580nfs1_red

NFS träffar Nordiska ministerrådets generalsekreterare för att diskutera flyktingfrågan

Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten på Nordisk Facklig Kongress 2015 Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten på Nordisk Facklig Kongress 2015

NFS ordförande Bente Sorgenfrey och generalsekreterare Magnus Gissler träffade i dag Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten i Köpenhamn för att diskutera flyktingkrisen inför Nordiska rådets 67e session i Reykjavik nästa vecka med samma tema.

Under mötet diskuterades vikten av kontinuerligt nordiskt erfarenhetsutbyte för att finna fungerande lösningar i flyktingkrisen och skapa goda förutsättningar för snabbare etablering och möjligheter för integration på den gemensamma nordiska arbetsmarknaden.

NFS ordförande Bente Sorgenfrey understryker att underlättande av etableringen på den nordiska arbetsmarknaden inte får ske till priset av social dumping, försämrade villkor eller etablering av låglönejobb. De lagar, regler, avtal och villkor som gäller är utgångspunkt för etablering på den nordiska arbetsmarknaden - för alla.

NFS generalsekreterare Magnus Gissler betonar också betydelsen av nordiskt erfarenhetsutbyte för att hitta lösningar och att samverkan på nordisk branschnivå kan ha en nyckelroll i att sprida goda erfarenheter som lägger grunden för konkreta åtgärder.

NFS ordföranden har tidigare uttalat sig om arbetsmarknadsparternas roll i att säkra hållbara och trygga jobb i flyktingkrisen och vikten av att människor inte utnyttjas genom otrygga anställningar och oacceptabla anställningsvillkor eller trafficking, människosmuggling och slavliknande arbetsförhållanden. NFS uttalande och diskussionspunkter inför mötet med nordiska ministerrådet finns i länkarna här under.

NFS uttalande om flyktingkrisen 2015-09-10
NFS diskussionspunkter inför mötet med NMR om flyktingkrisen.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter