580nfs1_red

Ny medarbetare på NFS

José Pérez Johansson är anställd som ny utredare på NFS. José har statsvetenskaplig utbildning från Umeå Universitet och Universitat Autònoma de Barcelona. Han kommer närmast från en tjänst som förhandlingsledare vid Hyresgästföreningen i Stockholm. Parallellt med detta arbetar José med en utredning kring ungas rörlighet i Norden – ”Meeting a need for NEET-mobility?”

José har en stark organisationsbakgrund och har utvecklat ett nordiskt kunnande genom flera av sina tidigare uppdrag och anställningar. Han har tidigare arbetat som verksamhetsutvecklare vid FNF – Förenings Nordens Förbund - med huvudfokus på arbetsmarknadspolitiska projekt. José är genom de uppdragen starkt förankrad i de olika nordiska arenor som är relevanta för NFS, till exempel Nordiska Rådet, Nordiska Ministerrådet, Nordjobb, Nordplus och Hallå Norden. Han har också tidigare haft flera anställningar inom bemanningsbranschen, med norskt/svenskt perspektiv där han bland annat ansvarade för arbetsgivar- och rekryteringsfrågor.

José talar utöver svenska och engelska också spanska. Han har god skandinavisk språkförståelse i och med sina tidigare jobb i nordisk språkmiljö.

- Jag ser verkligen fram emot att påbörja min tjänst hos NFS, och hoppas med denna att få delta i ett arbete som ger arbetstagarna på den gemensamma nordiska arbetsmarknaden en stark nordisk och facklig röst. Jag hoppas också att mina tidigare erfarenheter kring ungdomsarbetslöshet och rörlighet i Norden skall komma fackföreningsrörelsen till nytta.

José kommer att börja sin anställning i slutet av maj.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter