580nfs1_red

#STOP 300 000 demonstrerande i Finland 

Idag demonstrerade över 300 000 finländare emot den finländska regeringens planer på att försämra villkoren för arbetstagarna genom att bland annat slopa söndagstilläggen och minska antalet semesterdagar.

Ur en nordisk facklig horisont innebär förslaget också ett allvarligt angrepp på den nordiska modellen, detta eftersom den finska regeringen valt lagstiftning som instrument för att åsidosätta arbetsmarknadens parter och avtalsfriheten som är en grundläggande facklig rättighet, beskriven i ILOs kärnkonventioner. De nordiska fackliga central- och huvudorganisationerna har tidigare markerat mot detta. 

NFS generalsekreterare - Magnus Gissler - talade på demonstrationen i Helsingfors och framförde den nordiska fackföreningsrörelsens stöd. Läs talet i sin helhet längre ner på sidan.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter