580nfs1_red

“We cannot all succeed when half of us are held back” - Malala

Nordens Fackliga Samorganisation vill uppmärksamma att det idag är Internationella kvinnodagen.

Mycket arbete för att uppnå målen om ett jämställdhet samhälle återstår. På den internationella listan som mäter ojämlikhet mellan könen – Gender Inequality Index mäter faktorer såsom hälsa, egenmakt och ställning på arbetsmarknaden, ligger Norge förvisso i topp och Danmark fyra, men först på plats 14, 16 och 24 hittar vi i fallande ordningsföljd Sverige, Island och Finland.

Det finns tydliga skillnader mellan könen på arbetsmarknaderna i Norden, där männen har mellan 15 och 20 % mer i lön. Här spelar fackföreningsrörelsen roll. Det är viktigt att de gemensamma fackliga strävandena i Norden bidrar till att skapa förutsättningar för ett jämställt och inkluderande arbetsliv där alla har lika värde.

Jämställdhet är också en viktig förutsättning för att uppnå FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Läs med läs mer om  det internationella arbetet "Planet 50-50 by 2030: Step It Up for Gender Equality".

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter