580nfs1_red

Nordiska ministerrådet prioriterar gränshinder, digitalisering och den strategiska genomlysningen av den nordiska arbetsmarknaden under Finlands ordförandeår 2016.
 

Det finska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2016 har temat Vatten, natur och människor. Fokusområden i programmet som berör den nordiska arbetsmarknaden är prioriteringarna kring digitalisering och gränshinder samt den strategiska diskussion som ska sammanställa en långsiktig plan för den nordiska rörligheten. Ordförandeskapet initierar också i samband med detta ett treårigt projekt med syfte att förbättra statistik kring gränshinder och rörlighet.

Under 2016 fortsätter också ministerrådets strategiska genomlysning av den nordiska arbetsmarknaden som utförs av utredare Poul Nielson och beräknas vara färdig till sommaren 2016.

Hela Nordiska ministerrådets ordförandeprogram 2016 kan du läsa här.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter