580nfs1_red

De nordiska arbetsmarknadsministrarna uppmanar EU att ändra reglerna kring arbetslöshetsersättning

NFS ser positivt på de nordiska arbetsmarknadsministrarnas initiativ och deklaration till EU-kommissionen som efterlyser en förändring i reglerna för arbetslöshetsersättning så att de är anpassade och återspeglar skillnaderna i lönenivåer och levnadsstandard i EU-/EES-länderna.

Ministrarna adresserade den 30 november kommissionen med anledningen av den pågående beredningen av EUs Employment Mobility Package. De betonar i sin skrivelse bland annat vikten av reglering 883/2004 om koordinering av social försäkringssystemen för att stöda fri rörlighet i Europa. Arbetsmarknadsministrarna understryker att en förändring i reglerna kring arbetslöshetsersättning är nödvändig för att de ska uppfattas som rättvisa och hållbara. Samtidigt pekar man på att gemensamma bestämmelser inte heller får undergräva andra politiska agendor som exempelvis aktiva arbetsmarknadsåtgärder.

NFS välkomnar de nordiska ministrarnas initiativ att värna den nordiska välfärdsmodellen genom att gemensamt framföra sina åsikter till kommissionen och peka på att gemensam reglering inte får leda till försämringar.

”Det är  viktigt att EU-regleringar utformas så att de inte försämrar och urholkar etablerade och reglerade sociala skyddsnivåer i de nordiska länderna. EU-regleringen ska stödja den nordiska välfärdsmodellen – inte undergräva den” säger NFS generalsekreterare Magnus Gissler.

Mer information:
Arbetsmarknadsministrarnas deklaration
Pressmeddelande från nordiska ministerrådet

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter