580nfs1_red

Var 15:e sekund omkommer en människa i en arbetsplatsrelaterad olycka eller sjukdom

Nordens Fackliga Samorganisation
uppmärksammar att det idag är Världsdagen för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

I dagens arbetsliv utsätts allt fler anställda för psykosocial påverkan till följd av de höga krav som det moderna arbetslivet ställer på människan i en allt stressigare arbetsmiljö. Hit räknas ökad konkurrens, höga prestationskrav och långa arbetsdagar.
 
I år är därför arbetsrelaterad stress temat för Världsdagen för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Läs mer om ILOs arbete om här och här.

Anständigt arbete, mål 8 i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling, är också säkert arbete.
 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter