580nfs1_red

Danmark tar över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet

Danmarks ordförandeskap för Nordiska ministerrådet presenterade sitt program för 2015 under Nordiska rådets session i Stockholm 28-30 oktober.  Programmet fokuserar under året på fyra huvudteman; tillväxt och sysselsättning, nordisk välfärd, nordiska värderingar och samarbetet om Arktis. Samtliga teman är relevanta ur ett fackligt perspektiv. Programmet fokuserar på att det finns områden som är baserade på kreativitet och nytänkande som kan skapa ytterligare tillväxt och sysselsättning. Bland specifika områden nämns hållbar utveckling och klimatområdet, utveckling av hållbar stadsplanering, unika styrkepositioner i design- och textilbranschen och bioekonomisk tillgång.

Centralt för NFS är att man fortsatt prioriterar gränshindersarbete och styrkande av dialogen för bekämpande av social dumpning i Norden.  Programmet betonar också vikten av utbildning och att få ungdomar i varaktigt arbete.

Det är positivt att det danska ordförandeskapet fokuserar på tillväxt och sysselsättning kopplat till nordisk välfärd. Vi välkomnar också detydliga prioriteringarna på att lösa nordiska gränshinder, säger NFS generalsekreterare Magnus Gissler.

NFS sände i maj ut ett brev till de nordiska statsministrarna och uppmanade dem att agera mot nordiska gränshinder. Läs NFS brev till statsministrarna här.

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln