580nfs1_red

Världsdagen för anständigt arbete

För åttonde året i rad arrangeras idag Världslagen för anständigt arbete. Vill på NFS vill därför uppmärksamma att fackliga rättigheter är en del av de mänskliga rättigheterna.

"Var och en har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att värna sina intressen." Mänskliga rättigheterna, artikel 23

Vi vill också uppmärksamma att denna är en förutsättning för den nordiska modellen. Starka, självständiga parter har bidragit till en konkurrenskraftig och jämställd arbetsmarknad som i förlängingen bidragit till resurser åt välfärden. Välstånd och jämlikhet är Nordens signum.

På senare tid har grundläggande fackliga rättigheter allt mer kommit att ifrågasättas, något som tidigare var förknippat med diktaturer och avlägsna mindre utvecklade arbetsmarknader. I Finland har regeringen föreslagit förändringar som äventyrar den grundläggande förhandlingsrätten. I Litauen kan anställda sägas upp från sina jobb utan orsak, medan den nyvalda regeringen i Storbritannien vill vingklippa strejkrätten och uppmuntra till strejkbryteri. På kontinenten blir det också vanligare att kollektivavtal och trygghetssystem luckras upp i krisens spår.

Världsdagen för anständigt arbete är en bra dag att gå med i ett fackförbund. För att stärka Den nordiska modellen och vända utvecklingen krävs en stark facklig röst.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter