580nfs1_red

Baltic Sea Labour Network, BASTUN samlas till High Level möte i Tallin

Den 19 november samlas fackliga ledare från Östersjöregionen för att diskutera möjligheter och utmaningar med arbetskraftens rörlighet i Östersjöregionen. BASTUN High Level mötet ordnas för att fira nätverkets 15-år med utveckling av fackligt arbete i regionen. Särskild fokus sätts också på de positiva erfarenheter man kan redovisa i organisering i de baltiska länderna. 

Estland och är ordförandeland för Bastun från juli 2014 till juni 2015 och ordförande är EAKLs ordförande Peep Peterson. EAKL har valt att under ordförandeskapet prioritera organisering som en förutsättning för starka fackföreningar, erfarenhetsutbyte gällande fungerande lösningar mot utmaningar med arbetskraftens rörlighet och social dumpning och ekonomins strukturella förändring och arbetskraftens utbildningsbehov.

Mer information om BASTUN och High Level mötet i Tallin finns på www.bastun.nu

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter