580nfs1_red

Värna den fria förhandlingsrätten och den nordiska modellen
 

NFS-organisationernas ordförande uppmanar i dag Finlands regering att dra tillbaka de förslag regeringen presenterat som inskränker på den fria förhandlingsrätten och kränker den nordiska modellen. NFS betonar att de bästa resultaten nås förhandlingsvägen och genom kollektivavtalsteckning.

NFS konstaterar att det kommer att ha oförutsägliga samhälleliga konsekvenser såväl i Finland som resten av Norden om försämringarna och förändringarna i arbetslivet drivs igenom ensidigt och med de metoder som presenterats. Här finns hela NFS brev till den finska regeringen på svenska och på finska.

NFS har tidigare pekat på den finska regeringens agerande på de finska fackliga centralorganisationernas demonstration #STOP i Helsingfors fredagen den 18/9 och i ett uttalande den 10/9

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter