580nfs1_red

Nytt nordiskt nätverk för civilsamhället bildat

Igår deltog NFS i det första mötet för Organisationernas Nordiska Nätverk, ONN, ett nätverk för civilsamhället i Norden. Vid mötet antogs följande uttalande:

I forbindelse med Nordisk Råds sessionsmøde 2013 i Oslo deltog en række repræsentanter for nordiske medborgerorganisationer i et møde om igangsættelse af projektet Organisationernas Nordiska Nätverk (ONN). Følgende er en fælles udtalelse vedrørende ønsker om hvorledes man helst ser at tværnordisk civilt samarbejde kommer til at se ud i fremtiden.

Intentionerne bag Organisationernas Nordiska Nätverk er at samle aktive nordiske medborger- og interesseorganisationer i en platform der vil virke for kommunikation på tværs af grænser (sproglige og geografiske) og for at gøre det lettere at finde samarbejdspartnere med interesse i samme problemstillinger, både inden for og på tværs af civile interessesfærer. Det centrale formål med netværket er at dette vil kunne virke som rådgivende og initiativtagende organ i tæt samarbejde med både Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd.

Et sådant netværk vil blive en uundværlig pulje af viden, velvilje og engagement der taler direkte til kernen af nordiske værdier om demokratisk inklusion og civil deltagelse i beslutningsprocesser. Dette vil styrke både medborgerorganisationerne samt NRs og NMRs demokratiske forankring af beslutningsprocesser og udvikling af fælles nordiske strategier.

De deltagende vil hermed opfordre Nordisk Ministerråd til at indkalde netværket til et seminar hvor man i fællesskab gennemfører en revision af Nordisk Ministerråds strategi af 14. juni 2006, Nordiska ministerrådet och det civila samhället – en strategi, således at den indeholder konkrete retningslinjer til hvordan civile organisationer kan komme til orde både med hensyn til indflydelse og rådgivning.

Med ønske om snarligt og tæt samarbejde,

På vegne af referencegruppen for ONN

För mer information, kontakta Mika Domisch, mika.domisch@nfs.net, +46 72 253 69 79
 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter