580nfs1_red

Planer för en ny centralorganisation i Finland

I Finland har 42 fackförbund med huvudsaklig utgångspunkt i dagens SAK och STTK börjat utreda grundandet av en ny centralorganisation. Utredningsarbetet utförs av en styrgrupp som består av 14 förbundsordföranden och två centralorganisationsordföranden som fungerar som experter. Tanken är att den nya organisationen ska kunna starta sin verksamhet 2017. Sammanlagt representerar de förbund som är med i utredningarbetet ca 1,7 miljoner arbetstagare. Alla fackförbund i Finlands har bjudits in att delta i utredningarbetet.

Av akademikernas organisationen Akavas 35 medlemmar är det endast en som är med i arbetet. Enligt Akava drivs akademikers intressen fortsättningsvis bäst självständigt men man betonar att fortsatt samarbetet mellan löntagarcentralorganisationerna och intensifiering och utveckling av det är synnerligen viktigt.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter