580nfs1_red

Danska ordförandeskapet i Nordiska Rådet prioriterar gränshinder

Det danska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet har valt att prioritera gränshindersarbete på arbetsmarknaden genom att bilda en arbetsgrupp som består av representanter för parterna på den danska arbetsmarknaden. Facket representerats i gruppen av LO och FTF i Danmark. 

Gränshindersgruppen har utarbetat en lista för det danska ordförandeskapet på de 15 mest prioriterade gränshindren på arbetsmarknaden. Bland dessa hinder finns även NFS tre prioriterade gränshinder arbetspraktik, godkännande av yrkeskvalifikationer och långa handläggningstider. NFS har varit involverad i arbetet genom sina danska medlemsorganisationer.

NFS ordförande Bente Sorgenfrey och generalsekreterare Magnus Gissler skrev i samband med den gränshinderskonferens som ordnades i Köpenhamn 30 April ett inlägg om NFS gränshindersprioriteringar och behovet för trepartsdialog på nordisk nivå.
Listan på danska ordförandeskapets 15 prioriterade gränshinder och artikeln finns konferensprogrammet.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter