580nfs1_red

Förhandlingarna kring det finländska samhällsfördraget har avbrutits

NFS generalsekreterare Magnus Gissler NFS generalsekreterare Magnus Gissler

Förhandlingarna om samhällsfördrag strandade i dag i Finland efter att arbetsgivarorganisationen EK drog sig ur förhandlingarna.

Samtliga finska centralorganisationer var villiga att fortsätta förhandlingarna och täckningsgraden för avtalet hade kunna uppgå till 97 procent även om bil- och transportfacket AKT förra veckan meddelade att de ställer sig utanför.   

De finska arbetsmarknadsorganisationerna och regeringen har under hösten gjort ett tredje försök till förhandlingar om samhällsfördrag för att undvika att regeringens planer för påtvingande lagstiftning på arbetsmarknadsområdet genomförs.

Parterna förbereder sig nu på förbundsvisa förhandlingar och regeringen går sannolikt vidare med den påtvingade lagstiftningen på arbetsmarknadsområdet som presenterades i höstas.

”Det är olyckligt att man inte lyckades hitta en förhandlingslösning i Finland eftersom det innebär att regeringens planer med påtvingande lagstiftning på arbetsmarknadsområdet nu sannolikt går vidare. Det är en dyster dag för den finländska och nordiska avtalsmodellen” säger NFS generalsekreterare Magnus Gissler.

Arbetsgivarorganisationen EKs gjorde förra veckan genom en stadgeändring om att de efter våren 2016 inte kommer att delta i förhandlingar om centrala uppgörelser. Meddelandet förorsakade att AKT svarade med att de förbereder sig på förbundsvisa förhandlingar och inte kommer att ansluta sig till det aktuella samhällsfördraget om det blir framförhandlat. EKs argument för att dra sig ur förhandlingarna baserade sig på att AKT ställde sig utanför fördraget.

Mer information:
Den finska regeringens angrepp på den nordiska modellen
NFS uttalanden om den finska regeringens agerande 

www.akava.fi
www.sak.fi
www.sttk.fi

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter