580nfs1_red

NFS Uppmanar politikerna i norden att agera mot gränshinder

Idag har NFS skickat brev till parlamentariker och ministrar i Norden, för att uppmana dem att bidra till en lösning gränshindren på arbetsmarknaden i Norden, och därmed främja integrationen av regionen och stärka Nordens konkurrenskraft globalt.

I brevet lyfts tre åtgärder upp:
1. Inför en 8-veckors-regel i den svenska arbetslöshetsförsäkringen
Enligt en undersökning som NFS gjort tillsammans med ett urval av svenska a-kassor,
drabbades över 70 personer 2013 av att deras ersättning ramlade ned på grundnivå i a-kassan efter arbete utomlands – på grund av att de inte hann att i tid gå med i en svensk a-kassa. Sverige har striktare tidsgränser än både Danmark och Finland, när en person byter mellan två länders arbetslöshetsförsäkringar.
Problemet löses genom att Sverige inför ens k 8-veckors-regel, som tillåter upp till 8 veckors
glapp i försäkringsperioden när man byter arbetslöshetsförsäkring från ett land till ett annat.

2. Gör det möjligt att göra arbetsmarknadspraktik i ett annat nordiskt land
Bor man nära gränsen kan man idag inte utnyttja grannlandets arbetsmarknad för att hitta
lämplig praktikplats inom ramen för arbetsmarknadspraktik. Det beror bland annat på hur
tillsynen av arbetsplatsen samt försäkringen för praktikanten är utformad, som naturligtvis
båda är en förutsättning för arbetsmarknadspraktik. Dessa praktiska problem går att lösa, och skulle innebära bättre förutsättningar för en fungerande arbetsmarknad, särskilt i gränsregionerna.

3. Minimiera antalet nya gränshinder
Med tanke på hur mycket resurser som läggs ned på att undersöka och försöka lösa
gränshinder, är det både ekonomiskt och politiskt smart att minimera antalet nya
gränshinder. Det är också viktigt att markera att länderna inte medvetet får skapa
gränshinder. Ett inriktningsbesked från Nordiska Rådet om att all ny lagstiftning ska
respektera de nordiska överenskommelserna vore ett stort steg framåt.

Brevet skickas med anledning av att överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad i Norden firar 60 år den här veckan. Nordiska ministerrådet arrangerar en konferens på Island den 21-22 maj, för att markera avtalets jubileum. NFS kommer att delta i konferensen och arbeta för att de nordiska arbetsmarknadsministrarna ytterligare prioriterar gränshinderfrågorna.

NFS gränshinderbrev

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln