580nfs1_red

Guy Ryder besöker Helsingfors

ILOs generaldirektör Guy Ryder besöker Helsingfors 25-26 november. Ryder träffar under sitt besök i Helsingfors, ministrar, parlamentariker och representanter för arbetsmarknadens parter och företag.  Under besökets första dag ordnades seminariet 'Globala utmaningar: mer och bättre jobb' där Ryder tillsammans med arbetsmarknadens parter och representanter för regeringen diskuterade de utmaningar som globaliseringen och den teknologiska utvecklingen för med sig. Under sitt anförande lyfte Ryder fram tre huvudpunkter; omvandlingen till ett hållbart samhälle, ILOs arbete för likvärdighet och utvecklingen av ILOs samarbete med multinationella företag. Seminariet avslutades med en paneldebatt som betonade framför allt behovet av utbildning och livslångt lärande för arbetstagare för att kunna bemöta förändringarna på arbetsmarknaden. De finska centralorganisationernas ordförande Lauri Lyly, FFC, Antti Palola, STTK och Sture Fjäder, Akava deltog i paneldiskussion tillsammans med Finlands arbetsminister Lauri Ihalainen, social-och hälsovårdsminister Laura Räty och arbetsmarkandsorganisationen EKs direktör Markus Äimälä.

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln