580nfs1_red

Vinst för facket i EU-domstolen

EU-domstolen har idag beslutat att finska fackföreningar kan driva talan för polska utstationerade arbetstagare utifrån finska kollektivavtal och lagar trots att polska lagar förbjuder det.
Företag som kommer från ett annat Europeiskt land måste följa de allmängiltigförklarade kollektivavtalen i Finland så länge det inte står i strid med utstationeringsdirektivet. Det räcker inte att enbart betala den minsta avtalsbaserade lönen utan även andra avtalsvillkor måste följas.
Polska arbetstagare som arbetat som utsända arbetstagare för ett polskt företag i Finland har genom Elbranschernas fackförbund krävt sin arbetstagare på sammanlagt 6,6 miljoner i resterande löner. Satakunda tingsrätt som har hand om fallet sökte om förhandsavgörandet från EU-domstolen som idag bekräftat att en fackförening som agerar i sina medlemmars intresse kan åberopa Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna som omedelbart tillämplig gentemot en tjänsteleverantör från en annan medlemsstat. Avgörande i fallet går nu tillbaka till Satakunda tingsrätt. 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter