580nfs1_red

Nordens Fackliga Samorganisation deltar i Nordiska rådets möte ”Existerar ett gränslöst Norden om 60 år?”

Nästa vecka arrangerar Nordiska rådet möten för de nordiska parlamentarikerna i Helsingfors. Särskilt fokus kommer att läggas, på den lite över 60 fyllda, gemensamma nordiska arbetsmarknaden. Nordens Fackliga Samorganisation deltar i Helsingfors.

Jur. dr. Jens Kristiansen, professor i arbetsrätt vid Köpenhamns universitet, presenterar rapporten ”Europa og den nordiske aftalemodel - Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret”. Rapporten är framtagen tillsammans med Nordens Fackliga Samorganisation och med stöd från Nordiska ministerrådet.

Rapporten inleds med en analys av det alltmer komplexa europeiska rättssystemet, förskjutningen av balansen i den nordiska modellen mellan lagstiftning och överenskommelser samt domstolarnas eskalerande betydelse i de nordiska arbetsrättsliga systemen, för att därefter fortsätta med flera konkreta och djuplodande bidrag från yrkesverksamma inom den nordiska avtalsmodellen, med skribenter från arbetstagar- såväl som arbetsgivarsidan. Här finner vi exempelvis ett avsnitt av Jens Kragh från FTF Danmark om minimumlöner, ett annat om bemanningsdirektivet (Gabriella Sebardt, Almega) och ett tredje om den beryktade Waxholmskonflikten och Lex Laval (Hans Tilly, Svenska Byggnadsarbetareförbundet).

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter