580nfs1_red

Jarkko Eloranta – ny ordförande för NFS!

NFS nya ordförande Jarkko Eloranta. Foto: FFC/SAK NFS nya ordförande Jarkko Eloranta. Foto: FFC/SAK

En enhällig kongress har valt Jarkko Eloranta som ny ordförande för FFC/SAK i Finland. Detta innebär även att NFS får en ny ordförande. Eloranta kommer senast från förbundet JHL - Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena - och tar över ordförandeklubban i FFC/SAK efter avgående Lauri Lyly.

”Vi riktar ett varmt tack till vår avgående ordförande, Lauri Lyly, för ett positivt och konstruktivt samarbete med tydligt nordiskt engagemang. Vi ser fram mot ett fortsatt gott och fördjupat samarbete med FFC/SAK och vår nya ordförande, Jarkko, i våra fackliga utmaningar”, säger Magnus Gissler, generalsekreterare i Nordens Fackliga Samorganisation

NFS har ett årsvis roterande ordförandeskap som följer Nordiska ministerrådet, vilket innebär att det är en finsk centralorganisation – för närvarande SAK/FFC, enligt rotationsordningen i NFS – som innehar ordförandeposten.

Etiketter: kongress ordförande

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter