580nfs1_red

Internationella dagen för mänskliga rättigheter

Vi på Nordens Fackliga Samorganisation vill uppmärksamma att det idag är Internationella dagen för mänskliga rättigheter. Den 10:e december markerar datumet för den dag som FN:s generalförsamling 1948 antog konventionen om mänskliga rättigheter.

Ur ett fackligt perspektiv är konventionen en viktig hörnsten för det fackliga arbetet och utgör fundamentet för ILO:s 8 kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet; däribland förbud mot barn- och tvångsarbete samt rätten att bilda föreningar och organisera sig.

Mer information:

FN:s portal om Internationella dagen för mänskliga rättigheter

Union to Unions broshyr om mänskliga rättigheter i arbetslivet
 

A young resident of Santa Rita, Bolivia during Secretary-General Ban Ki-moon's visit. UN Photo/Evan Schneider

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter