580nfs1_red

Petter Stordalen - Vil du bli med?

Bente Sorgenfrey och Magnus Gissler  har replikerat på Petter Stordalens artikel i Verdens Gang om att "Nordiska rådet måste blir en drifkraft för det nordiska näringslivet".

Petter Stordalen – vil du bli med?

Stordalen skriver i VG 23. juni at det er en konkurransefordel at vi i Norden er ærlige, redelige og har integritet. Vi vil føye til et adjektiv på listen: samarbeidsorienterte.

Det kan virke trivielt, men dette uskyldige adjektivet er fundamentet som vår nordiske samfunnsform hviler på: den nordiske modellen. Den nordiske modellen er det som gjør vårt nordiske samfunnsform unikt. Hvordan skal vi ellers forklare den fra et internasjonalt perspektiv så sjeldne kombinasjonen av høy gjennomsnittlig levestandard, små inntektsforskjeller og lavt fattigdomsnivå? Eller den høye likestillingen? Alt dette er et resultat av vår samfunnsform, og i forlengelsen, våre samarbeidsevner. 

Et annet resultat av det gode nordiske samarbeidet er vår egen organisasjon, Nordens Faglige Samorganisasjon. Siden 1972 har vi organisert det nordiske faglige samarbeidet og representerer idag 16 sentral- og hovedorganisasjoner i Norden, herunder norske LO, Unio og YS. Vi samler dermed 9 millioner medlemmer. Dette har vi gjort for å finne konkrete nordiske løsninger på konkrete nordiske utfordringer. 

Imidlertid kan vi dessverre konstatere at arbeidsgiverne i det nordiske næringslivet ikke lykkes fullt så bra. Det finnes i dag ingen fast nordisk arbeidsgiversamarbeid. Derfor blir det litt merkelig når du mener at «Nordisk råd må bli en drivkraft for næringslivet». Vi mener at muligheten og møteplassen allerede finnes, men at dere ikke har benyttet den. Akkurat nå er det en gylden mulighet for dere, sammen med både Nordisk ministerråd og oss i den nordiske fagforeningsbevegelsen, til å samarbeide på nordisk nivå. I høst besluttet de nordiske arbeidsministrene å gjennomføre en strategisk analyse av det felles nordiske arbeidsmarkedet, en analyse som i henhold til den nordiske modellen vil fokusere på det nordiske trepartssamarbeidet. 

Vi mener at et velfungerende trepartssamarbeid er et utmerket springbrett mot et mer utviklet nordisk samarbeid, og at å samarbeide kan bidra til en vitalisering av det felles nordiske arbeidsmarkedet i kampen for å styrke bærekraften og konkurransekraften, i Norden så vel som globalt. 

Vi utfordrer derfor både derfor deg Petter Stordalen og alle dine kolleger i det nordiske næringslivet, til å engasjere dere og sammen med oss ta ansvaret for et velfungerende trepartssamarbeid på nordisk nivå. Vil du bli med å samarbeide?

Etiketter: trepartsamarbete

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter