580nfs1_red

Ny rapport om arbetslivet i Norden

Poul Nielson på Nordisk Facklig Kongress i Køge, maj 2015. Foto: José Pérez Johansson Poul Nielson på Nordisk Facklig Kongress i Køge, maj 2015. Foto: José Pérez Johansson

Nordiska ministerrådet för arbetsliv beställde hösten 2014 en utredning av det nordiska samarbetet på arbetslivsområdet. Rapporten, "Arbejdsliv i Norden - utfordringer og forslag", är nu klar och under tisdagen besökte utredaren Poul Nielson, tidigare EU-kommissionär och dansk minister, Helsingfors och ordföranden för ministerrådet för arbetsliv, justitie- och arbetsminister Jari Lindström, för att överräcka den färdigställda utredningen.

Under det gångna året har Nielson besökt ministrar, parlamentariker, ämbetsfolk, forskare och representanter för fackligt organiserade – däribland Nordens Fackliga Samorganisation – och arbetsgivare i hela Norden.

"Arbejdsliv i Norden - utfordringer og forslag" innehåller 14 konkreta förslag som bland annat täcker migration, arbetsliv, utbildning (med förslag om obligatorisk vuxenutbildning), gränshinder, Norden i EU och Norden i världen.

– För att säkra Nordens konkurrenskraft i framtiden krävs nytänk i utbildningen. Därför skulle det vara ett visionärt beslut att utveckla en gemensam modell för obligatorisk vuxenutbildning, sade Poul Nielson i en intervju tidigare idag.

Nordens Fackliga Samorganisation kommer under den närmsta tiden att tillsammans med fackliga kollegor i Norden titta närmare på förslagen.

– Nu börjar arbetet med att analysera och driva våra gemensamma fackliga nordiska utmaningar i relation till analysen och det fördjupade samarbetet Poul Nielson pekar ut, säger Magnus Gissler, generalsekreterare för Nordens Fackliga Samorganisation.

Rapporten finns även på engelska.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter