580nfs1_red

Island vill utveckla sin förhandlingsmodell

Bild:norden.org/Søren Sigfusson Bild:norden.org/Søren Sigfusson

De isländska centralorganisationerna ASI och BSRB har i dag undertecknat ett ramavtal med arbetsgivaren, staten och kommunerna för att utveckla en ny förhandlingsmodell för den isländska arbetsmarknaden. Den nya modellen som kommer att bygga på kärnan i den norska fronfagsmodellen, den svenska industrimodellen och den danska CO-industrimodellen kommer att utvecklas över de kommande två åren. Parterna enades också om att utjämna skillnaderna i pensionsordningar mellan den offentliga och den privata sektorn och om att offentligt anställda ska få en garanti för att deras lönenivå ska hänga med den privata löneglidningen. Lärarna och Akademikerna ställer sig i nuläget utanför ramavtalet.

NFS generalsekreterare Magnus Gissler pekar på att det partsgemensamma beslutet är glädjande i tider när avtalsmodellen är satt under press på flera ställen. Han betonar att den här typens modiga lösningar har potential att stärka och utveckla den nordiska modellen.

Etiketter: island ramavtal

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter