen!

De nordiska och baltiska centralorganisationerna uppmärksammar idag, på World Day for Decent Work det allvarliga läget i Litauen där den nya arbetslagstiftningen undergräver arbetstagares grundläggande rättigheter och den sociala dialogen.

Arbetslagstiftningen som implementeras från början av 2017 lever inte upp till ILOs kärnkonventioner om föreningsfrihet och rätten att förhandla kollektivt som landet ratificerat 1994.

På söndag, 9e oktober, är det parlamentsval i Litauen. NFS och de baltiska centralorganisationerna kräver att den nya lagstiftningen ses över innan den träder i kraft och att mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras i Litauen.

#DecentWork #Lithuania

Läs NFS och de baltiska centralorganisationernas uttalande här.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter