580nfs1_red

Antti Palola STTKs nya ordförande

Antti Palola Antti Palola

STTKs representantskap har valt Antti Palola till ordförande för tjänstemannaorganisationen STTK i Finland. Valet var enhälligt och Palola hade inga motkandidater.

Han efterträder Miko Mäenpää, som lett STTK sedan 2000. Antti Palola arbetade fram till november som ordförande för löntagarorganisationen Pardia, som representerar anställda inom statsförvaltningen. Han är utbildad sjökapten. I en intervju efter valet betonade Palola betydelsen av det finska avtalssamhället.

- Finland bör utvecklas genom sina styrkor. En central styrka är förmågan att förhandla, förena olika uppfattningar och komma överens. Finland bör även i framtiden vara ett land där det är bra för var och en att bo, gå i skola, vara företagsam, klara sig och också att bli framgångsrik. Detta kan lyckas när löntagarna, arbetsgivarna och de politiska beslutsfattarna samarbetar.           

Läs mer om Antti Palola i TCO-tidningens intervju.                  

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter