580nfs1_red

NFS och Nordiska ministerrådet för arbetsliv diskuterade arbetsmarknadsutbildning

Fredrik Karlström, näringsminister på Åland, DagFinn Höybråten, NMRs generalsekreterare, och Hillevi Engström, arbetsmarknadsminister i Sverige, samtalar med två lärare på UtbildningNord i Övertorneå Fredrik Karlström, näringsminister på Åland, DagFinn Höybråten, NMRs generalsekreterare, och Hillevi Engström, arbetsmarknadsminister i Sverige, samtalar med två lärare på UtbildningNord i Övertorneå

Arbetsmarknadens parter var inbjudna för att delta på en temadiskussion om arbetsmarknadsutbildning (AMU) när Ministerrådet för Arbetslivs (MR-A) möttes i Övertorneå den 26-27 augusti 2013. Från NFS deltog generalsekreterare Christina Colclough och utredare Maria Karlman Noleryd.

Från NFS framfördes bland annat att AMU ska ses i ett större sammanhang av olika åtgärder. De fackliga organisationerna i Norden står bakom arbetsmarknadsutbildningar som ett bra sätt att få ut arbetslösa i jobb, även om det självklart inte är det enda sättet. Vi tror på flexibla och anpassningsbara åtgärder, för att minska en onödigt stor grupp ”out-siders” som aldrig kommer in på arbetsmarknaden. AMU-utbudet måste därför anpassas snabbt – här spelar arbetsmarknadens parter, som har ”fingret på pulsen”, en stor roll. Slutligen menade NFS att det självklart ska utvärderas huruvida det är försvarbart med olika arbetsmarknadsåtgärder, men då är det också värt att utvärdera huruvida det är försvarbart att låta bli

Mötet beslutade att Nordiska ministerrådet skulle ta upp frågan om mer kunskap och forskning på området i ett utskott som fördelar pengar bland annat till forskning, och där se om man kunde avsätta resurser till en sammanställning av forskning om resultat och effekter av AMU i de nordiska länderna.

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln