580nfs1_red

NFS publicerar rapport om Resursutvinning, klimatpåverkan och Fackets roll

Fackföreningsrörelsen i Norden började allt mer att diskutera klimatförändringar och miljö i relation till fackligt arbete och god sysselsättning under 2009 . Bland annat togs det då fram NFS 10 klimatpunkter. Hösten 2012 höll NFS en stor konferens i Ålesund , Norge , på temat " Hållbart arbetsliv - ekonomiskt , socialt och ekologiskt " . Det blev allt mer uppenbart för den nordiska fackföreningsrörelsen att klimatfrågorna , även om inte en kärnfråga för fackföreningarna , inte bör försummas .

Fallet med Grönland , där globala företag visar ett stort intresse för att utnyttja de mineraler och andra naturtillgångar som finns på ön , är särskilt intressant när det gäller NFS mål om ett hållbart arbetsliv . Särskilt som fallet med Grönland omfattar inte bara en orörd miljö , men också en arbetsmarknad som behöver utveckling och nya arbetstillfällen .

NFS beslutade därför att ge ETUI i uppdrag att titta närmare på den här situationen , från en forskares perspektiv . Béla Galgóczi , forskare vid ETUI , tilldelades den delikata uppgiften.

Resultatet är denna rapport. Rapporten är tänkt att vara en ingång till diskussionen inom fackföreningsrörelsen i de nordiska länderna , om hur fackföreningarna kan och bör arbeta med frågor som rör klimatförändringar och miljö , i relation till kärnområden som arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt . Som författaren påpekar, så har fackföreningsrörelsen i de nordiska länderna varit framgångsrika i att främja arbetstagarnas rättigheter. Frågan är om den nordiska fackföreningsrörelsen kan vara lika framgångsrik i att främja en grön omställning, i syfte att säkerställa ett framtida arbetsliv som inte bara är socialt och ekonomiskt , men också miljömässigt hållbar.

Även ETUI har publicerat rapporten på sin hemsida.

NFS ser fram emot en givande debatt i ämnet, och önskar god läsning!

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln