580nfs1_red

Europa og den nordiske aftalemodel - Nu i tryck, på skandinaviska och engelska

”Europa och den nordiska avtalsmodellen: Det komplicerade samspelet mellan nordisk och europeisk arbetsrätt”, finns nu i tryck på både skandinaviska och engelska. Sedan tidigare finns rapporten även att hämta ner i digital form.

Mer information finns under fliken Aktuellt -> Europa och den nordiska avtalsmodellen
 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter