580nfs1_red

I dag uppmärksammar vi det nordiska samarbetet med att fira Nordens dag

I Norden har vi en lång gemensam tradition av samarbete över gränserna på alla tänkbara nivåer. Det finns nordiska samarbeten, föreningar och nätverk på otaliga områden i samhället och näringslivet och inte minst på arbetsmarknadens område i de olika nordiska länderna.
En central utgångspunkt för det nordiska samarbetet är våra gemensamma nordiska värderingar kring solidaritet, jämlikhet och jämställdhet. Värderingar som också ligger till grund för all facklig samverkan.

För oss i NFS är det centralt att löntagare på den nordiska arbetsmarknaden ska lika rättigheter och villkor.  Vi arbetar i ett brett perspektiv för fackliga och demokratiska fri- och rättigheter och för att den nordiska avtalsmodellen utvecklas och förstärks. Utgångspunkter för detta är full sysselsättning, hållbarhet, att stärka arbetstagarnas rättigheter och villkor, trygga anställningar, utvecklingsmöjligheter i arbetslivet och förbättrad arbetsmiljö, minskad miljöpåverkan samt ökad resurseffektivitet. På den nordiska arbetsmarknaden jobbar vi också med problematik kring rättvis rörlighet och undanröjande av gränshinder.

På Nordens dag firar vi en lång tradition av såväl folklig som officiell samverkan i Norden och värnar våra gemensamma principer om lika möjligheter för alla, social och hållbar utveckling, solidaritet, jämlikhet, jämställdhet och ekonomisk trygghet. Kärnvärden som har ett starkt folkligt stöd i Norden och som ligger till grund för våra öppna demokratiska samhällen lika mycket som för vår fackliga samverkan i NFS.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter