580nfs1_red

Social dumpning en kärnfråga för näringsutskottet i Nordiska rådet

Utredare Puol Nielson presenterar den strategiska genomlysningen av den nordiska arbetsmarknaden  på Nordisk Facklig Kongress 2015 Utredare Puol Nielson presenterar den strategiska genomlysningen av den nordiska arbetsmarknaden på Nordisk Facklig Kongress 2015

Näringsutskottet i Nordiska rådet ser kampen mot social dumpning som en kärnfråga för den nordiska arbetsmarknaden. Utskottet betonade frågan om ojusta villkor för utländsk arbetskraft när de träffade utredare Poul Nielson som utför den strategiska genomlysningen av den nordiska arbetsmarknaden. Andra fokusområden som lyftes fram inför den strategiska genomlysningen är pressen på den nordiska modellen, kollektivavtalen och lönebildningen från bland annat EU-domstolen.  Den nordiska gränshindersproblematiken, de nordiska utbildningsystemen och fort- och vidareutbildningsbehoven på framtidens arbetsmarknad var också i fokus.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter